Voorlichting en Public Relations Case StudyRuG '97/'98 VPR-index In het derde trimester van het collegejaar '97/'98 is aan de vakgroep Taal & Communicatie voor het vak Voorlichting & Public Relations een case-study gedaan bij het Maartenscollege te Groningen. Het Maartenscollege is een interconfessionele middelbare school die op dat moment op het punt stond én een nieuwe huisvesting te betrekken én het nieuwe curriculum voor middelbare scholen in te voeren.

 
 
Download de volledige versie hier
In groepjes van drie à vier man zijn rond de zestig studenten in de race voor de appeltaart gegaan. Op de definitieve versie heb ik mijn hand niet meer weten te leggen. Om die reden ontbreekt een deel van de bibliografie en een de complete conclusies. Het resultaat (gewaarderd met een 8) van de groep bestaande uit Nienke Blauw, Erwin Boogert, Erich Friso en Hinko Rookmaaker:

 
 
 
Homepage
 

Inhoudsopgave
 
 
 

VPR-Index (home)

Inleiding

Inventarisatie en analyse

Communicatiebeleid

Extern Communicatieplan

Systematische analyse algemene folder

Promotieplan Mavo

Conclusie

Bibliografie

Bijlagen
Downloadable file
Word 97 (50 A4)

Download complete rapport
hier

Samenvatting

Dit communicatieadviesrapport resulteert uit het feit dat het Maartenscollege ons communicatieadviesbureau benaderd heeft. Het doel van het rapport is het advies geven over hoe de externe communicatie van het Maartenscollege systematisch en planmatig aangepakt kan worden. 

Hoe dit gedaan kan worden is tevens de vraag die in het rapport beantwoord wordt. Dit gebeurt door middel van een zo volledig mogelijke analyse van de huidige (communicatie)situatie, van het op basis van de analyse formuleren van een communicatiebeleid en van het ontwikkelen van een daar weer op gebaseerd communicatieplan dat als hervormingsplan van de communicatie van het Maartenscollege zou moeten dienen. 

Ook is voor het beantwoorden van de vraag de algemene folder geanalyseerd en een promotieplan voor de Mavo geschreven Beide handelingen hadden het geformuleerde communicatieplan als uitgangspunt. 

Uit het gehele rapport blijkt, dat om een gedegen communicatiebeleid te kunnen voeren, allereerst de communicatie geformaliseerd en gestructureerd moet worden. Wanneer is voldaan aan deze voorwaarde, is het mogelijk om doelgroepgericht en daardoor efficiënter te communiceren en eventuele plannen ter promotie en/of marketing uit te voeren.