Onze kachel

De zon geeft ons warmte en energie. De zon geeft genoeg energie af op ons land om de gehele Nederlandse energiebehoefte wel honderd keer te leveren en op het totale aardoppervlak straalt er zoveel energie dat de zon wel 8000 keer zoveel energie geeft als de totale energiebehoefte van de aarde!! De energie is op te vangen met o.a. zonnepanelen maar ook de warmte kunnen we benutten! De zon warmt de aarde op en die warmte kunnen we benutten.

Laagwaardig warmtenetAlle woningen bij ons in de wijk zijn aangesloten op een distributienet met laagwaardige warmte. Dit warmtenet betrekt zijn warmte via een warmtewisselaar van een grondwaterbron in collectief beheer (Essent).
In een parkje bij de vijver naast het skatepark en de skeelerbaan staat een onopvallend (nou ja onopvallend.... naast een skatebaan verwacht je natuurlijk wel de nodige grafitti) pompgebouw; op enkele tientallen meters daarvan bevinden zich de putten van de koude bron en de warme bron.
Het warmte distributiesysteem maakt gebruik van een zogenaamde aquifer. Een aquifer is een watervoerende zandlaag die in onze wijk op een diepte van 45-80 m zit. Hierbij wordt in de winter grondwater van ca. 12C opgepompt uit de warme bron; de warmte wordt via een warmtewisselaar overgedragen op het water in het warmtenet.
Dit water distribueert de laagwaardige warmte van 12C door de wijk via het warmtenet; draagt deze per woning over aan de warmtewisselaar van de warmtepomp, die het verder verwarmt voor ruimteverwarming (ca. 35C, LTV Lage Temperatuur Verwarming) of tapwaterverwarming (50 tot 55C).
Het afgekoelde grondwater, dat een temperatuur heeft van zo?n 8C, wordt opgeslagen in de koude bron van de seizoensopslag (zie tekening).
In de zomer wordt het water uit de koude bron opgepompt (ca. 8C) en gebruikt voor milieuvriendelijke koeling van de woningen, het opgewarmde koelwater wordt vervolgens weer opgeslagen in de warme bron welke in de winter weer dienst doet als warmtebron!

Waterpomp

Een warmtepomp is een apparaat dat duurzame omgevingswarmte van een laag naar een hoger en bruikbaar temperatuurniveau brengt. De warmte kan worden onttrokken aan de omgeving: bodem, water, lucht of afvalwarmte. Voor het aandrijven van de warmtepomp is een beperkte hoeveelheid primaire energie nodig. Door duurzame energie te benutten kan een warmtepomp tot ca. 50% primaire energie besparen ten opzichte van een cv-ketel.

Warmtepompen werken in principe net als een koelkast waarbij elektriciteit of aardgas als brandstof kan worden ingezet. De standaard huishoudelijk koelkast is gebouwd als elektrisch aangedreven compressiewarmtepomp terwijl de campingkoelkastjes die op gas of elektriciteit kunnen werken voorbeelden zijn van absorptiewarmtepompen.

LTV

LTV is een verwarmings- en distributiesysteem met een lagere aanvoer- en retourtemperatuur dan een conventioneel systeem met (hoge temperatuur) radiatoren. Voorbeelden van LTV zijn lucht-, wand- en vloerverwarming, vergrote radiatoren en convectoren. Het systeem moet zodanig zijn dat de aanvoertemperatuur voor de ruimteverwarming maximaal 55 C bedraagt. Lagere verwarmingstemperaturen geven hogere efficintie. Dit wordt veroorzaakt door twee factoren:


Ook al wordt er binnen een project niet direct gekozen voor warmtepompen, verdient het aanbeveling om LTV toe te passen. Hierdoor is het namelijk mogelijk om op warmtepompen later alsnog te plaatsen. Later aanleggen van LTV is een ingrijpende operatie en daarmee ook erg kostbaar.

Onze ervaring

Wij zijn er erg tevreden over. Zowel wat confort en gemak betreft als financieel gezien.

Een keer instellen en voor de rest geen omkijken meer naar! Dag en nacht, zomer en winter dezelfde temperatuur in huis.
Dus als een ander ligt te zweten trekken wij de dekens op en slapen we heerlijk.

Onze elektriciteitsrekening is verdubbeld t.o.v. ons vorige huis. We verwarmen nu niet alleen met de warmtepomp ook het warmwater en het koken gebeurt dus elektrisch. Daarentegen hebben we geen kosten meer voor gas.
Voor het instandhouden van de installatie naast de skatebaan, de eigen installatie en het net drage we ook af aan Essent per afgenomen kilo-Joule warmte of koeling.
Bij elkaar opgeteld zijn we even duur of (prijsstijgingen verrekend) zelfs goedkoper uit!
Minder vervuilend, comfortabeler en goedkoper! Wat wil je nog meer?

onze warmtepomp installatie LTV regelen
Dit is onze warmtepompinstallatie met ingebouwde boiler. Een behoorlijke kast maar hij staat in de garage dus daar hebben we verder geen last van. Per verdieping kan je de leidingen van de LTV-vloerverwarming afknijpen of open draaien zodat je per vertrek de temperatuur in kan stellen. Dit is de regelaar op zolder. Op de andere verdiepingen zitten ze weggewerkt in de trapkast en in een leidingkoker. Het instellen gebeurt eenmalig en je hebt er nooit geen nakijken meer naar.

Bron Senter Novem en Senternovem bekijk de site van Senter Novem voor nog meer info over duurzame energie en innovaties