Home

Content Nieuws

Artikelen

Dossiers

Bibliotheek Vacatures (klik Vacatures)

Nieuwsbrief

E-mail de redactie

home -> dossiers -> digital content -> P2P


Peer-to-peer

  The European Datagrid
   


  Gnutella
   


  Groove Networks
   

   Stelt gebruikers in staat om groepsgewijs aan bestanden en/of documenten samen te werken. Tevens kunnen over het netwerk over en weer berichten worden gestuurd en kan 'gebeld' worden. 

   http://www.groove.net/


  SETI@Home
   

   SETI@home is een van de SETI-projecten. Bij deze Search for Extraterrestial Intelligence-projecten hebben gebruikers SETI-software op de pc geinstalleerd die eruit ziet als een screensaver. De niet-gebruikte processorkracht wordt door SETI gebruikt om signalen uit de ruimte te analyseren. Nadat een eenheid van ongeveer 350k is geanalyseerd wordt contact met de SETI-server gezocht en wordt de geanalyseerde informatie omgeruild voor niet-geanalyseerde informatie. 

   http://setiathome.berkeley.edu/


  United Devices 
   

   Ook United Devices maakt, via te downloaden software, gebruik van niet gebruikte processorcapaciteit. Tevens gebruikt het serverruimte en bandbreedte op intranetten. Dit doet het bedrijf voor verschillende branches: bioinformatica, web site testen and indexeren, animatie en 3D rendering, financiele analyses en wetenschappelijk onderzoek. 

   http://www.ud.com/


  Data Synapse
   

   Niet-gebruikte processorkracht wordt aangewend om financiele informatie te analyseren of door te rekenen. Afnemers van deze dienst zijn banken, verzekeraars, aandeelhandelaren en energiebedrijven. 

   http://www.datasynapse.com/


  Entropia
   

   Een van de oudere netwerken. chemische industrie, bioinformatica, web site testing en financiele analyses. Wel eerst registreren. Net als Distributed Science heeft het bedrijf een wereldwijd grid ontwikkeld om haar applicaties op te gebruiken. Toepassingen: testen van kwaliteit van serviceniveau (vanuit gebruikerperspectief). Zo wordt bijvoorbeeld de response tijd gemeten tussen servers, pc's en providers. 

   http://www.entropia.com/


  Parabon Computation
   

   Parabon werkt bijvoorbeeld met het US National Cancer Institutes moleculaire farmacologie laboratorium om een medicijnen tegen kankers tegen vinden. De screensaver evalueert verschillende experimentele behandelingen. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar het verminderen van de bijverschijnselen van chemotherapie. 

   http://www.parabon.com/


  FightAIDSAtHome
   

   FightAIDSatHome is een onderzoeksproject, gebaseerd op Entropia's engine. Het verricht AIDS-onderzoek met behulp van niet gebruikte processorkracht. Het brengt onder andere de evolutie in beeld van resistentieontwikkeling tegen medicijnen.

   http://www.fightaidsathome.com/


  Kazaa
   

   Kazaa is een programma waarmee internetgebruikers onderling bestanden uit kunnen wisselen. Strikt gezien is het een programma een soort distributiekanaal. In veel landen echter is het programma gewraakt vanwege de grootschalige inbreuk op auteursrechten die ermee gepleegd wordt. Veel Kazaa-gebruikers wisselen digitale films, liedjes en programma's met elkaar uit.

   http://www.kazaa.com/


  Skype
   

   Skype is een programma van de makers van Kazaa om via internet te telefoneren. Internetgebruikers kunnen elkaar, via Skype, onderling bellen zonder te betalen.

   http://www.skype.com/


  JXTA
   


  Zodiac Networks (Nu Kontiki)
   


  P2P volgens Yahoo!
   


  Artikel News.com: 'Business, bandwidth may dash hopes of a peer-to-peer utopia'
   

   Dit artikel plaatst peer-to-peercommunicatie in perspectief. Uitgangspunt is de controverse rondom Napster. Onderwerpen die in een viertal artikelen aan de orde komen: geld, processorkracht, internetverkeersregulatie en een beperkte blik in de toekomst op het gebied van regulering. 

   http://news.cnet.com/news/0-1005-201-3248711-0.html


  Overige artikelen: