zonsopgang
   
welkom
Nico Dekkers
boek
info
bestellen
   
        
   

 stad-labyrinth 507x288 

Jouw werkelijkheid

Jouw werkelijkheid is datgene wat jij je bewust bent. Maar de echte werkelijk-heid is veel groter. In de uiterlijke wereld beperken we onze waarneming en in de innerlijke wereld onze ervaring. Daardoor blijft een groot deel van de werkelijkheid voor ons onbewust.
Soms dringt er iets van de volle werkelijkheid tot ons door. Dan kunnen we ontroerd raken of vervuld van een heilige verwondering.
Alle heilige geschriften, waaronder de Bijbel, bevatten getuigenissen van mensen die korter of langer in de volle werkelijkheid hebben gestaan. En nog steeds zijn de meeste mensen die zeer diepe ervaringen hebben gehad, ervan overtuigd in de volle werkelijkheid geweest te zijn. Maar hoe kan dat alles jou zelf meer bewust maken?
Tijdens deze middagbijeenkomst zullen we op al deze aspecten dieper ingaan. Nico Dekkers zal ons daarbij op een interactieve manier begeleiden met muziek, beelden, oefeningen en meditaties. Een fijne gelegenheid om jezelf beter te leren kennen en meer van de echte, volle werkelijkheid te gaan ervaren.


Deze gespreksmiddag is georganiseerd door de Doopsgezinden en Vrijzinnige Protestanten te Goes.
De inleider Nico Dekkers is spiritueel docent, musicus en auteur (www.nicodekkers.nl).
..


Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

De toegang is vrij..

Datum en tijd:  maandag 19 januari 2015 om 14.00 u

Plaats:  Doopsgezinde Kerk, Westwal 41, Goes.

                   Op de Westwal geldt een parkeerverbod. Er is parkeergelegenheid op loopafstand in                                                  de parkeergarage aan de Westwal en op het nabij-gelegen parkeerterrein Koepoort.
                   De kerk is rolstoeltoegankelijk.


Informatie is te vragen aan mevr Ria Mik 0113 223732.
Meer informatie:  www.dggoes.doopsgezind.nl