zonsopgang
   
welkom
Nico Dekkers
boek
info
bestellen
   
        
   


             
                                 


ZINGEN IN VERBONDENHEID op weg naar KERST
o.l.v. Nico Dekkers

Het nieuwe liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ bevat veel liederen die specifiek op de Adventstijd, de periode voor Kerst, betrekking hebben. Ze bezingen de gebeurtenissen die voorafgingen aan de geboorte van Jezus. Dichters en componisten hebben zich verdiept in wat er toen is gebeurd en wat de betekenis daarvan is voor ieder mens. En zij hebben hun beleving in prachtige liederen vorm gegeven.  

Door deze liederen samen te zingen maken we contact met de hoge inspiratie die in deze liederen doorklinkt. Daarmee groeit ook de verbonden­heid met elkaar en met allen die zich door de geest van Advent laten inspireren.

In een serie van 7 avonden gaan we onder de leiding van Nico Dekkers met elkaar oefenen om een aantal van deze liederen in een sfeer van innerlijke beleving tot klinken te brengen. Zangervaring is niet vereist.


Iedereen is hartelijk welkom om deel te nemen

Op zondagmorgen 13 december 2015 zullen wij met de door ons geoefende liederen de Adventsdienst van Doopsgezinden en Vrijzinnige Protestanten te  Goes ondersteunen.

Dit is de vierde serie Zingen in verbondenheid. Nico Dekkers is spiritueel docent, musicus en auteur. Hij zal in de dienst van 13 december ook de voorganger zijn. René Nijsse zal daarbij voor de muzikale begeleiding zorgen.

Data:     alle woensdagen van 28 oktober t/m 9 december 2015,
    van 19.30 tot 21.00 u

Plaats:  Doopsgezinde Kerk, Westwal 41, Goes. 

             Op de Westwal geldt een parkeerverbod. Er is parkeergelegenheid op loopafstand in                            de  parkeergarage aan de Westwal en op  het nabij­gelegenparkeerterrein Koepoort.                                  De kerk is  rolstoeltoegankelijk.

Kosten: € 20 voor de 7 avonden (op de eerste avond te voldoen)

Aanmelding
:
 graag zo spoedig mogelijk en voor 15 oktober

per email: nde@zeelandnet.nl of telefoon 0113 223900

Het is de bedoeling de gehele serie bij te wonen. Eventuele afwezigheid in overleg bij aanmelding.