Naar de site van de gemeente Borsele
Favorieten - Als startpagina - Contact  

Dorpsraad

a
Dorpsraad

 

Stichting Dorpsraad Borssele

De Dorpsraad Borssele bestaat 15 jaar!

Bij het opnieuw archiveren van het secretariaat van de Dorpsraad Borssele bleek dat de Dorpsraad Borssele inmiddels 15 jaar bestaat. Op 5 januari 1988 werd de oprichtings- vergadering gehouden. In het archief is van deze historische bijeenkomst nog het handgeschreven verslag aanwezig (notulist Fred de Rave?).

Opvallend is dat de kersverse Dorpsraad in een brief aan de gemeente, gedateerd 8 januari 1988, spreekt van de oprichtingsvergadering welke op 4(!) januari 1988 zou hebben plaatsgevonden in het dorpshuis “Vijverzicht”.“Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Borsele” wordt gemeld dat ”de Dorpsraad Borssele met toestemming van de +/- 200 aanwezige “Borsselaren” is opgericht”.

Het initiatief tot de oprichting lag nog net in 1987. Aan de Monsterweg 8 (voor vele Borsselaren een bekend adres) kwam op woensdag 23 december 1987 de “initiatiefgroep” bijeen. De initiatiefgroep bestond uit John Barendse, Chris van Koeveringen, Rinus Mol, Joost de Muynck, Jan Peene, Fred de Rave en Jan Boone. 

Er moet rond de Kerst hard zijn gewerkt. Stencils maken en verspreiden, zaal bespreken, artikel schrijven voor PZC en Reformatorisch Dagblad, Gastspreker verzorgen.
Maar als de geschiedschrijving klopt kwamen er twee weken later “+/- 200 Borsselaren” naar “Vijverzicht”. Op dat aantal belangstellenden van toen zal nadien menig bestuur van de dorpsraad jaloers zijn geweest.

Het gekozen eerste bestuur bestond uit 7 heren, J. Barendse secretaris, J. Boone, C. van Koeveringe vice voorzitter, M.J.A. Mol, J.J. de Muynck, J. Peene voorzitter en F.P.de Rave penningmeester.Er bleven twee vacatures bestaan omdat er werd gestreefd naar een bestuur bestaande uit 9 personen.

Alhoewel in de volksmond de komst van de Covra wordt genoemd als aanleiding tot de oprichting van de Dorpsraad Borssele blijkt dit geenszins het geval. De komst van de Covra speelde toen niet in brede kring. Het citaat uit het verslag van de oprichtingsvergadering spreekt boekdelen: “Procedure Covra = over” is de letterlijke tekst. Op de betreffende avond worden er nauwelijks woorden aan besteed. De werkelijke aanleiding tot de oprichting betrof de bezorgdheid over de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving. Zorgen over de leegstand in de naoorlogse woonwijk, angst voor “verpaupering” en dergelijke maakten mensen ongerust. Wat wilde de Gemeente Borsele met het dorp Borssele? Reden om de Dorpsraad op te richten om zodoende een spreekbuis te zijn voor de bevolking naar de gemeente toe.

Echter in februari 1988 werd onder de bewoners van Borssele een enquęte gehouden over de Covra vestiging. De Dorpsraad Borssele ging “in tweede termijn” stevig met dit onderwerp aan de slag. Bij het doornemen van de verslagen en notulen van toen is veel herkenning met de tegenwoordige onderwerpen, probleempjes en irritatie van alle dag. Uiteraard stond de WOV prominent op de agenda. Het fietspad langs de Monsterweg, het Sloebos, ergernis over het te hard rijden over de Singels, wegbewijzering, behoud openbaar vervoer, veiligheid, wel of geen verkeersdrempels? Kortom: toen WOV nu WCT en voor het overige vele onderwerpen van “alle tijden”.

Aan het eind van 1988 is de Dorpsraad compleet en bestaat uit 9 leden. Nieuwe namen zijn W.P. Zweemer, J. van Molenbroek, J. Kot, J.van de Ende en mevrouw J.J. van Nieuwenhuyzen.
De Dorpsraad moest een juiste afspiegeling zijn van de Borsselse samenleving. In 1989 werd in het “Reglement van orde” vastgesteld dat als norm daarvoor de kerkelijke gezindheid van de dorpelingen zou gelden. Tot de oprichting van de Stichting Dorpsraad Borssele in 1997 werd deze stelling nooit formeel gewijzigd.

5 januari 2003; de Dorpsraad Borssele bestaat 15 jaar. Ook het archief Dorpsraad Borssele, inmiddels 8 ordners heeft deze leeftijd. Deze ordners bevatten een stuk(je) geschiedenis van Borssele, “dorp bewesten de vijfzode”. Geschiedenis van mensen, van “Borsselaren” betrokken bij hun woon- en leefomgeving. Toen, nu en morgen.

Pieter Hazelager
Secretaris Dorpsraad Borssele

 


a


Copyright © 2003 Christie's Computer Support