Home Up

                newanimation1.gif (26402 bytes)Het Groene Cyberspace newanimation1.gif (26402 bytes)
Greenpeace Shell Nederland Noorwegen UK

 

logo(3).gif (2960 bytes)rwsdnz.jpg (4304 bytes)netherlf2.gif (7477 bytes)

 

29l.gif (1598 bytes)

De Nederlandse overheid:

Via de site van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat komen we uit bij de site van de Directie Noordzee(DN). De site zelf geeft vrijwel geen informatie. Met betrekking tot olieplatformen is er alleen een kaartje met daarop aangegeven waar in de Noordzee zich booreilanden en olieplatformen bevinden. Verder staan er alleen nog wat statistieken op de site en kunnen bedrijven er terecht voor informatie indien ze zaken willen doen in de Noordzee. De site van het Ministerie verwijst naar de Directie Noordzee. Verder is de wettekst van de Wet Verontreiniging Zeewateren elektronisch beschikbaar/opvraagbaar.

Tijdens een telefonisch interview met mevrouw Ada Andriesen werkzaam bij de Directie Noordzee, bleek de website van de DN niet onderhouden te worden. Dit omdat de Directie januari 2001 gaat fuseren met de Markeringsdienst. Vandaar dat men nu bezig is met het bouwen van een nieuwe website. Wel geeft mevrouw Andriesen aan dat de bedoeling van de site is dat bedrijven er terecht kunnen met hun vragen met betrekking tot vergunningen. Andriesen geeft aan dat dat immers de taak is van DN, nl. het reguleren van het afgeven van vergunningen. Hierdoor is het voor DN van belang om veel informatie en vooral gegevens in de vorm van statistieken op de site te plaatsen, maar gericht op het bedrijfsleven en niet op burgers. DN kijkt wel naar sites van andere instanties, ministeries e.d., maar doet verder niets met deze informatie. Misschien wel in de toekomst wanneer de nieuwe site in werking is, aldus mevrouw Andriesen.

 

 

 

Home ] Up ]

Send mail to C.M.M.Visser@kub.nl or sjacky@zeelandnet.nl  with questions or comments about this web site.
Copyright 2000 BKA Atelier-3
Last modified: December 20th 2000