Home (klik hier

I-nieuws (klik hier)

Artikelen (klik hier)

Dossiers

Bibliotheek Vacatures(klik hier)

Nieuwsbrief (Klik hier)

Contact (klik hier)

Links (klik hier)

Veranderende journalistiek

16 april 2000 -- Steeds meer kranten en tijdschriften voeren een actief internetbeleid voor hun uitgaven. Dit heeft ook gevolgen voor de eisen die aan journalistiek personeel gesteld worden. In een eerder gepubliceerd artikel werd ingegaan op de steeds luidere stem van de lezer op de inhoud van internetkranten en –tijdschriften. Nu: de praktische consequenties.

De journalistiek verandert mee met de veranderende media. Hoewel dit op veel redacties een moeizaam proces is en voor problemen zorgt, komt dit niet geheel onverwacht. Experts hebben zich in de afgelopen jaren hier al vaker vrij duidelijk over uitgesproken. 

Eric Meyer is al jaren actief betrokken bij uitgeven op en voor het internet. Hij bekleedt een hoge functie bij AJR  Newslink. Onlangs liet hij zich al volgt uit over het verdwijnen van het verschil tussen journalisten voor on-line en off-line publicaties: “Online will become just another edition just like the out-state edition, driven from a database”. Hieruit mag blijken, dat Nederland nog flink wat veranderingen te wachten staat. 

Een tweede in de rij experts is Jo Bardoel. Deze communicatiewetenschapper uit Amsterdam stelt een heroriëntatie op de journalistieke professie voor en komt tot twee functieprofielen: instrumenteel en oriënterend:

  • De oriënterende journalistiek legt zich toe op het verschaffen van algemene informatie ten behoeve van een algemeen publiek: achtergrond, commentaar en duiding. 
  • De instrumentele journalistiek richt zich op het verschaffen van inlichtingen ten behoeve van geïnteresseerde afnemers: functioneel en specialistisch. 
Voor de journalistiek praktijk ligt het voor de hand dat de instrumentele journalistiek haar plek voornamelijk vindt binnen de nieuwe informatiediensten. De oriënterende journalistiek daarentegen blijft vooral de taak van de klassieke massamedia en de bestaande beroepspraktijk (Bardoel (1997: 166-167)).

Jakob nielsen, als laatste, voorziet ook dergelijke veranderingen in het vak. Hij vergelijkt de functie van de on-line redacteur met die van een tuinder. Er zullen redacteuren zijn die zaaien en oogsten en er zullen redacteuren zijn die als tuinmannen het redactioneel materiaal op de site constant onderhouden, bijhouden en bijwerken. Lees meer hierover in: ‘Interview met Jakob Nielsen’.

De praktijk

De Orlando Weekly past discussiegroepen op haar site al actief toe. Jennifer Kijek, on-line manager van Orlando Weekly: “What can newspapers do to promote correspondence between editors and readers, offer interactive enhancements like story/topic integration and searchability, and create a forum where others can join in the topic?” Het antwoord: “Well executed message board!” 

Bij de Orlando Weekly worden redacteuren aangemoedigd en getraind in het gebruiken van discussieborden. Zij monitoren de fora en posten er ook berichten om interactie te bevorderen. Deze functionaliteit wordt op de site ook actief gepromoot: bovenaan op de homepage. Als laatst en waarschijnlijk meest krachtige reclamevorm wordt de papieren uitgave ingezet om de discussiegroepen te promoten. 


Vorige artikelen

www.ingezonden_brief.nl
Organische boeken
Is schrijven voor het web anders?
Laat portaalsites je boodschappen doen
Portals, vortals, verticals, communities, ... ?
(meer)


Stay tuned: ontvang de nieuwsbrief

Regelmatig verschijnen er nieuwe artikelen en dossiers op deze site. Wil je niet onnodig terugkeren op zoek naar een up-date? Abonneer je op de gratis nieuwsbrief

In deze tweewekelijkse nieuwsbrief staat kort internetnieuws, een beschrijving van nieuwe artikelen en een vooruitblik naar komende uitgaven.


Tips? Reacties?

Reacties van lezers leiden vaak tot leuke discussies. Vragen, op- en aanmerkingen zijn altijd zeer welkom.

Daarom is de nieuwsbrief tevens een gemodereerde discussielijst. Wanneer geplaatst, wordt feedback altijd anoniem weergegeven.


<Terug naar artikelindex>
<Terug naar de homepage>