Home

                newanimation1.gif (26402 bytes)Het Groene Cyberspace newanimation1.gif (26402 bytes)
Opdracht Onderzoek Actoren Bevindingen Zoeken Links

 

De opdracht

De opdracht betreft het doen van een onderzoek waarin de in de cursus Bestuurskunde A gepresenteerde theoretische inzichten in processen van beleidsvoering zijn verwerkt. Het thema betreft de betrokkenheid van de milieubeweging bij agendavorming, besluitvorming en implementatie van beleidsvoering op het terrein van natuur en milieu.

 

 

 

 

 

 

Home ]

Send mail to C.M.M.Visser@kub.nl or sjacky@zeelandnet.nl  with questions or comments about this web site.
Copyright 2000 BKA Atelier-3
Last modified: December 20th 2000