Genealogieën

Introductie

Een genealogie of stamboom bevat opgave van alle nakomelingen van een persoon in de mannelijke lijn. De oudst gevonden voorvader, de stamvader, is het beginpunt van de genealogie. Alleen van de zonen zijn gegevens over nakomelingen verzameld.

Elke generatie wordt aangeduid met een Romeinse letter.  Een genealogie is dus een overzicht van alle nazaten in mannelijke lijn van een stamvader. Aan de genealogische gegevens zijn ook toegevoegd de beroepen en van enkele personen ook nadere gegevens omtrent bezit.

Bij het presenteren van de genealogische gegevens van personen met de familienaam Hollestelle is rekening gehouden met het privacy-aspect. Per 1 november 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) van kracht, waarin is vastgelegd dat voor de verwerking van persoons-gegevens, op papier dan wel in de computer, van nog levende personen, anders dan voor persoonlijk gebruik, toestemming nodig is van degene op wie de informatie betrekking heeft (artikel 8). Om deze reden zijn de gegevens jonger dan 50 jaar niet opgenomen in deze website. In het boek Genealogieën Hollestelle, 1563-1997 zijn de gegevens bijgewerkt tot 1 maart 1997.