Home

Content Nieuws

Artikelen

Dossiers

Bibliotheek Vacatures (klik Vacatures)

Nieuwsbrief

E-mail de redactie

home -> overzicht artikelen -> Artikel
Nieuwe site IB Groep stelt gebruiker centraal

13 juli 2000 - “De nieuwe internetsite is van levensbelang bij het terugwinnen van het vertrouwen van onze klanten. Door een slechte bereikbaarheid hebben we een negatief imago gekregen. Een subliem functionerende internetsite is het beste redmiddel om onze geloofwaardigheid te behouden”, aldus Oege Hiddema van de IB Groep (voorheen Informatiseringsbank, red.).

Papier is een grote last

“Er hoeft maar íets over ons in de krant te staan en we krijgen direct 125.000 telefoontjes te verwerken. Op een rustige dag zijn dat er maar 15.000. Iedereen is erbij gebaat de studentgegevens zo snel en nauwkeurig mogelijk te verwerken”. De huidige werkwijze met veel brieven en formulieren moet weldra tot het verleden horen. Het initiatief en de werkzaamheden worden dan zoveel mogelijk bij de belanghebbenden zélf gelegd. “De website van de IB Groep vervult hierin een centrale rol. Papieren communicatie moet minimaal zijn”.

De IB Groep had medio jaren negentig als een van de eerste overheidsorganisaties een internetsite. De huidige, nieuwe site behoort inmiddels tot de derde generatie. De vorige twee waren feitelijk niets meer dan ‘brochureware’. Vrijwel alle brochures van de IB Groep stonden daar in z’n geheel on line of waren via de site op te vragen. “Uiteindelijk moesten formulieren toen nog gewoon met de pen worden ingevuld en met de post worden verstuurd”.

“Met de nieuwe site denken we veel aan snelheid en effectiviteit te winnen. Een belangrijk doel hierbij is een drastische imagoverbetering”. Hoewel IB-Groep.nl reeds in november 1999 is opgeleverd, is er nog geen ruchtbaarheid aan gegeven. Voordat de site actief gepromoot gaat worden, wordt deze nog uitvoerig getest op bruikbaarheid en functionaliteit.

Focus op de eindgebruiker

Eenduidig ontsluiten van informatie 
Het was voor de eindgebruikers een omslachtige klus om op de vorige generaties sites snel de gewenste informatie te vinden. Daarnaast vereiste de administratieve afhandeling van de ingezonden formulieren grote personele bezetting en inspanning. Om die reden heeft in het nieuwe design de aandacht continu gelegen bij het belang van de eindgebruiker. Tevens is gestreefd naar automatisering van de back-officeactiviteiten. 

In samenwerking met bureau Eden Design & Communication is een aantal verschillende gebruikersinterfaces ontwikkeld. Deze ontsluiten de inhoud van de site op wijzes die nauw aansluiten bij de belevingswereld van de verschillende doelgroepen van de site. Dit heeft geresulteerd in een homepage die voor drie verschillende doelgroepen een ingang biedt. 

Deze zogeheten bumperpage is een ingang naar:

  • een ‘corporate’ gedeelte; 
  • een administratief gedeelte; en
  • een gedeelte voor eindgebruikers.
De belanghebbenden in de groep eindgebruikers zijn gedefinieerd als infomediairs (decanen, e.d.), scholieren, ouders/debiteuren en studenten. Voor hen is ook een apart internetdomein geopend: Studiepunt.nl.

Aan deze indeling en doelgroepdefiniëring ging een uitvoerig proces vooraf. Uit de verschillende doelgroepen zijn focusgroepen samengesteld. Tevens zijn álle brochures van de IB Groep ‘opgeknipt’ in unieke informatie-eenheden. Voor overbodige en dubbele informatie werd geen ruimte gelaten. 

Vervolgens werd de focusgroepen een aantal associatietesten afgenomen met vragen als: “Welke informatie is voor jou relevant?” en “In welke situatie is wat relevant?” Het resultaat van deze bruikbaarheidstesten waren geclusterde eenheden informatie die voor bepaalde doelgroepen in bepaalde omstandigheden relevant waren. Immers, wat voor een ouder interessant is, is niet altijd van dezelfde waarde voor een afstudeerder. 

Deze geclusterde informatie-eenheden vormden het inhoudelijke uitgangspunt voor het ontwerp van de site. Hieromheen is de grafische interface uitontwikkeld. 

Automatiseren van de back-officeactiviteiten
Om in de derdegeneratiesite het IB Groep-personeel te ontlasten zijn de administratieve processen ‘aan de achterkant’ geautomatiseerd. Op termijn wordt zelfs gestreefd naar automatische e-mailafhandeling. Vooralsnog is het voor gebruikers mogelijk een gepersonaliseerde agent te gebruiken. Het komt erop neer, dat de eindgebruiker op een eigen ‘IBG-account’ zijn/haar profielkenmerken aangeeft. De agent geeft de gebruiker alleen díé informatie die in de gegeven omstandigheid relevant is. 

Studenten kunnen zelf, via het eigen account, hun registratiegegevens bijhouden. 
Het computeriseren hiervan neemt de IBG-administratie en -helpdesk veel werk/telefoontjes uit handen en het versnelt de processen aanmerkelijk. 

Aansluiten bij individuele belevingswereld

Er is bewust gekozen voor het hanteren van verschillende gebruikersinterfaces. De verschillende doelgroepen hebben een verschillende perceptie van de werkelijkheid. Hier probeert de IB Groep op in te spelen door een aansprekende breinpositie te verwerven. Bij verschillende belangengroepen heersen verschillende imago’s. Deze wordt echter gecommuniceerd vanuit één identiteit. 

Volgens Hiddema ervaren de klanten zijn bedrijf niet echt als prettig. Hij kan dat wel begrijpen. “Maar de nieuwe site moet hier verandering in brengen. Een sympathiek imago hoeft echter niet het einddoel te zijn. Je zou kunnen zeggen: ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’”.
 


Vorige artikelen

Internet ondermijnt alle media
Bruikbare sites zijn goud waard
Veranderende journalstiek
Interview met Jakob Nielsen
www.ingezonden_brief.nl
(meer)


Stay tuned: ontvang de nieuwsbrief

Regelmatig verschijnen er nieuwe artikelen en dossiers op deze site. Wil je niet onnodig terugkeren op zoek naar een up-date? Abonneer je op de gratis nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief staat kort nieuws, een beschrijving van nieuwe artikelen en interessante hyperlinks over media, usability en e-publishing.


Tips? Reacties?

Reacties van lezers leiden vaak tot leuke discussies. Vragen, op- en aanmerkingen zijn altijd zeer welkom.

Daarom is de nieuwsbrief tevens een gemodereerde discussielijst. Wanneer geplaatst, wordt feedback altijd anoniem weergegeven.


<Terug naar artikelenindex>
<Terug naar de homepage>