Homepage
 

Inhoudsopgave
 
 
 

VPR-Index (home)

Inleiding

Inventarisatie en analyse

Communicatiebeleid 

Extern Communicatieplan

Systematische analyse algemene folder

Promotieplan Mavo

Conclusie

Bibliografie

Bijlagen
Downloadable file
Word 97 (50 A4)

Download complete rapport
hier
 

Bibliografie Dam, G. van en M. Brinkerink-Carlier. 1987. Psychologische aspecten van het verwerken en herinneren van teksten. In: TTT 7. pp. 71-87 

Jong, Tjeerd de. 1994. Terreinverkenning PR. Groningen: Maartenscollege. 

Nieuwenhuizen, P.M.H. 1993. De aspirant-student en de Studievoorlichtingsbrochure: Het studiekeuzeproces gerelateerd aan het leesproces. Groningen. 

Pander Maat, H.L.W. 1990. Leestaken in beroepssituaties. In: Tijdschrift voor Taalbe-heersing 12-3. pp. 161-179. 

Steehouder, M. e.a. 1992. Leren Communiceren. Handboek voor mondelinge en schrifte-lijke communicatie. Groningen: Wolters-Noordhoff. p.168. 
 Rapportage over de huidige marketing-communicatie en een marketing-communicatieplan voor de centra-le Diensten van de Rijksuniversiteit Groningen. Rijksuniversi-teit Groningen, Vakgroep Taal en Communicatie. 
Oussa´d, A. 1997. Syllabus basiscollege Voorlichtingskunde en Public Relations. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Taal en Communicatie 

De Roode, 

(onvolledig)