Opbrengsten


Zonnepanelen moet je niet aanschaffen met het idee dat ze al snel hun geld terugverdienen!!

Ik heb ze aangeschaft tijdens het kabinet Balkenende 2 en die zijn alleen bezig de rijken rijker te maken en de rest kan ze niets schelen. Het milieu al helemaal niet. Subsidies zijn helaas afgeschaft. Gelukkig gaf de Delta nog een kleine subsidie uit de "Zon in Zeeland" subsidiepot. Daarnaast geven ze jaarlijks een opwekvergoeding voor die klanten die geen meter hebben die kan terugtellen. Bij de huidige prijzen (zomer 2005) en opwekvergoedingen zal ik pas na een jaar of 14 "winst" draaien. Aangezien de energieprijzen wel zullen stijgen (welke prijzen stijgen er tegenwoordig nu niet?) zal dat wel wat eerder zijn.

kWh

Ik heb een set van 3 stuks, type Sunkit 3, LPS 125-180 incl. omvormer type EVO 500, deze set heeft een Piek vermogen van 540 Wp, de panelen dan, de omvormer heeft een piek van 500 Wp (vandaar de naam�) en een geschatte opbrengst van 397 kWh/jaar. (opgave van de fabrikant. Zoals je ziet hieronder kom ik wel hoger uit.)

Nadat de SDE van 2010 was volgestroomd besloot de gemeente Goes een potje beschikbaar te stellen duurzamesubsidies voor PV-collectoren, PV-panelen enz. Per 1 juli liggen er dus drie PV-panelen bij:
Drie stuks Suntech STP210 - 18 Ud (210 Wp) en een Soladin 600 omvormer.

Financieel

Mooi meegenomen is het natuurlijk ook dat je bespaart op de elektriciteitsrekening. Het scheelt niet veel maar alle beetjes helpen. Naast de besparingen op het verbruik van € 0,21 per kWh (gemiddelde, najaar 2005, met een dubbeltarief meter, voornamelijk dus in het dure tarief aangezien 's nachts de zon niet schijnt...) krijg je alle stroom die je te veel opwekt en dus teruglevert aan het openbare net terug betaald. Dat gaat automagisch met een ferarismeter die gewoon terugdraait als je levert. Heb je niet zo'n meter dan kan je dus ook nog kiezen voor een opwekvergoeding , een zgn forfaitaire regeling. In mijn geval was dat voor drie panelen € 30,24 per jaar. Of je hebt een meter met dubbele telwerken: voor afname en voor teruglevering. De teruggeleverde kWh-en worden van je verbruikte kWh-en afgetrokken. Met de komst van de SDE-regelingen is de forfaitaire regeling komen te vervallen.

Gemiddelde opbrengsten:

Sunkit 3, LPS 125-180
Maand  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  Gemiddeld 
Januari    24 15 17 21 17 17 18 19 17 19 19 21 12 15 17,93
Februari    15 19 38 15 19 17 32 25 28 31 29 28 49 39 27,43
Maart   50 49 39 54 49 57 49 37 57 44 45 36 36 37 45,64
April   59 74 59 59 68 70 46 57 55 65 62 58 52   60,31
Mei   57 58 65 68 54 71 62 53 57 64 65 61 68   61,77
Juni   64 51 59 69 66 55 53 55 60 64 46 61 56   58,38
Juli   73 53 58 59 62 50 57 64 53 54 57 56 73   59,15
Augustus    45 58 50 65 49 50 68 59 52 59 62 57 54   56
September    51 44 50 50 46 49 54 46 48 48 55 49 56   49,96
Oktober  23 35 34 37 31 40 45 33 33 32 34 38 29 47   35,07
November  22 23 18 16 17 12 25 18 15 23 15 24 20 24   19,43
December  15 10 20 19 14 12 14 11 22 10 15 18 9 14   14,5
Totaal 60 506 493 507 522 494 520 501 485 492 512 520 485 541 91  
      Suntech STP210 - 18 Ud
Maand  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  Gemiddeld 
Januari    21 23 23 23 23 22 25 16 19 21,67
Februari    21 39 30 35 38 37 37 58 48 38,11
Maart   68 60 45 69 54 51 44 44 46 53,44
April   85 56 69 67 80 78 70 64   71,13
Mei   86 75 64 70 77 81 75 85   76,63
Juni   66 65 68 74 79 57 77 70   69,5
Juli 76 62 70 79 66 68 72 70 91   72,67
Augustus  60 61 81 73 64 72 75 70 68   69,33
September  55 60 66 57 59 60 69 60 68   61,56
Oktober  49 54 40 40 39 41 46 36 56   44,56
November  14 31 22 18 28 20 29 24 29   23,89
December  12 17 15 26 14 19 21 11 17   16,89
Totaal 266 632 612 592 608 631 638 599 666 113  

CO2

Bij de opwekking van energie komt CO2 vrij. Bij opwekking door de centrales, kolen-, biomassa- en gasgestookte centrales maar niet bij opwekking door de zogenaamde Groene Energie: Wind, zon en water!!
Dus behalve besparen op geld bespaar je met zonnepanelen ook het milieu.
Kooldioxide, CO2, is namelijk mede verantwoordelijk voor het opwarmen van de aarde. Als je het gehalte CO2 in de atmosfeer over de gehele geschiedenis van onze planeet bekijkt, zie je dat het gehalte schommelde van 190 tot 270 ppm (parts per million)....
Tot aan de industriele Revolutie! Die laatste jaren steegt het door menselijk toedoen tot 370 ppm!! Dat kan niet anders dan gevolgen geven voor ons klimaat.

Co2 gehaltes

De stroom kan op verschillende manieren worden opgewekt. Kolen, Gas, �
Ik woon in Zeeland dus ik zal als voorbeeld DELTA nemen. Ze hebben er vier verschillende "abonnementen" met verschillende samenstellingen voor de stroomopwekking. Als je, net als wij, Groene Stroom afneemt dan wordt er geen CO2 uitgestoten en levert dat geen nucleair afval op�. in theorie�
Die rekenen we hier dan even niet mee.

Als we de twee andere particuliere "abonnementen" nemen dan gebeurt de gemiddelde stroomopwekking d.m.v.:
Cijfers 2007
Kolen 23,9%
Aardgas 44,2%
Nucleair 17,3%
Overig 2,5%
Hernieuwbaar  12,1%

Door het plaatsen van zonnepanelen kunnen wij helpen deze CO2uitstoot te beperken. Per opgewekte kWh reduceer je de uitstoot van CO2 met 0,39 kg. En minstens zo belangrijk: per opgewekte kWh reduceer je het nucleaire afval met 0,00052 gram. Dat lijkt niet veel maar radioactief spul is een gemeen goedje. (Jaarlijks 1,3 m3 radioactief afval van Borssele alleen al!)
P.S. een gemiddelde kerncentrale "produceert" jaarlijks ca 1 miljoen ton CO2!

Jaar kWh CO2 reductie nucleair afval reductie
2005   60     23,4 kg 0,031 gr
2006 506 197,34 kg 0,263 gr
2007 493 192,27 kg 0,256 gr
2008 507 197,73 kg 0,264 gr
2009 522 203,58 kg 0,271 gr
2010 760 296,4 kg 0,395 gr
2011 1152 449,28 kg 0,599 gr
2012 1113 434,07 kg 0,579 gr
2013 1077 420,03 kg 0,560 gr
2014 1100 429,0 kg 0,572 gr
2015 1143 445,77 kg 0,594 gr
2016 1158 451,62 kg 0,602 gr
2017 1084 422,76 kg 0,564 gr
2018 1207 470,73 kg 0,628 gr
2019 204 79,56 kg 0,1061 gr
TOTAAL 12086 4713,54 kg 6,285 gr

"Reductie" is eigenlijk een foute uitdrukking hier.
Het is beter om over "vermeden" CO2uitstoot en "vermeden" nucleair afval te spreken...