zonsopgang
 
welkom
Nico Dekkers
boek
info
bestellen
   
       
   
Info

Activiteiten

* ZINGEN IN VERBONDENHEID op weg naar de Taizé-viering in Kloetinge
  Van 19 februari tot 11 maart 2020 vier woensdagavonden "de vreugde van de hemel op aarde laten  doorschemeren" met
  zingen o.l.v. Nico Dekkers ter voorbereiding van de Taizéviering op 15 maart 2020 in de Geerteskerk in Kloetinge.
* Workshop MEDITATIEF ZINGEN
  Op 
27 maart 2019 een avond over meditatieve muziek met oefenen in luisteren, zingen en beleven o.l.v. Nico Dekkers.
  Het is de 4e avond van het Leerhuis Vespers en Getijden in de Vredeskerk in Goes,

* ZINGEN IN VERBONDENHEID op weg naar de Taizé-viering in Kloetinge
  Van 13 februari tot 6 maart 2019 vier woensdagavonden Zingen met bezieling o.l.v. Nico Dekkers
  ter voorbereiding op de Taize-viering van 10 maart 2019 in de Geerteskerk in Kloetinge met
BIDDEN als thema.
* ZINGEN IN VERBONDENHEID in het teken van de Gedachtenis
  Van 10 oktober tot 7 november 2018 vijf woensdagavonden Zingen met bezieling o.l.v. Nico Dekkers.
  Dit ter voorbereiding van de muzikale medewerking aan de Gedachtenisdienst van de Vrijzinnige en Doopsgezinde
  gemeente te Goes op 11 november 2018. In deze dienst is Digna van Liere de voorganger en René Nijsse de organist.
* MARIA MAGDALENA
  Op zondag 22 juli, de feestdag gewijd aan Maria Magdalena, staat deze geliefde volgelinge van Jezus centraal in 
de dienst
  van
Doopsgezinden en Vrijzinnige Protestanten in Goes.
  Nico Dekkers is de voorganger,.
André Korstanje bespeelt de piano en Marja bakker verzorgt de lezingen.
* ZINGEN IN VERBONDENHEID zingt in Emergis
  Van 4 april tot 2 mei 2018 gedurende 5 woensdagavonden Zingen in Verbondenheid o.l.v. Nico Dekkers met
  André Korstanje aan de piano. Dit ter voorbereiding van de muzikale medewerking aan de avonddienst in Emergis,
  te Kloetinge op 6 mei 2018, waarin ds. Harm van Eerden de voorgangenr is.
* ZINGEN IN VERBONDENHEID met TAIZÉ- e.a. LIEDEREN
  Van 21 februari tot 14 maart 2018 gedurende 4 woensdagavonden zingen met bezieling o.l.v. Nico Dekkers
  ter voorbereiding op de Taizé-viering van 18 maart in de Geertsekerk in Kloetinge.
* MUZIEK EN MEDITATIE
  Een serie van 3 avonden op
8 en 22 november en 6 december 2017 in het kerkgebouw van Doopsgezinden en
  Vrijzinnige Protestanten in Goes; en een kloosterweekend van 25 t/m 27 mei 2018. Het geheel o.l.v. Nico Dekkers.
* DE ZACHTE KRACHT VAN PINKSTEREN
  Pinksterdienst op 4 juni 2017 in de kerk van
Doopsgezinden en Vrijzinnige Protestanten in Goes.
  Aan deze dienst werken mee ZIngen in Verbondenheid o.l.v. Nico Dekkers met André Korstanje aan de piano.
  Nico is ook de voorganger in deze dienst.
* ZINGEN IN VERBONDENHEID via Taizé op weg naar Pinksteren
  Van 8 februari tot 8 maart en van 3 mei tot 31 mei gedurende 9 woensdagavonden zingen met bezieling,
  ter voorbereiding op de Taizé-viering op 12 maart in Kloetinge en een Pinksterdienst op 4 juni 2017 in Goes
* ZINGEN IN VERBONDENHEID Gedachtenis en Herfst
  Van 21 september tot 9 november 2016
gedurende 8 woensdagavonden: zingen met bezieling!
* ZINGEN IN VERBONDENHEID met TAIZÉ- e.a.LIEDEREN
  
Gedurende 4 woensdagavonden: 16 en 30 maart en 6 en 13 april 2016 zingen in verbondenheid,
 
ter voorbereiding op de Taizédienst van 17 april 2016 in de Geerteskerk in Kloetinge
* ZINGEN IN VERBONDENHEID OP WEG NAAR KERST
  Vanaf 28 oktober 2015 gedurende 7 woensdagavonden: liederen uit het Nieuwe Liedboek zingen met bezieling
  o.l.v. Nico  Dekkers.

* JOUW WERKELIJKHEID
  Maandag 19 januari 2015: interactieve gespreksmiddag met muziek, beelden en meditaties o.l.v. Nico Dekkers
* ZICHT OP DE HOGERE WERKELIJKHEID
  Zondag 26 oktober 2014: kerkdienst m.m.v. René Nijsse orgel, Reimer Nijsse fluit en Nico Dekkers voorganger.

Artikelen
* TERUGTOCHT NAAR HET PARADIJS. Reacties en recensies van lezers van dit boek.

In de volgende artikelen worden bekende Bijbelteksten en -verhalen vanuit innerlijke beleving beschouwd.
Ze zijn vrij te gebruiken. Ik vind het fijn, als je de herkomst www.nicodekkers.nl er dan bij wilt vermelden.

* TERUG NAAR HET INNERLIJK. Terug naar de bronnen van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).
WORDEN ALS EEN KIND. Het verhaal van Jaďrus.
* WATER WORDT WIJN. De bruiloft in Kana.
ÉÉN DING IS NODIG. Over Marta, Maria en Jezus.