Ga naar website: Vogelbescherming Nederland

Ga naar website: Natuurmonumenten

Ga naar website: SOVON Nederland

Ga naar de website: StaatsBoschBeheer

Ga naar de website van de Landelijke KNNV

Vogelwerkgroep De Bevelanden

Dutch Birding

Weerberichten in Zeeland

Werkgroep Roofvogels Zeeland

Durzaam Zeeland

Waarnemingen.nl (Zeeland)

Vogelwerkgroep Walcheren

Zeeuwse Linken

Vogels Startkabel.nl

Delta Birding

Indeling Zeeuwse Vogelaar

Google Maps

Follow zeeuwsevogelaar on Twitter

Twitter met de Zeeuwse Vogelaar!

 

 

Natuurlijke tuinen voor vogels

Nu de overheid steeds minder geld over heeft voor natuurgebieden wordt het hoog tijd om met elkaar de kleinste stukjes groen zo natuurlijk mogelijk in te richten. De natuur in steden en dorpen wordt dus steeds belangrijker. Dieren gebruiken ons privé-groen als ‘stapsteen’ om van de ene groene zône in de andere te komen. Vaak zijn tuinen nog de enige mogelijkheid. Neem de merel die vanuit het buitengebied de stadstuin heeft gekoloniseerd. Ook grote bonte spechten, sperwers, ijsvogels en egels worden in tuinen gesignaleerd. En denk eens aan al die kikkers, padden, salamanders, libellen, vlinders en andere insecten. 

Verdere info bij: Vara Vroegevogels

 

 

 

  

Mijn Vogelweb

Is dé plek om uw mooiste en leukste beelden en geluiden van vogels te laten horen en zien! En er is meer...  Begin vandaag nog uw eigen weblog, geef vogelwaarnemingen door, plaats een kleine advertentie of deel uw mooiste vogelfoto’s. Laat iedereen meegenieten en 
Het maken van foto's, video's, het opnemen van geluid van in het wild levende vogels is een mooie bezigheid, maar mag niet ten koste gaan van de vogels of andere dieren.

Mijn Vogelweb

Bron: VBN

Mijn Vogelweb

 

 

 

Bontbekplevier

Openstellen onderhoudswegen Schelde slecht voor vogels

14 van de 16 soorten steltlopers in Westerschelde komen in de problemen.

Het is slecht voor de vogels om alle onderhoudswegen langs de dijken bij de Oosterschelde en Westerschelde open te stellen voor recreatie. Een flink aantal gebieden zal daardoor onbruikbaar worden voor vogels. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De afgelopen jaren zijn de dijken langs de Westerschelde en Oosterschelde versterkt. Tegelijkertijd zijn de onverharde onderhoudswegen aan de buitenzijde van de dijk geasfalteerd, zodat onderhoud makkelijker uit te voeren is. De provincie Zeeland overweegt nu om deze wegen te gebruiken als fiets- en wandelpaden. 

www.vogelbeschterming.n

 

 

l

 

 

Kijk dag en nacht mee in acht vogelnesten

Vanaf zondag 28 februari kan iedereen volop meegenieten van wat er zich allemaal afspeelt in een vogelnest. Vogelbescherming Nederland heeft webcams opgesteld bij de nesten van de steenuil, torenvalk, kerkuil, ooievaar, boerenzwaluw, koolmees, boomklever en, spectaculair: bij de oehoe. 

Op www.beleefdelente.nl zijn de avonturen van de vogels 24 uur per dag te volgen. Dagelijks kunt de korte filmpjes met hoogtepunten te zien. Clips, forums en weblogs op internet én op de iPhone worden bekeken.

Bron: Vogelbescherming Nedeland

 

Steenuil ( het kleinste uiltje)

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clipper Stad Amsterdam op volle Zee. Andi Manser Kapitein Clipper Stad Amsterdam. Bron: vpro.nl

Brown footed booby. Gull-achtige zeevogels.  Bron: vpro.nl

"Wow," zegt Redmond alweer. "Pelicans." Ze vliegen door de baai van Vaparaiso..  Hij kan er heel lang naar kijken. En zijn glimlach verdwijnt eigenlijk nooit. Bron: vpro.nl

Pelikaan. Bron: vpro.nl

De muilezel. Daarmee trok Sharles Darwin de Andes door in 1834/1835.  Bron: vpro.nl

Stern. Bron: vpro.nl

 Zuidkaper - sprong (foto: Stichting Marybio) Bron: vpro.nl

Bron: vpro.nl

Terug naar boven

 

 

 

Voorlopige resultaten Euro Birdwatch

Op 3 oktober 2009 vindt de tweejaarlijkse Euro Birdwatch plaats. Deze internationale vogeltelling is een initiatief van BirdLife International. Tijdens dit unieke evenement worden er op hetzelfde moment in meer dan 30 Europese landen (trek)vogels geteld. Dit jaar doen er rond de 105 vogelwerkgroepen mee. Vogelbescherming Nederland coördineert de tellingen in eigen land, maar ook in de overige landen (samen met de BirdLife-partners aldaar).

Resultaten

 

 

 

 

Uitkijkpunt in de Scherpenissepolder

Donderdag 08 juli 2009.

Ingebruikname van drie uitzichtpunten, kruisingen tussen vogelkijkhutten en picknickplaatsen.

Het natuurgebied maakt deel uit van plan Tureluur, en grenst direct aan het Nationaal Park Oosterschelde. De splinternieuwe Uitkijkpunten en Vogelhut, bevinden zich aan weerskanten van het natuurgebied, en aan de Schelphoekseweg. einde Platteweg en Gatweg in de Scherpenissepolder

De polder staat bij vele Zeeuwse vogelaars hoog aangeschreven voor wat betreft de diversiteit aan vogelsoorten. Dit natuurgebied is alleen onder begeleiding toegankelijk. Maar goed te overzien van uit de drie uitkijkpunten, twee aan de buiten randen, en een in het midden van het gebied.

Scherpenissepolder

14 Uitkijkpunten en Torens

Gegevens over de Scherpenissepolder

Terug naar boven

 

 

 

Over het cursusaanbod van het VogelkijkCentrum vindt u meer op onze website: www.vogelskijken.nl

Nico de Haan heeft twee vogelcursussen ontwikkeld die u op internet kunt volgen. OrnithoNieuws houdt u op de hoogte van wat er zich actueel buiten afspeelt in de vogelwereld. Winkeltje Nico de Haan heeft enkele producten geselecteerd die u bij het vogels kijken te pas kunnen komen.

 

 

 

 

 

 Alternatief plan voor een veilig fietspad van en naar Kattendijke.

 

 

Februari 2008

De gemeente Goes heeft met haar verkeersplan om, over het fietspad Schellemoerswegeling en over de bestaande Bredeweg een nieuwe ontsluitingsweg voor auto’s aan te leggen naar Kattendijke, zich niet natuurvriendelijk opgesteld. Omdat de rust voor de daar aanwezige weidevogels die daar broeden verstoord kunnen worden.

Het idee om de auto’s van de fietsers op de Kattendijksedijk te scheiden is zeer goed plan.

 

Zoals ik al eerder voorstelde met een alternatieve route, in de rubriek 

Buitengebied. Reageren. Bekijk de Reacties in de PZC van 12 en 28 februari 2008. 

Een kluut houdt niet van Auto's en Hoop op Broedgebiedje

 

Goes zet de aanleg van een nieuwe weg voor autoverkeer tussen de Kattendijksedijk en de Manneeweg door.

Maandag 15 juni 2008.  Raad steunt aanleg nieuwe weg.

 

1. Onderlangs de dijk zoals eerder de bedoeling was tegen de Golfbaan aan, zou een beter plan zijn.

De Goese Golf samen met de gemeente Goes, het tracé af te schermen met een gedeeltelijke open overkapping met gaas, dus iedereen tevreden en het probleem opgelost.  

2. Waarom geen alternatieve route voor de fietsers onderlangs de dijk aan de zuidkant van de Kattendijksedijk, het Auto verkeer kan dan over de Kattendijksedijk blijven rijden.

Ik denk dat dit een goed alternatief kan zijn, én veel goedkoper dan de geplande ontsluitingsweg!

 

Zie 1: Golfbaan route, en alternatieve fietsroute van en naar Kattendijke.

Zie 2: Nieuwe ontsluitingsweg voor auto’s. En alternatief fietsroute onderlangs aan de Zuidkant van  de Kattendijksedijk.

 

Plan alternatief fietspad voor fietsers.

Van af Goes komende, een afrit van af de Kattedijksedijk tegenover de Krukweg, dan onderlangs de Kattendijksedijk, met een tunneltje onder door de oprit van de Manneeweg, (met een fietstunneltje zoals het tunneltje onder door de A 256 van Goes- naar ’s-Heer Hendrikskinderen)

Er is daar onder aan de Kattendijksedijkdijk heb ik geconstateerd, voldoende ruimte onder aan de voet van de dijk om daar een fietspad aan te leggen.

En verderop een aansluiting op de bestaande oprit van het bestaande fietspad van de Schellemoerswegeling.

Zo is ieder een tevreden, en er is een veilige en goedkopere fietsverbinding van en naar Kattendijke.

 


 

Woensdag 29 april 2009.

Bericht verstuurd aan de Gemeente Goes. over het alternatief plan van mij zelf.  

 

Maandag 11 mei 2009.

Per e-mail, aangeboden aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen in Goes.

 

Vrijdag 8 mei 2009.

Er is inmiddels door de Gemeente Goes op deze brief gereageerd, en in behandeling genomen! 

 

Twee fracties hebben gereageerd op mijn schrijven, waaronder de SGP/CU en D66. De verbinding Mannee/Kattendijke wordt behandeld op donderdagavond 11 juni 2009.

 

Vrijdag 3 juli 2009.

Brief Gemeente Goes, dat zij voorlopig gewoon doorgaan met het plan, over het fietspad Schellemoerswegeling en over de bestaande Bredeweg een nieuwe ontsluitingsweg voor auto’s aan te leggen naar Kattendijke.

Mocht dit onverhoopt niet zo zijn dan pas, zal de Gemeente Goes zich concentreren op alternatieven.

 

Bron: "Zeeuwse Vogelaar"

Terug naar boven

 

 

 

Oorlog tegen mussen
In 1958 besloot voorzitter Mao China te bevrijden van de mussen om de graanoogst te sparen en gaf de boeren de opdracht het veld in te gaan om de mussen te verjagen, zodat deze geen voedsel zouden krijgen en sterven. Het plan werkte: de grond was bezaaid met dode mussen. Het jaar daarop was de graanoogst flink toegenomen. Mussen eten echter niet alleen graan, maar ook de insecten die graan eten. Het volgende jaar verwoestten sprink-hanen de graanoogst en het land werd getroffen door een hongersnood, in ieder geval deels veroorzaakt door de oorlog tegen de mussen.

Bekijk de Nutuurweetjes weetjes

Huismus

 

 

 

 

 

Lepelaar

Handen af van lepelaarsnesten
Het havenbedrijf van Zeeland, Zeeland Seaports, heeft in oktober 2007 op een stuk braakliggend terrein lepelaars- nesten weggehaald, om het terrein bouwrijp re maken. Volgens de Nederlandse Flora en Faunawet mogen nesten die op dat moment niet bezet zijn, verwijderd worden. 

Lees meer over de lepelaar   De lepelaar

Bron: Vroege Vogels

De Lepelaar. Vgelbescherming Nedeland

Terug naar boven

 

 

 

2009: Jaar van de Visdief 
Inmiddels is het een goede traditie van SOVON om in samenwerking met Vogelbescherming Nederland een bepaalde vogelsoort een jaar lang extra aandacht te geven. Zo krijgen we meer informatie boven tafel die zowel door veldwerk van ervaren als minder ervaren vogelaars verzameld kan worden. Voor 2009 valt de eer te beurt aan de visdief: een leuke en aansprekende soort, die goed bekend is bij veel vogelaars, die in grote delen van ons land voorkomt en waaraan van alles te onderzoeken valt. Bovendien past de visdief goed in de onlangs gestarte kustcampagne van Vogelbescherming. Eén van de doelstellingen van het Jaar van de Visdief is een volledige inventarisatie van broedende visdieven in ons land. In stedelijk gebied gaat het deels om vogels die op daken broeden en lang niet altijd door vogelaars worden ontdekt. Het zijn vooral deze binnenland-kolonies die we in 2009 extra aandacht willen geven. Doe mee met het Jaar van de Visdief
Meer leest u op www.jaarvandevisdief.nl   Vroege Vogels

2009 Jaar van de Visdief.

 

 

 

 

Vogelstad 2008

De gemeente Meppel heeft de eerste Stadsvogelprijs gewonnen. De prijs is door Vogelbescherming Nederland in het leven geroepen om projecten voor stadsvogels te stimuleren. Meppel wint de prijs met het project Berggierslanden, een nieuwbouwwijk met ruimte voor mensen en vogels. 

Zie verder: Vara Vroege vogels

 

 

 

 

Huismus op dakvorst

Stadsvogels Genomineerden stadsvogelprijs bekend 
De steden Heerhugowaard, Terneuzen en Zoetermeer zijn dit jaar genomineerd voor de Stadsvogelprijs. De prijs is door Vogelbescherming Nederland uitgeschreven om creatieve projecten voor stadsvogels te stimuleren. De winnaar wordt op 4 december bekend gemaakt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro, te besteden aan een nieuw stadsvogelproject. Dit jaar is het de tweede keer dat de Stadsvogelprijs wordt uitgereikt. 
Het juryrapport en het progamma van 4 december kunt u hier downloaden. Wilt u de prijsuitreiking bijwonen, dan kunt u zich hier aanmelden
Lees meer

 

Terug naar boven

 

 

Boerenlandvogels

Zeeland helpt akkervogels de winter door

Het gaat slecht met de Nederlandse akkervogels. Grauwe gors en ortolaan zijn zo goed als verdwenen, terwijl aantallen veldleeuwerik en patrijs in razend tempo achteruit gaan. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat een verslechterde voedselsituatie in de winter een belangrijke oorzaak is van de achteruitgang van een aantal soorten. Overwinterende akkervogels voeden zich vooral met zaden en granen. Door efficiëntere oogstmethoden en het onderploegen van gewasresten valt er tegenwoordig ‘s winters weinig meer te halen op de akkers. Om meer inzicht te krijgen in hoe overwinterende akkervogels beter beschermd kunnen worden worden in Zeeland proeven gedaan met het verhogen van het voedselaanbod. Delen van graanakkers worden niet geoogst en andere delen niet ondergeploegd. Naar verwachting zullen deze stukjes in de winter grote aantallen overwinterende akkervogels aantrekken. Daarnaast wordt agrariërs gevraagd hoe deze maatregelen inpasbaar zijn in hun bedrijfsvoering. Het project gaat in de winter van 2008 op 2009 van start en wordt mede gefinancierd door Vogelbescherming Nederland.
Gechipte golfbal markeert weidevogelnesten veilig Lees meer

Bron: Vogelbescherming Nedeland

 

Terug naar boven

 

 

Veel zwaluwen maken wèl zomer
Door schaalvergroting in het boerenbedrijf gaat het steeds slechter met de boerenzwaluw. Maar er zijn lichtpuntjes. Door middel van een aantal simpele maatregelen kunnen broedplaatsen aantrekkelijk gemaakt worden voor de zwaluwen.
Lees meer over de zwaluwen

 

 

 

 

 

De Scholekster is een opvallende vogel die bijna overal in Nederland broedt

2008 Jaar van de Scholekster
Bijna geen vogel die méér bij Nederland past dan de scholekster. Een groot deel van de wereldpopulatie broedt en overwintert hier. Maar het gaat slecht met de scholekster en het is onduidelijk waarom. SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming willen graag aandacht hiervoor en hebben daarom 2008 uitgeroepen tot het Jaar van de Scholekster. Houd de SOVON-site in de gaten want er komt een digitale invoer beschikbaar.
 

Doe mee met het Jaar van de Scholekster

Lees meer over Het jaar van de Scholekster

Het tepiet klinkt minder

 

 

 

Vogelvide gaat huismus redden 
Op donderdag 3 april heeft directeur Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland tijdens de BouwRAI de eerste meter Vogelvide overhandigd aan minister Ella Vogelaar van VROM. De minister wordt gevraagd te helpen bij de redding van de huismus door het Bouwbesluit aan te passen. In plaats van vogelschroot – dat nestelen verhindert en dat verplicht moet worden aangebracht – zou de vogelvide de norm moeten worden. Er dient in het algemeen meer rekening te worden gehouden met vogels die voor hun nestplaats afhankelijk zijn van gebouwen. De vogelvide is ontwikkelddoor de firma MONIER, marktleider in dakpannen en daksystemen, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Het innovatieve product dat huismussen een veilige nestelplek onder de pannen biedt, wordt gepresenteerd op de BouwRAI 2008. Lees verder op Vogelbescherming Nederland

en  Vogelbescherming Vogelvide

Huismus

Terug naar boven

 

 

 

 

Lepelaar

Broedplek lepelaars loopt gevaar
door Rinus Antonisse
Ze waren er zo'n tien jaar geleden als de kippen bij. Lepelaars ontdekten temidden van industriële bedrijvigheid in het Sloegebied een flinke lap braakliggend terrein.
Bron: PZC
. Lees verder op: www.pzc.nl/zeeland

Website: Werkgroep Lepelaars

 

Terug naar boven

 

 

 

Vogelparadijs achter dijk

door Rinus Antonisse

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) is bezig met de inrichting van het laatste nieuwe natuurgebied dat in het kader van de ruilverkaveling op Walcheren wordt aangelegd. Het gaat om Westkapelle... 

Bron: PZC. Lees verder op: www.pzc.nl 

Bron: Provincie Zeeland

Bos- en natuurontwikkeling Westkapelle-vroon (2006) 

Zie lokatie via GoogleMaps

 

Bos- en natuurontwikkeling Westkapelle-vroon (2006)

 

 

 

 

Oosterscheldekering

Zandeiland voor de Oosterschelde
door Rinus Antonisse
Leg in de Voordelta een groot zandeiland aan, dat zorgt voor een regelmatige aanvoer van zand in de Oosterschelde. Het kan bovendien worden gebruikt voor zandaanvullingen ter bescherming van de zeeweringen aan de Zeeuwse kust. Bron: PZC
. Lees verder op: www.pzc.nl en reageer op dit onderwerp.

Lees over zandhoger op: Nationaal Park Oosterschelde

''Zeeuwse Vogelaar'' De zandhonger van de geulen

Terug naar boven

 

 

 

Roofvogels en weidevogels
Regelmatig worden dode roofvogels aangetroffen, die niet zelden vergiftigd blijken te zijn. Wie doet zoiets? Roofvogelbeschermers wijzen soms met een beschuldigende vinger naar weidevogelbeschermers. Vroege Vogels steekt zijn licht op bij beide partijen.
Kijk verder op: www.vroegevogels.vara.nl

Steenuil

 

 

 

 

Een van de vijftien Zeeuwse natuurgebieden behoren daarom tot het Natura 2000-netwerk

Niet treuzelen met aanwijzen Natura 2000-gebieden!
Met een goede uitvoering van Natura 2000 kunnen we iets van de soortenrijkdom in ons land redden. Vogelbescherming heeft het kabinet opgeroepen de Natura 2000-gebieden maximaal te beschermen en vooral niet te treuzelen met de aanwijzing van deze gebieden

Kijk op: www.vogelbescherming.nl  en Een van de vijftien Zeeuwse natuurgebieden

Terug naar boven

 

 

 

SGP/CU op de bres voor de stadvogels
door Frank Balkenende
Het hoeft niet veel geld te kosten en de huismus en gierzwaluw varen er wel bij. Pak een paar pannen van je dak -wel even wachten tot de storm is uitgeraasd- en lever die in bij de gemeente, die er vervolgens speciale zwaluwopeningen in maakt. Zo vindt de stadsvogel makkelijker een thuis.
 

Bron PZC. Kijk verder op: www.pzc.nl

Vogelvide

Terug naar boven

 

 

 

 

Bouw zelf uw nestkasten Van diverse nestkasten zijn er bouwtekeningen beschikbaar. 

 

Terug naar boven

 

 

 

 Leest u reeds het OrnithoNieuws?

In deze gratis nieuwsbrief brengen wij u wekelijks op de hoogte van de stand van zaken in de vogelwereld. 

Aanmelden kan door te klikken op de onderstaande link

http://www.nicodehaan.nl/ornithonieuws/

 

 

 

 

 

Nieuwe vogeleilanden in Grevelingenmeer

Staatsbosbeheer is begonnen met de aanleg van twee eilanden in het Grevelingenmeer. Die moeten in de toekomst 'kaal' blijven, waardoor vogels als het visdiefje, de dwergstern en de strandplevier er kunnen broeden.

Kijk op pagina Nieuws uit Zeeland

Terug naar boven

 

 

 

Tureluur, foto: Wim Tijsen.

 

 

 

 

 

Oudste tureluur van Nederland
Hij heeft geen naam, wél een nummer: C68. Het is het ringnummer van de oudst bekende in Nederland broedende tureluur. Deze week vierden weidevogelbeschermers aan de rand van het weiland zijn 18e verjaardag, met taart en slingers. 

Kijk op: www.vroegevogels.nl

Close-up van de oudst bekende in Nederland broedende tureluur, C68, op Wieringen. Vorige week werd hij 18 jaar. Beluister de uitzending

Terug naar boven

 

 

Tiengemeten geopend als natuurgebied

Tiengemeten Locatie via Google Maps

Met het planten van een struik opende landbouwminister Gerda Verburg donderdag officieel het eiland Tiengemeten in het Haringvliet als natuurgebied.
De minister daagde tegelijkertijd de Vereniging Natuurmonumenten uit vooral ook de jeugd in te schakelen bij het natuurgebied.Tiengemeten was altijd een agrarisch gebied, maar heeft de afgelopen tien jaar een complete metamorfose ondergaan.
Kijk op: www.vroegevogels.vara.nl

En kijk op:  www.tiengemeten.deltanatuur.nl   Natuurmonumenten

Camping Tiengemeten   Tiengemeten.com: Uitgebreide site met beeld en geluid. Vogel Waarnemingen.nl 

Vogellijst rondom Susanna-hoeve Tiengemeten

 

Natuurontwikkeling op het eiland Tiengemeten. Bron: maandblad Natuur van de Vereniging Natuurmonumenten.

 

 

 

 

Nieuwe natuur goed voor broedvogels

De aanleg van nieuwe natuur in Zeeuws-Vlaanderen pakt gunstig uit voor broedvogelsoorten als eenden en steltlopers. Hoe groter het gebied, hoe beter het geschikt is. Dit blijkt uit onderzoek van de natuurverenigingen de Steltkluut en 't Duumpje dat deze week op de site van de Provinciale Zeeuwse Courant staat. De natuurverenigingen inventariseerden vorig jaar de situatie van de grondeleenden en steltlopers.

Kijk op: www.vroegevogels.vara.nl

Terug naar boven

 

 

 

Steenuilen onder de pannen
De steenuil is een typische 'boerenvogel' die baat heeft bij een opening in een dak, een oud schuurtje of wat takkenbossen. Daar vindt de steenuil zijn voornaamste voedsel: muizen. Op verschillende plekken in het land worden boeren en andere bewoners van het platteland enthousiast gemaakt om hun erf óók steenuilvriendelijk in te richten en nestkasten op te hangen.

Kijk verder op: www.vroegevogels.vara.nl

 

Het kleinste uiltje, de Steenuil

Terug naar boven

 

 

 

Natuur kan profiteren van aanleggen golfbanen

Natuur en recreatie kunnen profiteren van de aanleg van golfbanen. Bij het nog te introduceren singelgolf bijvoorbeeld mogen schapen grazen om het gras op de golfbaan kort te houden en kunnen agrariërs gedeeltelijk aan de slag op het terrein. Tijdens een bijeenkomst in Utrecht wordt donderdag stilgestaan bij de multifunctionele golfbaan waarmee met ruimte woekerende gemeenten en provincies hun voordeel kunnen doen.    GVB

Lees verder op: Vara Vroegevogels

Terug naar boven

 

 

Bontbekplevieren in de Oosterschelde

Voor bontbekplevieren is de Oosterschelde een belangrijk broedgebied. In de hele Delta is er plaats voor ongeveer 100 broedparen, maar dat aantal wordt al jaren niet meer gehaald. In de Oosterschelde zijn Neeltje Jans, de nieuwe natuurontwikkelingsgebieden, stille dijkvakken en enkele schorren potentiële broedlocaties. Zoals overal staan de rustige plekken, die bontbekplevieren nodig hebben om te broeden, onder druk. Bontbekplevieren zoeken een strandje op en met wat steentjes of schelpen maken ze hun nest. Ze zijn daarbij erg kwetsbaar voor wandelaars, maar vooral voor loslopende honden. Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft daarom afgelopen voorjaar op een schor bij de Wilhelminapolder een schapenraster geplaatst om zo de bontbekplevieren te beschermen. In het verleden broedden op deze plek regelmatig bontbekplevieren, maar hun aantal is sterk teruggelopen. In 2005 werd er zelfs geen enkel broedpaar meer vastgesteld. Informatieborden gaven uitleg over de reden van de afsluiting. 

De WetlandWacht van Zuid-Beveland Bram Tissink, heeft in de lente en voorzomer de locatie nauwlettend in de gaten gehouden. En gelukkig werden er weer twee jonge bontbekplevieren vliegvlug.

 

Bontbekplevier

 

 

Terug naar boven

 

 

Het eiland Tiengemeten in het Haringvliet.

Informatiecentrum en camping op Tiengemeten
Natuurmonumenten opende vorige week een informatiecentrum op het eiland Tiengemeten in het Haringvliet. Het centrum is ondergebracht in een oude negentiende-eeuwse schuur bij de aanlegsteiger van de veerpont. In het centrum kunnen bezoekers van het eiland informatie krijgen over natuur en natuurontwikkeling op en rond Tiengemeten. Daarnaast is het centrum een startpunt voor natuurexcursies, wandelingen en andere activiteiten.

Kijk op:   www.duurzaamzeeland.nl

Terug naar boven

 

 

De oudste heemtuin van Europa

Vindt u in Noord-Holland. In 1925 kreeg Jac.P. Thijsse ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag van de gemeente Bloemendaal een oppervlakte van 2 hectare in het Bloemendaalse bos aangeboden om daarop zijn droom te verwezenlijken: een heemtuin. Thijsse had destijds al duidelijke ideeën over zijn tuin. Hij wilde de duinflora niet presenteren zoals in een botanische tuin gebruikelijk was. 

Voor nog meer informatie kijk op Thijsse's Hof

Wandelend in zijn voetsporen langs de Zuiderzee

Jac. P. Thijsse

 

 

 

 

Gierzwaluw

 

Geef de stadsvogels onderdak

Steeds meer stadsvogels hebben het moeilijk. Bekende vogelsoorten zoals de huismus, de huiszwaluw en de gierzwaluw verdwijnen steeds meer uit de stad. De stadsvogels hebben dus een duwtje in de rug nodig. De gemeente Goes gaat hieraan haar steentje bijdragen en u kunt helpen. De gemeente Goes stelt voor haar inwoners voorlopig 100 aardewerken huifjes beschikbaar die zelf op een dakpan gemonteerd kunnen worden.

Geef de stadsvogels onderdak    Eerste Zwaluwdakpan gelegd

Leg uw eigen zwaluwdakpan   

 

 

 

 

Telpost  Breskens
Trekvogel vliegt liefst langs de kust. Ze zijn er elke dag, vanaf zonsopgang, te vinden. Enthousiaste vogelaars, uit binnen- en buitenland, trotseren weer en wind om op de inmiddels befaamde telpost bij Breskens   de voorjaarstrek van vogels te volgen. Gewapend met kijkers en telescopen en met gespitst gehoor speuren ze onafgebroken het luchtruim af om langstrekkende vogels te tellen en thuis te brengen.
 Kijk ook bij observatiehutten in Zeeland  

En een heel leuke site  www.trektellen.nl

 

Terug naar boven

 

Alle vogelkijkhutten:
Alle vogelkijkhutten van Nederland op een rijtje! Dat is geen website van Vogelbescherming maar een hobby-project van particuliere vogelaars.
Er zijn tegenwoordig zo'n 150 vogelkijkhutten in Nederland. Op de website' Birdshome.nl van Rona en Fred is het merendeel te vinden. Geordend per provincie. De twee vogelaars/webmasters proberen de vogelhutten allemaal te bezoeken en geven beschrijvingen van bereikbaarheid. Maar ook wordt gemeld wat je er zou kunnen zien. De makers zijn ook over de grens gaan kijken en daarom staan op de site nu ook vogelkijkhutten in Denemarken. Wie een kijkhut kent die nog niet in de lijst staat wordt verzocht 'em aan te melden. Alle Vogelkijkhutten

 

 

 

Het Verdronken Land van Saeftinghe is het grootste brakwaterschor van Europa, doorsneden door diepe geulen met een typische flora en duizenden watervogels. In de late Middeleeuwen was het een gebied van welvarende polders, waarin verschillende dorpen lagen. Als gevolg van de ligging op het punt waar Honte en Schelde samenvloeien, was de streek bijzonder kwetsbaar voor stormvloeden. Er lagen 4 dorpjes: Saeftinghe, Namen, St.Laureins en Casuwele. Tijdens de Allerheiligenvloed van het jaar 1570 liep het grootste deel van de polders onder water. Vier jaar later sloeg de zee echt toe. Het dorp Saeftinghe en nog enkele andere stukken bleven behouden. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog staken de soldaten van de Nederlanden de laatste dijken door, waardoor het gebied geheel verdween.

Bezoekerscentrum Saeftinghe

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Zeeuwse Landschap

 

 

 

 

 

 Logo NP Oosterschelde

Als Nationaal Park Oosterschelde (NPO) wil je op een zo goed en helder mogelijke manier de bijzonderheden van de Oosterschelde onder de aandacht brengen. Er zijn uiteenlopende manieren om dit te realiseren. Een greep uit de mogelijkheden: er worden activiteiten georganiseerd, zitting genomen in werkgroepen, Lezingen gehouden, schoolprogramma's opgezet, persberichten uitgebracht, informatieborden gemaakt, initiatieven van derden ondersteund en materialen ontwikkeld. Ter ondersteuning is er nu nog een manier bijgekomen om te communiceren over het NPO: een eigen website, die dit voorjaar de lucht is ingegaan!     

Activieiten in, rond en op de Oosterschelde

Terug naar boven

 

 

 

 

Reeds vanaf 1985 ben ik betrokken bij het tellen van vogels langs de Westerschelde in het waardevolle cultuurlandschap Zak van Zuid-Beveland. Om exact te zijn: het gaat om het gebied tussen de Totalsteiger en het Kanaal door Zuid-Beveland. Eénmaal per maand, meestal halverwege, wordt met hoogwater gekeken welke vogels er zich bevinden buitendijks, maar ook binnendijks.

 

 

Wim de Wilde

 

 

 

 


 

 

Indeling Website Zeeuws Vogelaar

 

Webmaster / Eigenaar  Bram. Website Zeeuwse Vogelaar  

Webontwerp:  DutchBirdWeb

De website wordt bijna dagelijks/wekelijks bijgewerkt. 

Met deze informatieve website ben ik in 2000 begonnen over het nieuws en vogelgebeuren in Zeeland.

Wat is er zoal op de website te zien, zie onderstaande 9 pagina’s.

 

 

 

 

Ik heb er onlangs diverse locaties van vogelhutten en schermen er bij geplaatst zie pagina: Vogelkijkhutten

Er staan nu bijna alle vogelkijkhutten schermen uitkijkpunten torens en gluurmuren op.

Met satellietfoto's van GoogleMaps van de locaties, om de route per auto van naar de vogelkijkhutten en schermen te plannen.

 

Een heel interessante onderwerpen op pagina: Info uit zeeland

Het gaat over buitengebieden in Zeeland

Met nieuws over Vogel en Natuurnieuws.

 

Zelf houd ik mij bezig bij de plaatselijke Vogelwerkgroep de Bevelanden, (VWG De Bevelanden) met 

 

  • Roofvogelbroedvogelinventarisatie rondom Goes.

  • Registreren van broedgevallen van huiszwaluwwen in Goes.

  • Het controleren van kerkuilenkasten in Zuid Beveland.

 

 

Logo Zeeuwse Vogelaar

 

 

Van onderstaande organisaties en verenigingen, heb ik toestemming om gegevens over te nemen die zij publiceren in tijdschriften, bladen en onderzoeksrapporten.

 

 

Recensies

Website Duurzaam Zeeland

 

Terug naar boven

 

 

 


 

Zonsopkomst Zonsondergang

 

 

 

Meteo Consult

Het weer in Wilhelminadorp

 

 

 

Het weer in Zeeland

 

 

Meteo Zeeland

 

 

Het weer in Goes

Weer.nl

 

 

Het weer in Zeeland

  WeerOnline

 

 

 

Het weer in Zeeland 10 dagen vooruitzicht

10 dagen vooruit vooruitzicht

      

 

Terug naar boven

 

    

Het weer in Zeeland 15 dagen vooruitzicht    

   

 

Terug naar boven

 

 

Het weer in Nederland  

 

 

KNMI Homepage
 
 

www.buienradar.nl

 

Buienradar

 

 

Terug naar boven

 

 

Het weer in Goes 

 

 

Terug naar boven

 

googlee33e24bad36936fb.html

 


Webstats Statistieken