Home (klik hier)

I-nieuws (klik hier)

Artikelen (klik hier)

Dossiers

Bibliotheek

Vacatures (klik hier)

Nieuwsbrief (Klik hier)

Contact (klik hier)

Links (klik hier)

Het effect van contextverschaffing bij het lezen van on-line kranten: het bereiken van tekstbegrip en leesdoel

W.J.Th. Boogert  

Index
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 8
Bibliografie

Doctoraalscriptie Communicatiekunde Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Letteren
Vakgroep: Taal & Communicatie (richting: externe communicatie)
Datum: 31 augustus 1999

----------

De eerste drie hoofstukken, de conclusies en discussie en de bibliografie staan on line. Dit zijn de hoofstukken die het kader van het onderzoek schetsen en de uiteindelijke resultaten weergeven. 


----------

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding 

Hoofdstuk 2: Veranderende media in een veranderende samenleving 

2.1 Inleiding 

2.2 Informatiemaatschappij: definitie 

2.3 Informatiemaatschappij: totstandkoming 

2.4 Informatieconsumptie 

2.5 Communicatieverkeerstromen 

2.6 Verandering in het medialandschap 

2.7 Massamedia vs. Interpersoonlijke media 

2.8 WEP-model 

2.9 Tot besluit 

Hoofdstuk 3: On-line kranten en nieuwsdiensten 

3.1 Inleiding 

3.2 Het papier voorbijgestreefd 

3.2.1 Vorm van de boodschap 

3.2.2 Richting van de boodschap 

3.2.3 Interactie en selectie 

3.2.4 Gebruik 

3.2.5 Functies 

3.3 Nieuwsverbreding en nieuwsverdieping 

3.3.1 Het produkt

3.3.2 De maker 

3.4 Toepassingen 

3.4.1 CNN Interactive 

3.4.2 Washington Post 

3.5 Tot Besluit 

Hoofdstuk 4: Nieuws als discourse 

4.1 Inleiding 

4.2 Mediadiscourse 

4.3 Thematische structuren en superstructuren 

4.3.1 Thematische structuren 

4.3.2 Superstructuren 

4.4 Conceptuele relaties 

4.4.1 Inleiding 

4.4.2 HAL-model 

4.4.3 Context 

4.4.4 Intertekstualiteit en moza´ek 

4.5 Samenvattend 

Hoofdstuk 5: Leesproces en tekstbegrip 

5.1 Inleiding 

5.2 Doelen en leestaken 

5.2.1 Het communicatieve doel van een tekst 

5.2.2 Leestaak en doelhandeling 

5.3 Het lezen van elektronische teksten 

5.3.1 Papier versus beeldscherm 

5.3.2 TIMS-model 

5.3.3 Tekstbegrip: niveau┤s 

5.4 Leestaak als strategie 

Hoofdstuk 6: De opzet van het onderzoek 

6.1 Inleiding 

6.2 De methode van onderzoek naar overlap 

6.3 Het design van het onderzoek naar overlap 

6.3.1 Opzet 

6.3.2 Werkwijze 

6.4 Vooronderstellingen 

6.5 De methode van onderzoek naar tekstbegrip en leesdoel 

6.6 Het design van het onderzoek naar tekstbegrip en leesdoel 

6.6.1 Opzet en werkwijze 

6.6.2 Presentatie 

6.7 Hypothese 

6.8 het meetinstrument 

6.8.1 Verantwoording per kennisvraag

6.8.2 De pretest 

6.8.3 Uitvoering van het experiment 

Hoofdstuk 7: Resultaten van het onderzoek 

7.1 Inleiding 

7.2 Betrouwbaarheid en validiteit 

7.3 Verwerking van de resultaten 

7.3.1 Resultaten onderzoek naar overlap 

7.3.2 Resultaten naar onderzoek tekstbegrip 

Hoofdstuk 8: Conclusies, aanbevelingen en discussie 

8.1 Inleiding 

8.2 conclusies 

8.2.1 Overlap in nieuwsberichten 

8.2.2 Tekstbegrip 

8.2.3. Eindconclusie 

8.4 Discussie 

Bibliografie