COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION Home

Homepage

CMC Home  

Wat is CMC? 

Wat is 
 cybercultuur? 

TICT  

Study in   
 Cyberculture  

Psychology of  
 Cyberculture  

CyberReader

Computer-mediated communication (CMC) is, zoals de uitdrukking al zegt, communicatie via de computer.  

Op het Internet komen mensen uit alle gelederen van alle maatschappijen samen om over tal van onderwerpen meningen en gegevens uit te wisselen. Al de virtuele gemeenschappen waarin dit gebeurt, vormen samen een nieuwe cultuur. Een cybercultuur

Een aantal opleidingen verzorgt cursussen over deze cultuur. Ter illustratie de volgende drie cursussen en een zeer goede syllabus: 


TICT  
Toegepaste Informatie- en Communicatie Technologie is een vak dat aan de Rijksuniversiteit Groningen gedoceerd wordt. Na een grondige kennismaking met John December, CMC-goeroe, worden allereerst de beginselen van het HTML editen geleerd. Wanneer dat geslaagd is, wordt een eigen site gemaakt. Daarnaast behelst de cursus het evalueren van sites, waarbij gelet moet worden op opbouw en inhoud. Het maken van een flowchart van een site sluit daar feilloos op aan. De cursus wordt afgesloten met een alles omvattende slotopdracht (waar deze site het resultaat van is). 

Study in cyberculture 
Een uitgebreide cursus over het samenspel tussen technologie en communicatie. Het College of Arts, Media, and Communication van de California State University legt hierbij de nadruk op de invloed van het Internet op ons dagelijks leven en andersom. 

Psychology of cyberculture  
Zoals ook in de rele wereld is de mens in cyberspace een psychologische entiteit, het is slechts de manifestatie die verschilt. Medewerkers van de Rider University beschrijven het menselijk handelen, van de individu en van de groep, in deze virtuele ruimte en trachten het te verklaren. Een link naar, wellicht, een nieuwe discipline in de psychologie. 

CyberReader 
Een virtuele syllabus met goed materiaal om onderzoek te verrichten naar het Internet en het world wide web. Hoofdstuksgewijs komen de volgende onderwerpen aan de orde: Cyberspace, Freedom/Censorship, CyberWars, Hypertext/Multimedia, Virtual Libraries/Copyrights, Cyberpunk/Cyborg en  MUDs en MOOs. 
 

Links

About 
E-mail Bronnen

Resource Center for Cyberstudies 

Yahoo! 

UCLA- Study of Online Community 

The Well