Home

Content Nieuws

Artikelen 

Dossiers

Bibliotheek Vacatures (klik Vacatures)

Nieuwsbrief

E-mail de redactie

home -> overzicht artikelen -> Artikel
www.ingezonden_brief.nl

21 februari 2000 - ‘De Ingezonden brief’ is een vorm van journalisme die in de meeste kranten en tijdschriften in de afgelopen decennia niet veranderd is. Van de vele ingestuurde brieven worden er slechts weinig gepubliceerd, vaak na een grondig proces van redigeren en weglaten. Van echte interactie tussen schrijver en lezer is nog geen sprake. 

Het selecteren en bewerken van ingestuurde brieven (vooral bij grote uitgaven) geeft weinig brievenschrijvers echt een tevreden gevoel. De meeste brieven worden niet gebruikt en degenen die wel gebruikt worden, vertonen weinig overeenkomst met het oorspronkelijke verhaal. 

Internet maakt een andere manier van lezerinteractie mogelijk. Door het nieuwe medium te gebruiken om een lezersforum op te richten, kunnen meer en completere brieven worden geplaatst. Met alle lezersreacties van dien.

Geen ruimte?

Het grootste probleem van ingezonden brieven is dat er weinig ruimte voor is in de krant. De meeste uitgevers plaatsen slechts een fractie van de ontvangen lezersbrieven. Met internet kan dit probleem vrij eenvoudig worden omzeild:

  • de redacteur selecteert de meest geschikte brieven voor publicatie;
  • deze brieven worden in een aparte sectie van de internetkrant gepubliceerd;
  • in de papieren krant kan bij bepaalde berichten doelgericht worden verwezen naar de webeditie. Over zinloos geweld kunnen één of twee brieven in de krant worden geplaatst. Daarbij wordt in de marge verwezen naar de url waar lezers meer ingezonden brieven over dit onderwerp kunnen lezen;
  • biedt on-line lezers de mogelijkheid te reageren op deze ingezonden stukken in een webforum. Op deze wijze kan de stelling van een lezer uitgroeien tot een op zich staande discussie (uiteraard is het ook mogelijk discussies op de voorhand rondom bepaalde onderwerpen te groeperen in aparte forums);
  • in print kunnen meer brieven worden geplaatst. In plaats van tien hele brieven, kunnen ook vijftien zeer beknopte brieven worden geplaats. Uitgebreide weergave is dan op het web te vinden. 
Hoewel de on-line versies van de ingezonden brieven in potentie geen beperkingen kennen, zorgen ‘gedragscodes’ voor een zekere kwaliteit. Lezers/schrijvers kunnen verplicht worden iedere bericht van naam en e-mailadres te voorzien, een maximum aantal woorden per bijdrage te hanteren, etc. De uitgever kan zichzelf tevens het recht voorhouden bepaalde ingezonden stukken niet te accepteren om ethische of andersoortige redenen. Ook voor kranten geldt een netiquette.

Ingezonden brief nieuwe stijl

Het web maakt het mogelijk het fenomeen ingezonden brief in een nieuw, 21ste eeuws jasje te stoppen. De vergelijking met on-line veilingen ligt voor de hand. Lezers kunnen hierbij reageren op het aanbod/geschrevene van andere lezers:

  • ontwerp een database zodanig, dat on-line lezers kunnen reageren op een stelling door op de naam van de schrijver te klikken. Bij voorkeur krijgen ze tegelijk alle eerder ingestuurde brieven van die betreffende lezer/schrijver te zien;
  • op dezelfde manier kan worden geklikt op een onderwerp. Door bijvoorbeeld op ‘Zinloos Geweld’ te klikken, krijgt de lezer direct alle ingestuurde brieven over dit onderwerp te zien;
  • een ratingsysteem kan worden ontwikkeld. Lezers kunnen zodoende een waardering geven voor een ingezonden artikel van iemand anders. Voor andere lezers is dit een handige tool. Ze zien in een oogslag wie iets zinnigs te zeggen heeft en wie ze kunnen negeren;
  • bijdragen worden bij voorkeur via e-mail ingestuurd. De verwerking hiervan is veel efficienter en het contact met de instuurder (over eventuele wijzigingen of aanpassingen/aanvullingen) is sneller en eenvoudiger gelegd. 
De praktijk

De Telegraaf zoekt intensief de discussie met de lezers. Op de site kunnen lezers via ‘Reactie aan de redactie’ commentaren en kritieken insturen die on-line worden gepost. Wanneer het onderwerp dat vereist, reageert de krant. Tevens heeft de krant uit Amsterdam iedere dag een on-line column van ‘De Interman’. Alleen op internet kan rond het middaguur gedurende korte tijd worden gediscussieerd met een medewerker van de krant over een controversiële stelling. 

Begonnen als experiment is ‘De Interman’ uitgegroeid tot een bekende persoonlijkheid in Nederlandse webkringen. Inmiddels heeft hij ook een eigen site. Een site met louter … discussiegroepen.


Vorige artikelen

Organische boeken
Is schrijven voor het web anders?
Laat portaalsites je boodschappen doen
Portals, vortals, verticals, communities, ... ?
Wat moeten uitgevers met internet?
(meer)


Stay tuned: ontvang de nieuwsbrief

Regelmatig verschijnen er nieuwe artikelen en dossiers op deze site. Wil je niet onnodig terugkeren op zoek naar een up-date? Abonneer je op de gratis nieuwsbrief

In deze tweewekelijkse nieuwsbrief staat kort internetnieuws, een beschrijving van nieuwe artikelen en een vooruitblik naar komende uitgaven.


Tips? Reacties?

Reacties van lezers leiden vaak tot leuke discussies. Vragen, op- en aanmerkingen zijn altijd zeer welkom.

Daarom is de nieuwsbrief tevens een gemodereerde discussielijst. Wanneer geplaatst, wordt feedback altijd anoniem weergegeven.


<Terug naar artikelindex>
<Terug naar de homepage>