zonsopgang
   
welkom
Nico Dekkers
boek
info
bestellen
   
        
   

Reacties van lezers op het boek Terugtocht naar het paradijs

boek Terugtocht naar het paradijs
samenvatting ten behoeve van de Nederlandse bibliotheken
De weg naar het paradijs is een spirituele tocht door het innerlijk wezen, waarbij een aantal belemmeringen worden opgeruimd. Door aan de slag te gaan met innerlijke zekerheid, vertrouwen in het leven, innerlijke kracht, liefde, vrijheid van geest en intuÔtieve helderheid creŽert de mens een evenwicht in zijn energieniveaus. Dit zet de weg open voor het contact tussen de aardse kundalinistroom en de goddelijke energie.
Om de hindernissen op te ruimen worden frases uit de christelijke literatuur en spirituele betekenissen uit niet-westerse en klassieke filosofieŽn met elkaar verbonden, belicht en uitgelegd. Uitzonderlijke aandacht gaat uit naar de chakra's die als centra van energie en voor de verbinding met de kosmische energie een importante rol spelen. Een nadere beschouwing van het Onze Vader dient als gids om ons vrij te maken van conditioneringen en de chakra's in evenwicht te brengen. Door het gehele boek heen is een aantal praktische oefeningen opgenomen die helpen om de balans te herstellen. Het boek heeft een inhoudsopgave, register en verwijzing naar bijbelteksten. De auteur is doctor in de Technische Wetenschappen, voorzitter van een spirituele sociŽteit en actief in de gereformeerde kerk. Met kleurenfoto's, voetnoten, diverse registers, oefeningen. Kleine druk.
J.L. Meuleman, NBD/Biblion, juli 2010
- o - O - o -

aankondiging van boekpresentatie in Op Weg (PKN, Goes)
Terugtocht naar het paradijs. Dit is de titel van een nieuw boek van Nico Dekkers. Nico Dekkers maakt deel uit van onze Protestantse gemeente. Als ťťn van onze leden een boek schrijft met zo’n intrigerende titel, dan trekt dat natuurlijk onze belangstelling. Nico Dekkers is geen theoloog, maar hij is wel thuis in de bijbel en in de wereld van de kerk en de (kerk-) muziek. Daarnaast is hij ook thuis in de wereld van de spiritualiteit. Jarenlang is hij voorzitter geweest van de Spirituele SociŽteit in Zeeland. Voor de lezingen van deze sociŽteit worden flyers verspreid in onze kerkgebouwen. Een man met veel talenten.

Theologie en spiritualiteit komen al lang naast elkaar voor. Ze beÔnvloeden elkaar, soms vindt er een vruchtbare kruisbestuiving plaats, soms gaan de wegen van de officiŽle theologie en de vaak onorthodoxe spiritualiteit uiteen. Dat uiteengaan gebeurde niet altijd op zachtzinnige wijze. Een strijd met woorden, waarbij elementen uit de spirituele tradities vaak als ketters werden aangemerkt. Opmerkelijk is ook, dat spiritualiteit over de grenzen van de religies heenkijkt. Eťn van de vormen waarin spiritualiteit aan de dag treedt, is die van de mystiek. Mystici van verschillende godsdiensten herkennen elkaars ervaringen en ideeŽn. Ze verheugen zich erover, dat bij de ander het goddelijke licht ook duidelijk schijnt. Ze zien hoe het verlangen naar de eenheid met God op verschillende manieren kan worden verwezenlijkt. De soefi-bewegingen binnen de Islam vormen al eeuwen een indrukwekkende spirituele stroming, waarin de mystieke uitingsvormen herkend kunnen worden door christenen, hindoes en moslims en vooral ook door mensen die niet zo veel hebben met de leer van een officiŽle godsdienst. Het zen-boeddhisme en recentelijk de ideeŽn van de Dalai Lama vinden ook buiten het boeddhisme veel weerklank. In benedictijner kloosters wordt door verschillende broeders en zusters een vorm van zen-meditatie beoefend. We kennen mensen die aan yoga doen. Ook daarin zit een spirituele dimensie, die een basis heeft in het hindoeÔsme. Wie vormen van spiritualiteit ontdekt en gaat beoefenen, merkt dat dat niet ten koste hoeft te gaan van de eigen godsdienstige traditie en identiteit. Wel wordt de geloofsbeleving minder dogmatisch, terwijl tegelijkertijd het inzicht in de diepere betekenis van bijbelse verhalen kan worden verdiept.

Nico Dekkers is de spirituele weg naar eenheid en harmonie gegaan. In zijn boek wil hij ons laten delen in die weg, die hij typeert als de ‘terugkeer naar het paradijs’. Het hoofdthema in zijn boek zijn de chakra-energieŽn. Een manier om de balans in je leven te herstellen, is het bewust gebruik maken van de subtiele energie die met de verschillende chakra’s verbonden is. Op een knooppunt van energie bevindt zich een chakra. In de stuit het eerste, in de buik het tweede, in de zonnevlecht het derde, in het hart het vierde, in de keel het vijfde, in het voorhoofd het zesde en in de kruin het zevende chakra. Met deze chakra’s komen verschillende energieŽn overeen: respectievelijk de fysieke energie, de vitale energie, de emotionele energie, de gevoelsenergie, de wilsenergie, de mentale energie en een energie waarbij lichaam en geest een sterk gevoel van eenheid met het goddelijke ervaren. Veel mensen delen het inzicht dat lichamelijke pijn en vermoeidheid vaak een signaal is van rusteloosheid, stress, overbelasting, schuld, schaamte en verwarring. ‘Het zit tussen je oren’ is een populaire en vaak misbruikte formulering.

Het boek van Nico Dekkers is mooi uitgegeven met fraaie foto’s, duidelijke schema’s en aanwijzingen om zelf oefeningen te doen. Van de Bijbelse verhalen krijgt het paradijsverhaal, het messiasverlangen, de Bergrede en het Onze Vader veel aandacht. De manier van schrijven is helder. Hoe kan het ook anders bij iemand die doctor in de Technische Wetenschappen is en docent Spirituele Therapie? We willen graag op woensdag 24 februari 2011 om 20.00 uur in de Oosterkerk naar Nico gaan luisteren. Zijn boek verdient onze aandacht en waardering.

Dr. Aarnoud Jobsen, predikant PKN te Goes, januari 2010

- o - O - o -

citaten uit een boekbespreking

“Het boek bevat een grote verscheidenheid van materiaal: spirituele inzichten, Bijbelverhalen, exegetische notities, wetenschappelijke gegevens, spirituele oefeningen, levenswijsheid, prachtige foto's en afbeeldingen, en zelfs een door de auteur getoonzet Amen. Het is duidelijk met grote liefde en wijsheid geschreven.”
“Chakra's en de Bijbel verbinden - een gedurfd experiment. Passend in onze tijd waarin wereldreligies elkaar ontmoeten en veel mensen verlangen naar eenheid en harmonie. DEKKERS geeft te denken."
Voor de volledige boekbespreking zie
http://home.kpn.nl/a.kamermans

Ds. Rob Kamermans, predikant PKN te Goes, november 2009

- o - O - o -
recensie  
Onze wordingsgeschiedenis begint bij de conceptie.
In de moederschoot maken we de eerste aanzetten door van een leven op aarde, dat vol zal worden van telkens nieuwe ervaringen, die ons gaan vormen tot degenen die we worden. Dag voor dag en nacht voor nacht. Tot aan het afscheid van dit bestaan toe.
Dit wonderbaarlijke proces van bewustwording wordt ondersteund door een keur aan lichamelijke en geestelijke hulpmiddelen. Zij vormen samen het bonte gezelschap, dat ons op onze levensweg begeleidt.
Het stelsel van energiecentra langs de ruggengraat van ons lichaam maakt daar een essentieel deel van uit en wonderbaarlijk genoeg weten de meesten van ons zelfs niet eens dat zij bestaan. En dat zij bronnen zijn van de groei. Ze kunnen in hun afzonderlijke lichamelijke en geestelijke domeinen worden herkend en beleefd en de ervaringen ermee kunnen gaan bijdragen aan het bewustwordingsproces.
De kennis van deze chakra's is oud en wordt teruggevonden in vele culturen. Daarvan getuigt ook de Bijbel. Een wijsheidsboek, dat voor de goede verstaander een schat aan kennis over de chakra's bevat. Zij het, dat deze kennis in de vele Bijbelse verhalen op een verhulde wijze ligt opgeslagen en er om vraagt openbaar te worden.
Dat begreep Nico Dekkers. Hij werd volwassen in een christelijk milieu en leerde daarbij de Bijbel grondig kennen. Na een studie van vele jaren van de chakra's en hun werking schreef hij Terugtocht naar het paradijs, een werk waarin hij uitvoerig ingaat op de samenhang tussen de Bijbel en de chakra’s. Hij illustreert zijn reis door lichaam en geest met talrijke voorbeelden en ondersteunt ons daarmee op een zeer oorspronkelijke wijze tijdens onze reis op aarde.
H.F. Premsela, Eindhoven, juni 2009
- o - O - o -

aanbeveling

“Dit boek beschouw ik als een goed voorbeeld van het zoeken naar een nieuwe weg in deze tijd – een weg die ook weer aansluit op oude tradities. Wat mij daarbij bijzonder aanspreekt, is het feit dat de auteur de Bijbel niet ter zijde legt, maar juist laat zien dat de oude teksten ons nog veel te leren hebben en dat ze vaak al te gemakkelijk binnen een traditioneel/dogmatisch kader zijn geÔnterpreteerd."

Prof. dr. C.J. den Heyer, nieuw-testamenticus, mei 2009
- o - O - o -


Uitgeverij Nicomedia,
Nieuwe Diep 53, 4465 AC Goes.
E-mailcontact: Nicomedia; website: www.nicodekkers.nl.