Start
Griep uit Rilland
Genealogieen
Kwartierstaten
Stamreeksen
Voorouders
Kloetinge
Links

 

Adriana VERPLANKE (1879-1979)
De "Weduwe Griep"

 

Adriana Verplanke, foto circa 1895  

 

Adriana Verplanke wordt op 8 oktober 1879 te Rilland-Bath geboren als derde van de zeven dochters van de gemeenteveldwachter Jacob Pieter Jansen Verplanke en van Adriana Moerdijk.
Eigenlijk had ze, net als haar vader,  de familienaam Jansen Verplanke moeten dragen, maar de toenmalige gemeentesecretaris van Rilland, J.Q.C. Wabeke, was van mening dat Jansen een voornaam was, en Verplanke de achternaam. De dubbele naam Jansen Verplanke komt in Zeeuws-Vlaanderen nog regelmatig voor.

 

 

 

 

 

 

Als ze net zestien jaar oud is blijkt ze zwanger te zijn, en in allerijl wordt een huwelijk geregeld.

Ze trouwt op 27 februari 1896 te Rilland met Willem Griep,
geboren op 14 oktober 1870 te Bath als zoon van Cornelis Griep en van Neeltje van Liere.

Adriana Verplanke en Willem Griep krijgen zeven kinderen: Cornelis (1896), Jacob Pieter Jansen (1897), Neeltje (1899), Adriana (1901-1904), Wilhelmina Cornelia (1905), Adriaan Willem (1907) en Willem Adriaan (1909).

Haar echtgenoot is gemeentesecretaris van het dorp Rilland-Bath, en in die functie mag hij met zijn gezin in het gemeentehuis aan de Hoofdweg wonen.

Detail uit een foto, genomen tijdens de
Eerste Wereldoorlog .
Adriana is dan circa 37 jaar oud.

 

In de tuin van het gemeentehuis te Rilland.
Adriana Verplanke en Willem Griep,
met hun zoon Jaap (1897) en op de achtergrond
hun zwager Willem Fredrerik van Gorsel.

CONCIERGE VAN HET GEMEENTEHUIS

 

De notulen van de Raad der gemeente Rilland-Bath d.d. 27-03-1909 vermelden ondermeer: "Met algemene stemmen wordt besloten met ingang van 1 november 1909 tot concierge belast met het schoonhouden van het gemeentehuis te benoemen de echtgenoote van den secretaris - Mw. Griep-Verplanke, geboren 8 October 1879 - op een jaarwedde, groot F 75,-"

Overeenkomstig haar verzoek wordt haar op 1 november 1938 eervol ontslag verleend als concierge van het gemeentehuis van Rilland-Bath.

 

 

 

Adriana Griep-Verplanke voor haar huis aan de Hoofdweg te Rilland. De foto is genomen ter ere van haar negentigste verjaardag, op 8 oktober 1969. Ze woont hier samen met haar zuster Maria Sara Steketee-Verplanke, die ook al lange tijd weduwe is.
De zusters blijven beiden tot op zeer hoge leeftijd volledig zelfstandig, en ontzien het niet om met een emmer aardappels uit de moestuin het steile keldertrapje af te dalen. Pas als ze 99 jaar oud is moet Adriana opgenomen worden in het ziekenhuis St. Joanna te Goes, in verband met complicaties van haar arteriŽle vaatstoornissen. Hoewel ze vastbesloten is de honderd jaar te halen, is dat niet gelukt: ze overlijdt op 16 juli 1979, drie maanden voor haar verjaardag.
Haar zuster Marie vestigt het record in de familie: zij wordt uiteindelijk 104 jaar oud.