De Slimme Meter

Zoals je weet verplicht de overheid de slimme meter. Vanaf begin 2009 tot eind 2014 moeten alle meters slim zijn, voor consumenten en voor de Klein Zakelijke Markt. Voor nieuwbouwwoningen waarschijnlijk al vanaf volgend jaar. Door de slimme meter krijgen we als klant beter inzicht in ons verbruik en verwacht de overheid dat we daarvan schrikken en gaan bezuinigen…

1 november 2007 ben ik naar een voorlichtingsavond geweest voor de deelnemers aan de proef voor Slimme Meters met IP-communicatie.

Het verhaaltje wat daar verteld werd over de technische aspecten en (on)mogelijkheden van de meter was interessant. De meter die bij ons komt voldoet nog niet helemaal aan de NTA8130 maar voldoet prima voor de proef. (De NTA8130 is trouwens nog niet eens goedgekeurd/bekrachtigd.) Zo zit er nog geen P1 poort op zoals wel verplicht wordt gesteld. Aan de P1-poort kan de klant zelf een PC hangen of een display voor in de kamer of wat dan ook. (om de 10 seconden meetwaardes)

Enkele punten die voorbij kwamen:

Op de vraag of de grafieken/meetwaarden ook in te lezen zijn in een eigen webpagina konden ze me nog geen antwoord geven. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Ik zal eens kijken of het mij met mijn beperkte HTML-kennis gaat lukken.

Uiteraard zijn er ook voor de netwerkbedrijven voordelen aan zo’n slimme meter: November en december is de uitrol van de proef. Als hij geplaatst is zal ik wat foto’s plaatsen.

30 november was het zover en de Slimme Meter is geplaatst.
In ca vijf kwartier was alles geinstalleerd. Een nieuwe digitale slimme elektriciteits meter en een nieuwe watermeter.

slimme meter elektriciteit De Elektriciteitsmeter, van Landis Gyr, nog net onderaan te zien: de utp richting modem. De uiteindelijke meter zal ook het modem van stroom gaan voorzien. Nu in de testopstelling zit de stekker van het modem nog in een gewone wandcontactdoos.
De watermeter met een module die om het uur de meterstanden draadloos doorgeeft aan de transmitterslimme meter water

Via een webportal kan ik nu de verbruiken en meterstanden inzien:
grafiek elektriciteits verbruik water elektriciteits verbruik

Elektriciteit:
Duidelijk te zien dat de communicatie nog niet soepel verloopt. Regelmatig zie je een dip naar nul, wat met een continu draaiende WTW-unit (20W tot 40W) niet kan. De meter heeft dus zijn stand(en) niet door kunnen geven. Wat resulteert in een piek bij de volgende meting. Opgetelt is het reslutaat hetzelfde maar het verloop van de grafiek klopt dan niet helemaal.
Elk uur een piek als de pomp van de verwarming inschakeld.
Ook duidelijk te zien dat we van even voor zevenen tot negenen gaan douchen en anderzijds stroom gaan verbruiken. Koken en de was draaien van zes uur tot half acht. Van acht tot negen weer een piek. De wasdroger gaat aan en de eerste douchebeurten.
Om 11 uur gaat de wasmachine aan.
Overdag was het bepaalde perioden behoorlijk zonning. Die dips zijn ook te zien. Het terugleveren wordt wel geregistreerd in de meter maar is nog niet te zien in de grafiek. Dat wordt nog opgelost.

Water:
Een uur in de nacht even handen wassen na het WC-bezoek. Een klein beetje dus. Het spoelwater is regenwater dus hier niet te zien.
Van zeven uur tot negenen een douchbeurt, tandenpoetsen e.d. klaarmaken voor werk en school.
En 's avonds is alles net als het elektrisch ook duidelijk te zien. Wasmachine, douches en het afwasmachine.

De webportal is nog in de testfase. Nu is het nog zo dat je de grafieken slechts per één dag, week (dagstanden), maand (dagstanden) of jaar (weekstanden) terug kan opvragen. Dat wordt in de definitieve pagina zo dat je dat zelf kan bepalen.
Ook de standen van de rollen afzonderlijk zijn nog niet opvraagbaar. Je krijgt de totaalverbruiken te zien, hoog en laagtarief opgeteld. Dit wordt later wel afzonderlijk op te vragen per rol.

Al met al wordt het een leuke tool om je verbruiken in te kunnen zien. Je ziet je pieken en als weet wat je toen deed weet waar je eventueel op kan bezuinigen.
Of de kosten voor deze grote operatie van meterwisselingen op de klant worden doorberekend? Tja, dat weet ik niet. Officieel mogen de netwerkbeheerders/meetbedrijven dit niet doorrekenen naar ons toe...


Update 28 februari 2008
Na een meterwissel kan ik de teruglevering nu ook in de daggrafiek terug zien!

grafiek elektriciteits verbruik met teruglevering

Normaal gesproken had dit softwarematig moeten gebeuren maar aangezien dit nog maar een testopstelling is lukt dat nog niet.


Update 6 juni 2008
De Tweede Kamer besprak het wetsvoorstel ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt.Het wetsvoorstel omvat een drietal maatregelen (verplichtstelling van het leveranciersmodel, invoering van een capaciteitstarief en uitrol van slimme meters)

Het verplichtstelling van het leveranciersmodel houdt in dat klanten te allen tijde nog maar één factuur ontvangen: van de leverancier. De leverancier factureert zowel de transportkosten als de leveringskosten. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2010.

De invoering van een capaciteitstarief houdt in dat voor kleinverbruik de transportkosten op basis van de capaciteit van de aansluiting worden gefactureerd en niet meer op basis van aantallen kWh en m3. Een maatregel die niet tot stroombezuiniging aanmoedigd aangezien er toch een vast bedrag moet worden betaald...

De Slimme Meter
De nieuwe voorstellen van de Minister houden in dat er een grootschalige uitrol plaats gaat vinden, maar de eerste 2 tot 3 jaar nog niet. Wel zullen er vanaf 2009 slimme meters bij nieuwbouw en grootschalige renovatie worden geplaatst.

Kort samengevat komt het voor de Slimme Meter op het volgende neer:

De Minister heeft voor de slimme meter het volgende voorgesteld:
Na een evaluatieperiode van twee jaar wordt bekeken of de rest van Nederland ook verplicht een slimme meter krijgt in een grootschalige uitrol (start hiervan dus vermoedelijk 01-01-2011). De evaluatieperiode wordt onder andere gebruikt om de specificaties van de slimme meter te vervolmaken en geeft de energiesector tijd om de grootschalige uitrol goed voor te bereiden.

Update december 2008
In de aanloop naar het overleg in de Eerste Kamer heeft de Consumentenbond een persbericht uitgestuurd waarin het aangeeft dat de invoering van Slimme Meters zoals verwoord in het wetsvoorstel in strijd zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Dit concludeert de Consumentenbond aan de hand van een onderzoek van de Universiteit van Tilburg.

Op 9 december jl. is het wetsvoorstel waarin de Slimme Meters worden beschreven besproken en is er besloten het wetsvoorstel niet als hamerstuk te behandelen maar wordt het besproken in een plenair overleg met de voltallige Eerste Kamer op 27 januari aanstaande. Dit heeft tot gevolg dat invoering van Slimme Meters bij nieuwbouw en prioriteitsplaatsingen niet per 1 april aanstaande ingaat, maar vermoedelijk per 1 juni.
Het is nog even afwachten wat de Eerste Kamer op 27 januari aanstaande gaat besluiten. In Europese wetgeving is de Slimme Meter bij nieuwbouw al vastgelegd. Dat Slimme Meters geďntroduceerd worden is derhalve geen discussie meer. De discussie gaat met name over de verplichte grootschalige uitrol en in hoeverre het vastleggen van verbruiken per kwartier / uur inbreuk zijn op de privacy.

Update 7 april 2009
Slimme elektriciteitsmeter wordt toch vrijwillig (bron: nu.nl)

DEN HAAG - De nieuwe elektriciteitsmeter wordt niet verplicht aangebracht in de Nederlandse huishoudens. Minister Maria van de Hoeven (Economische Zaken) zag dinsdag in de Eerste Kamer af van de sanctiebepaling, waarmee ze koos voor een vrijwillige invoering.

Eerder wilde ze de slimme gas- en elektriciteitsmeter verplicht invoeren om zo tot een duurzamere energievoorziening te komen.

De consumentenbond vond echter, net als een deel van de Eerste Kamer, dat de meters op gespannen voet staan met de privacyregels. De meters zijn op afstand te lezen, geven informatie over het verbruik en kunnen besparingsadviezen geven.

De slimme meter wordt eerst geďnstalleerd in nieuwbouwwoningen en bij renovatieprojecten. Na twee jaar moet duidelijk zijn of ze echt slim genoeg zijn om op grotere schaal te worden geplaatst.

Update 2 juni 2009

Er zijn wat verbeteringen/uitbreidingen aangebracht in de webportal.

Kostenindicatie:
Naast inzicht in het verbruik krijg je nu ook inzicht in een indicatie van de kosten van het verbruik (dit op basis van de actuele marktprijs).

Verbruik downloaden:
Je kan nu verbruiksgegevens eenvoudig downloaden. In CSV-format, makkelijk in Excel te bewerken.

Historie inzichtelijk:
Voorheen was het alleen mogelijk om tot 1 dag in het verleden de kwartier- / uurwaarden op te vragen. Bij de nieuwe website is dit mogelijk tot veertien dagen terug. Je kan nu meerdere weken en maanden terugkijken.

Periodes vergelijken:
Je kan nu voor je eigen verbruik twee periodes met elkaar vergelijken.

Verbruik vergelijken:
Je kan nu voor een periode je verbruik vergelijken ten opzichte van het algemene gemiddelde verbruik van andere klanten met een Slimme Meter van DELTA. Of met het gemiddelde van je woonplaats.
Omdat er nog maar een beperkt aantal slimme meter gebruikers zijn werkt dit nog niet optimaal.

Update 3 mei 2012
De proef is voorbij (al een poosje eigenlijk al...) en de testopstelling is nu vervangen door een definitieve Slimme Meter, een ISKRA MT382. (met P1-poort...)
De communicatie verloopt nu niet meer over het internet maar d.m.v. een GPRS module. Uit de proef bleek dat de meest betrouwbare methode.
Binnenkort meer en met foto.
Hier onder het kopje Slimme meters is alvast een berg info te vinden.