Home Up

                newanimation1.gif (26402 bytes)Het Groene Cyberspace newanimation1.gif (26402 bytes)
Greenpeace Shell Nederland Noorwegen UK

 

  shell1.gif (2063 bytes)Royal Dutch Shell     

flagrule.gif (6950 bytes)

 

29l.gif (1598 bytes)

Lessons learned

Sinds juli 1996 heeft Shell International daarom een Internet Manager. Hij is verantwoordelijk voor de manier waarop Shell zich op het wereldwijde web presenteert, hij moet in de gaten houden wat er in cyberspace over Shell gezegd wordt en bedenken hoe de Shell Groep Internet het best kan gebruiken. Uitgangspunt van de Shell-site die begin 1996 werd gelanceerd was de nieuwe strategie van openheid en oprechtheid. Dialoog is het gouden trefwoord, en gevoelige onderwerpen worden niet uit de weg gegaan. Een full-time kracht beantwoordt alle post binnen 48 uur persoonlijk, standaardbrieven zijn uit den boze. Op de site zijn links gemaakt naar de concurrentie, inclusief kritische maatschappelijke organisaties. (Alles radicaler dan Friends of the Earth en Greenpeace ontbreekt, maar dit terzijde). Shell laat op de site zelfs haar tegenstanders aan het woord in discussieforums - geheel ongecensureerd! Een vastomlijnde strategie voor Internet heeft Shell niet, flexibiliteit is het motto. "Het gaat om de kunst van het reageren, om het luisteren en er iets van opsteken", aldus de eerste Shell Internet manager . Het hoofdkantoor in Londen pakt 'het in de gaten houden wat er in cyberspace over Shell gezegd wordt'grondig aan. Er zijn gespecialiseerde bedrijven ingehuurd om dagelijks het web af te schuimen en een inventarisatie te maken van alle mogelijke manieren waarop Shell voorkomt, en de context waarin. Het feit dat het woord 'shell' 48 verschillende veelgebruikte betekenissen heeft vormt daarbij een complicerende factor.

Uit een telefonisch vraaggesprek met verschillende medewerkers van Shell te Den Haag blijkt dat de afdeling beleid en de webmaster wel overleg voeren over wat er op de website komt te staan.
Er wordt wel duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de vorm en de inhoud.
Naar eigen zeggen is het doel van de website overdracht van informatie, naamsbekendheid creŽren, reclame maken en nieuws bekend maken. Dit blijkt ook uit het feit dat de sites van Shell hoofdzakelijk uit teksten bestaan. Een groot deel van de teksten bestaat persberichten en onderzoeksrapporten. Wel is het duidelijk dat Shell een zeer verdedigende houding heeft en meer reageert dan ageert. Dit blijkt wederom uit de taakomschrijving van de Internet manager en uit de persberichten en teksten op de sites. Aangegeven wordt dat de 'effecten' moeilijk te bepalen, te meten zijn.Wat ook blijkt uit het interview is dat Shell te Den Haag de benodigde infomatie schriftelijk bij de Ministeries haalt en dus niet electronisch.

De website van Shell (http://www.shell.com) biedt keuze uit verschillende websites die ingedeeld zijn naar categorien en landen. Zo is er naast de shell.com website ook een Nederlandse variant die in principe niet veel verschilt met de engelse versie behalve dan dat de Nederlandse versie erg summier is in het verstrekken van informatie. We focussen ons daarom ook op de engelse site van Shell. De indeling van hun site is overzichtelijk en straalt zakelijkheid uit. Het bekende logo van Shell zien we meerdere malen en dat de achtergrond van de website rood/geel is mag geen verassing heten: herkenning alom. Keuzeopties genoeg op hun website en allemaal duidelijk vormgegeven; een zoekfunctie is aanwezig en dat maakt het navigeren op de website het er een stuk eenvoudiger op. Shell biedt op haar website een overvloed aan informatie die zeer eenvoudig toegankelijk is. De nieuws "feature" is zeer up to date; de website wordt dan ook dagelijks aangepast. Shell betrekt op hun website ook regelmatig de politiek in hun verhaal; de Britse en Duitse overheid worden genoemd, maar echt duidelijk blijkt niet wat daar precies de bedoeling van is.
Zoals verwacht mag worden van een commerciele multinational is het taalgebruik dat op de website wordt gebruikt erg zakelijk en de "powerwords" zijn ook niet van de lucht. Als het maar even kan gaat het over groter, beter, veiliger, krachtiger, zuiniger etc. De doelen van het bedrijf worden uitgebreid beschreven met zeer zakelijk taalgebruik waarbij zeer goed naar voren komt dat winst maken en continiuteit voor op staan op de prioriteitenlijst maar ook het milieu wordt niet vergeten. Vooral in hun mission statement, bussiness principles en de persberichten wordt het milieu als issue vaak genoemd waarbij vooral in de persberichten men in ieder geval het aantal in hun ogen negatieve berichten in balans wil brengen met de positieve. Shell heeft dan ook een aparte website om de casus Brent Spar gecreeerd waarin zij hun kant van het verhaal vertellen. Aan niets ontbreekt het wat dat betreft: statistische gegevens, tijdslijn beschrijvingen en foto's, ze staan er allemaal op. Opvallend is wel dat op alle foto's over de Brent Spar op de website van Shell geen enkele Greenpeace-activist laten zien maar veel meer rustige foto's zonder alle commotie.
Halverwege dit onderzoek blijkt dat Shell is gestopt met de Brent Spar site. Wat daar precies de oorzaak van is is onduidelijk.

 

 

Home ] Up ]

Send mail to C.M.M.Visser@kub.nl or sjacky@zeelandnet.nl  with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 BKA Atelier-3
Last modified: December 20th 2000