Home (klik hier)

I-nieuws (klik hier)

Artikelen (klik hier)

Dossiers

Bibliotheek

Vacatures (klik hier)

Nieuwsbrief (Klik hier)

Contact (klik hier)

Links (klik hier)

Bibliografie

==============================

Index

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 8

Bibliografie

Arnbak, J. en D. de Bruijn. 1991. De digitale samenleving. In: J. Bardoel & J. Bierhoff. Informatie in Nederland (pp. 49-79). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Bardoel, J. 1997. Journalistiek in de informatiesamenleving. Amsterdam: Cramwinkel.

Bardoel, J. en J. Bierhoff. 1997. Media in Nederland : feiten en structuren. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Barkhof, J. 1996. De digitale tekst. Een vergelijkend onderzoek naar verschillen tussen hypertekst en tekst op papier. Afstudeerscriptie Rijkuniversiteit Groningen. Vakgroep Taal & Communicatie.

Boer, Dirk-Jan den, Harry Bouwman, Valeria Frissen en Marianne Houben. 1994. Methodologie en Statistiek voor Communicatie-onderzoek. Zavetem/Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Bordewijk, J.L. en B. van Kaam. 1982. Allocutie: enkele gedachten over communicatievrijheid in een bekabeld land. Baarn: Bosch en Keuning. 

Breitrose, H. 1982. ?

Brinkman, J. 1994. De Vragenlijst. Wolters-Noordhoff. Groningen.

Brössler, D. 1995. Zeitund und Multimedia. Was Leser und Journalisten erwartet – Visionen aus Amerika. München: KoPäd.

Burgess, C., K. Livesay en K. Lund. 1998. Explorations in context space: words, sentences, discourses. In: Discourse processes, 25 (2 & 3): pp. 211-257. voor HAL zie ook: http://locutus.ucr.edu/

Buurke, S. 3 December 1998. Docente vakgroep Journalistiek RuG.

Conklin, J. 1987. Hypertext: an introduction and survey. IEEE computers, 20 (9): pp. 17-41.

Cuilenburg, J.J. van, O. Scholten, G.W. Noomen. 1992. Communicatiewetenschap. Muiderberg: Coutinho.

Dijk, J.A.G.M. 1994. De netwerkmaatschappij. Sociale aspecten van nieuwe media. Zavetem/Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Dijk, T.A. van. 1977. Text and context: explorations in the semantics and pragmatics of discourse. London/New York: Longman.

Dijk, T.A van. 1985. Article Structures of News in the Press. In: Dijk, T.A. van en Walter de Gruyter. Discourse and Communication: New Approaches to the Analysis of Mass Discourse and Communication: p. 86. Berlin/New York.

Dijk. T.A. van. 1988. News as discourse. Hillsdale, NJ : L. Erlbaum Associates.

Dillon, A. 1996. TIMS: a framework for the design of usable electronic text. In: Oostendorp, H. van en S. de Mul. Cognitive aspects of electronic text processing: pp. 99-121. Norwood, N.J.: Ablex Publishing Corporation.

Dobal, R. en A.Werner. 1997. ‘Das World Wide Web aus funktionalistischer Sicht’. In: P. Ludes en A. Werner (Hrsg.). Multimedia – Kommunikation (pp. 105-122). Opladen: Westdeutscher Verlag.

Elo, Sara. 1995. PLUM: contextualizing news for communities through augmentation. MIT, Cambridge, Ma. zie voor uitgebreide informatie over PLUM: http://www.media.mit.edu/people/elo/www/thesis-doc.html

Ensink, T. 1992. De menselijke tekstverwerker: functionele en cognitieve aspecten van 

Fairclough, N. 1995. Media Discourse. London: Arnold.

Fauconnier, G. 1995. Mens en Media. Leuven: Garant.

Fauconnier, G. 1998. Ontwikkelen en testen van kwantitatieve onderzoeksinstrumenten voor de studie van nieuwe media. Katholieke Universiteit Leuven. http://www.kuleuven.ac.be/facdep/social/com/onderzoek/projecten/kwantnieuwemedia.htm

Fidler, R. 1997. Mediamorphosis: understanding new media. London: Pine Forge Press.

Gidler, G. 1994. The digital newspaper: building on the document model. In: Newspaper techniques, 4-8 january. 

Gillingham, M.G. 1996. Comprehending electronic text. In: Oostendorp, H. van en S. de Mul. Cognitive aspects of electronic text processing: pp. 77- 99. Norwood, N.J.: Ablex Publishing Corporation.

Gillingham, M.G. en P. Wayant. 1989. Assessing reading skills and comprehension of 

expository text with sample computer methods. In: Journal, 19: pp. 31-36.

Goldman, S.R. 1996. Reading, writing, and learning in hypermedia environments. In: Oostendorp, H. van en S. de Mul. Cognitive aspects of electronic text processing: pp. 7-43. Norwood, N.J.: Ablex Publishing Corporation.

Gray, S.H. en D. Sasha. 1989. To link or not to link? Empirical guidance for the design of nonlinear text systems. In: Behaviour research, methods, instruments and computers, 21: pp. 326-333.

Grooff, D. De. 1986. De elektronische krant: een onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwsverspreiding via elektronische tekstmedia en naar de mogelijke gevolgen daarvan voor de krant als bedrijf en als massamedium. Leuven: Departement Comunicatiewetenschap (dissertatie).

Grypdonck, A. 1996. Afscheid van het boek? Geen afscheid van het lezen! Boek en hypermedia: een confrontatie. Hasselt: Stichting Boek.

Guedon, J.C. 1994. Why are electronic publications difficult to classify? The orthogonality of print and digital media. In: A. Okerson (red.). Directory of electronic jourals, newsletters and academic discussion lists: pp. 17-21. Washington: Association of research libraries.

Hellemans, F. 1996. De boodschap van de media. Een geschiedenis. Leuven: ACCO.

Hendriks, P. 1998. Newspapers: a lost cause? : strategic management of newspaper firms in the United States and the Netherlands. Amsterdam : University of Amsterdam, Faculty of Social Sciences, Amsterdam School of Communications Research (ASCoR).

Kintsch, W. en T.A. van Dijk. 1983. Strategies of discourse comprehension. Orlando: Acedemic Press.

Kristeva, J. 1986. The Kristeva reader (ed. by Toril Moi; vertaald uit het Frans). New York : Columbia University Press.

Kuijpers, B. Maart 1998. Interview. Medewerker Telegraaf Elektronische Media, Holdingmaatschappij De Telegraaf.

Lachman, R. 1989. Comprehension aids for on-line reading of expository text. In: Educational psychologist, 21: pp. 269-292.

Maletzke, G. 1963. Psychologie der Massenkommunikation. Hamburg: Verlag Hans Bredow-Institut

McKnight, C. 1996. What makes a good hypertext? In: Oostendorp, H. van en S. de Mul. Cognitive aspects of electronic text processing: pp. 213-239. Norwood, N.J.: Ablex Publishing Corporation.

McQuail, D. 1987. Mass communication theory: an introduction. London: Sage.

McQuail, D. 1994. Mass communications theory: an introduction. London: Sage.

Morris, Merrill & Christine Ogan. 1996. The Internet as Mass Medium. In: Journal of Computer Mediated Communication, 46 (1): pp39-50. [www.ascusc.org/jcmc/vol1/issue4/morris.html]

Neuman, W.R. 1991. The future of the mass audience. Cambridge (Mass.): Cambridge University Press.

Oostendorp, H en A.L. Peeters. 1996. De verwerking van nieuws: waarom vinden mensen nieuws leuk en waarom onthouden ze er weinig van? In: Taalbeheersing, 12 (3): pp. 133-160.

Pander Maat, H. 1990. Leestaken in beroepssituaties. In Tijdschrift voor taalbeheersing, 12 (3): pp. 161-179.

Pander Maat, H. 1994. Tekstanalyse: een pragmatische benadering. Groningen: Nijhoff.

Porteman, P. 1998. Web electronic publishing: op weg naar een nieuw mediamodel? In: Communicatie, 27 (3): pp. 25-43.

Renckstorf, K. en J. Bosman. 1994. Informatiebehoefte en mediagebruik. De reconceptualisering van informatiebehoefte. In: Raaij, F. van, G. Schuijt, J. Stappers, J. Wielen, C. Van der Linden (red.). Communicatie en Informatie: Een stand van zaken. Houten/Zavetem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Riffe, D., S. Lacy en F. G. Frico. 1998. Analysing media messages. Using quantitative content analysis in research. Mahwah, N.J./London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Rouet, J.-F. 1991. Compréhension de textes didactiques par des lecteurs inéxperimentés dans des situations d’interaction suject-ordinateur (comprehension of computer-presented text by inexperienced readers). Ongepubliceerde dissertie. Universiteit van Poitiers, Frankrijk, department of psychology.

Rouet, J.-F. 1994. Question answering and learning with hypertext. In: R. Lewis en P. Mendelsohn (Eds.). Proceedings of IFIP WG3.3 workshop: lessons from learning: pp. 39-52. Amsterdam: North-Holland.

Rouet, J.-F. en A. Tricot. 1996. Task and activity models in hypertext usage. In: Oostendorp, H. van en S. de Mul. Cognitive aspects of electronic text processing: pp. 239-265. Norwood, N.J.: Ablex Publishing Corporation.

Salton, G. en M.J. McGill. 1983. Introduction to modern information retrieval. New York: McGraw-Hill.

Spiro, R.J. en J.C. Jehng. 1990. Cognitive flexibility and hypertext: theory and technology for the nonlinear and multidimensional traversal of complex subject matter. In: D. Nix en R.J. 

Spiro (eds.). Cognition, education, and multimedia: exploring ideas in high technology: pp. 163-205. Hillsdale, N.J.: Erlsbaum.

Volkskrant. 1999. Kosovaren en Serviërs veroordelen samen bomaanslag. http://www.volkskrant.nl/indruk/frame/275006831.html.

Volkskrant. 1999. Fransen willen als vanouds gloriëren in Rambouillet. http://www.volkskrant.nl/indruk/frame/275006693.html.

Volkskrant. 1999. Amerikanen leveren 4000 man voor Kosovo. http://www.volkskrant.nl/indruk/frame/275006588.html.

Volkskrant. 1999. Europa wil in Kosov doen wat in Bosnië misging. http://www.volkskrant.nl/indruk/frame/275006220.html

Volkskrant. 1999. Commentaar: Kans voor Kosovo. http://www.volkskrant.nl/indruk/frame/275006227.html