Home Up

                newanimation1.gif (26402 bytes)Het Groene Cyberspace newanimation1.gif (26402 bytes)
Greenpeace Shell Nederland Noorwegen UK

 

                                             dtilogo.gif (1304 bytes)

dfront.bmp (725014 bytes)

                 Engelse Overheid greatbrf2a.gif (9780 bytes)

29l.gif (1598 bytes)

De Engelse Overheid:

De Engelse overheid heeft een centrale website (a portal) waarop men kan doorsurfen naar de verschillende departementen en organisaties van de overheid. Meest interessante website is die van het "Department of the Environment, Transport en regions" (DETR). Op deze website vinden we een overweldigend aanbod van links naar relevante milieu en aanverwante sites waaronder ook informatie over het beleid ten aanzien van het milieu. De algemene indeling van deze website en aanverwante websites is erg uniform: overal wordt dezelfde lay-out gebruikt en alle wenselijk functies zijn aanwezig zoals het zoeken en de mogelijkheid tot het geven van feedback d.m.v. een email of vragenformulier. Ook qua kleurgebruik geen spectakel: het geheel is simpel maar wel goed verzorgd en niet onbelangrijk: goed te begrijpen en vooral ook logisch ingedeeld.
Qua taalgebruik kan gesteld worden dat de boventoon zakelijk en formeel is zoals het een overheid betaamt waarbij informatievoorziening als functie van de website het speerpunt is. Het accent ligt dus met name op het voorzien van informatie waarbij men vooral duidelijk tracht te zijn. De informatie op de website is actueel en de meeste websites die onderdeel uitmaken van de "hoofd"- website van de Engelse overheid beschikken over nieuwsoverzichten en archieven van informatie waarin gekeken kan worden.
Op het gebied van het milieu neemt de Engelse overheid een duidelijk standpunt in: milieu is belangrijk in en voor de samenleving en daarom mag daar niet aan voorbij worden gegaan aan het belang ervan, ook voor beleidsmatige vraagstukken. Maar van dat laatste vinden we bijzonder weinig terug op hun website. Zo is m.b.t. de Brent Spar niets te vinden en als het gaat om olie en olieplatformen is de informatie heel beperkt. Nadruk ligt veel meer op vormen van luchtvervuiling en bodemvervuiling, dit komt met name tot uitdrukking door de grote hoeveelheid informatie die daarover te vinden is op hun website en ook m.b.t. tot het beleid is er het nodige over te vinden. Het lijkt alsof de Engelse overheid, de vervuiling door olie en problematiek rond boorplatformen, niet als prioriteit beschouwt als we hun website als referentiekader gebruiken.

Naar aanleiding van vragen gesteld via e-mail heeft dhr. Ian Furneaux o.a. als volgt gereageerd:

"The aim of the UK Government is that the decommissioning process is open and
transparent so that anyone with a potential interest in the project has the
opportunity to comment on the proposals.
"

De reactie van dhr. Furneaux heeft betrekking op het elektronisch inzien van de stukken met betrekking tot het beleid van de Britse overheid met betrekking tot het ontmantelen van booreilanden.

 

 

Home ] Up ]

Send mail to C.M.M.Visser@kub.nl or sjacky@zeelandnet.nl  with questions or comments about this web site.
Copyright 2000 BKA Atelier-3
Last modified: December 20th 2000