.

Streektaal

De nigste Zeuwse krantenrubriek over de Zeuwse taele

Ielken weunsdag in 't butengebied-bievoegsel van de PZC

 

 

 


Streektaal is een rubriek in de Provinciale Zeuwse Courant. D'r komme mensen an 't woord die a iets doee mee de Zeuwse taele, d'r oor ingegae op actuele diengen in 't streektaelwreldje, d'r ore boeken besproken en gae z mae deu. Twe keer in de maend oor de rubriek verzurgd deu Marco Evenhuis (mee 'n bitje naedruk op Walcheren en noord-Zeland). Engel Reinhoudt (de Bevelanden) en Rinus Willemsen (Zeuws-Vlaenderen) schrieve ielk en keer in de maend een stik.
De mest interessante artikels van Marco Evenhuis stae op 't net. 'Ieronder vin je 't mest recente stik. Eerdere, 'gedienkenswaerdige' afleveriengen vin je op aore plekken. Stikken van Willemsen en Reinhoudt stae d'r naebie nie bie. Die ka je w kriege: a je een mailtje doet, stiere me een kopie. Een overzichtje:

                    Geert Mak over Fries en Zeuws

                    Ok in 'de West' praote ze 'n soortje van (neger-)Zeuws

                    A je je guus twe taelen leert ('Ollands en Zeuws bievobbeld), bin ze beter af

 

Over de erkennienge van 't Zeuws:

 

                    't Zeuws tegaere mee 't Frans-Vlaoms nae erkennieng?

                    Gedippeteerde Staten bin a akkoord mee een anvraege!

                    t Vornaemste stik uut de haalbaarheidsstudie, die a de Werkgroep Erkenning miek
 
Recente stikken:
 
                     De Ieperse partij BED maek z’n eige grot vo streektaele, West-Vlaoms in ulder gevaol, in de polletiek
                     ’t Zeuws mag meedoee mee Lowlands-L, een discussielieste per e-mail over de taelen van de Laege Landen
                     Op West-Vlaomse scholen ze wee a een stuitje gelee een ‘el pront project rond dialect g’ouwe
                     De taele van vissers uut Frans-, West- en Zeuws-Vlaenderen