newanimation1.gif (26402 bytes)Het Groene Cyberspace newanimation1.gif (26402 bytes)

 

Opdracht
Onderzoek
Actoren
Bevindingen
Zoeken
Links

In hoeverre is er sprake van een groen cyberspace? In hoeverre strekken de tentakels van het groene poldermodel zich uit in cyberspace? Is er sprake van een arena in cyberspace waarin milieuorganisaties, overheid en multinationals elkaar vinden? Wat zijn de spelregels? Wie spelen er mee? Wie bevinden zich nog meer in deze arena?

Dit zijn vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek naar de elektronische invloed van maatschappelijke organisaties, in casu Greenpeace, op de agendavorming van zowel overheden als multinationals. In hoeverre is het gebruik van Internet door Greenpeace van invloed geweest op het ‘succes’ behaald door deze organisatie in wat nu bekend staat als ‘the Brent Spar case’?

Hebben maatschappelijke organisaties meer ‘macht’ gekregen door middel van het medium Internet? Wordt dit medium bewust ingezet en wat zijn daarbij de doelstellingen? Kunnen overheden en multinationals de maatschappelijke organisaties bijhouden? Slaat de balans de andere kant op?

Het Groene Cyberspace: enkele bevindingen!!

     

29l.gif (1598 bytes)

 

Contact Information:

 
                     email22.gif (6477 bytes)      

                       

General Information: C.M.M.Visser@kub.nl
Webmaster: sjacky@zeelandnet.nl

 

 

            countera6.gif (7517 bytes)

 

        

 

[ Home ] Opdracht ] Onderzoek ] Actoren ] Bevindingen ] Zoeken ] Links ]

Send mail to C.M.M.Visser@kub.nl or sjacky@zeelandnet.nl  with questions or comments about this web site.
Copyright 2000 BKA Atelier-3
Last modified: December 20th 2000