Naar de site van de gemeente Borsele
Favorieten - Als startpagina - Contact  

Dorpshuis

a
Dorpshuis Vijverzicht
Vijverzicht  

 

Voorzitter: dhr. E. Weug
Catalijnestraat 17
4454 AM Borssele
tel. (0113) 354089

 

Party en Buffetservice De Buurvrouw
Oostsingel 13
4454 AZ Borssele
tel. 0113-352261
Voor meer informatie: www.geocities.com/vijverzicht/index1.html

Het stichtingsbestuur van Dorpshuis Vijverzicht bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr E. Weug (voorzitter)
  email: e.weug@wxs.nl
 • Mevr E Coppen (penningmeester)
  email: lcoppen@zeelandnet.nl
 • Mevr A. Kloet (secretaris)
  email: a.kloet@planet.nl
 • Dhr K. Walhout
 • Mevr C. de Kunder
 • Mevr M. Boone
 • Mevr H. Zweemer
 • Mevr C. Janssen
 • Dhr J. van der Burg
"Stichting Vijverzicht heeft als doel het exploiteren van een dorpshuis te Borssele in de gemeente Borsele, dat voorziet in de behoefte aan ruimten voor aktiviteiten op maatschappelijk-, sociaal-, cultureel-, alsmede educatief en recreatief gebied, ten dienste van de Borsselse samenleving als geheel en van het dorp Borssele in het bijzonder en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren van een dorpshuis, waaronder begrepen het onderhoud, schoonhouden, verhuren of op andere wijze beschikbaar stellen van de in het gebouw aanwezige ruimten en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt."

a


Copyright 2003 Christie's Computer Support