Hollestelle

De meest Zeeuwse familienaam

De familienaam Hollestelle is een voor Zeeland zeer kenmerkende naam. De herkomst van de familienaam is Zeeuws en de betekenis is ook Zeeuws. De familienaam is in de tweede helft van de zestiende eeuw ontstaan. In Zeeland gingen vanaf die tijd steeds meer mensen een nadere naamsaanduiding gebruiken naast hun zogenaamde patronym. Dat is de naam van vader (pater = vader). Men heette bijvoorbeeld Geert Jansse, Jacob Pieters, Maria Cornelisse, enzovoorts. Daaruit kon men opmaken dat Geert een zoon was van Jan, Jacob een kind van Pieter en Martha een dochter van Cornelis was. Om zich te onderscheiden ging men steeds meer nadere aanduidingen toevoegen, zoals de naam van een woonplaats, een polder, een boerderij, een fysiek kenmerk of een beroep.

In 1947 verscheen van de hand van de Nederlandse naamkundige dr. P.J. Meertens het boek Zeeuwse familienamen. Hierin ... over het ontstaan van de diverse familienamen in Zeeland. Om de namen te .. deelt hij deze in verschillende groepen.

Meertens behandelt, opmerkelijk genoeg, niet de familienaam Hollestelle.

Harthoorn behandelt in zijn boekje Honderd Zeeuwse famillies voornamelijk familienamen uit Zuid-Beveland. Hij putte hierbij uit de collectie die de Genealogische Werkgroep Zeeland heeft verzameld uit Zeeuwse rechterlijke en notariële archieven en retroacta van de Burgerlijke Stand (dat zijn de kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters van vóór 1811).

Over de familienaam Hollestelle schrijft Harthoorn o.a. .... (pagina's 48-50)

In 2006 meldt hij [brief]

 


 
Het boekje van P.J. Meertens
Het boekje van P.A. Harthoorn
Verspreiding van de familienaam Hollestelle in 1993 (bron: telefoonboek)