Over Migraine

Zomig smelt ook op de tong

Een centrale rol bij het proces van migraine speelt de door het lichaam aangemaakte stof serotonine. Die stof heeft effect op de bloedvaten; die kunnen daardoor vernauwen of verwijden. Vlak voor een migraine-aanval stijgt de concentratie serotonine in het bloed en direct na het begin van de aanval neemt deze concentratie sterk af. Door de serotonine in het bloed te activeren, trekken de bloedvaten weer samen, waardoor de hoofdpijn verdwijnt. Triptanen kunnen de serotonine activeren. Dat is een simpele maar juiste voorstelling van de rol die triptanen spelen tijdens de behandeling van een migraine-aanval. De triptanen bestrijden alleen de symptomen van migraine. Ze heffen de oorzaak/oorzaken van migraine niet op.

Er zijn vier verschillende triptanen op de markt:

Sinds kort is ook zolmitriptan (Zomig) als smelttablet verkrijgbaar. De naam daarvan is Zomig ZIP-2,5.

Zomig is voor de introductie in 1997 uitgebreid onderzocht op het effect op migraine en uiteraard is de smelttablet in meer recente onderzoeken het onderwerp geweest. Daaruit bleek dat 95% van de migraine-aanvallen effectief bestreden kan worden met een of twee doses Zomig. De optimale dosis is 2,5 mg, maar als de hoofdpijn terugkeert, de zgn. recurrence, kan een patiënt een tweede dosis nemen. De bijwerkingen bij die doses zijn gering en van voorbijgaande aard. Twee uur na een dosis van 2,5 mg gaf 84-91% van de patiënten al aan dat ze effect voelden. Het percentage dat na twee uur pijnvrij (!) was, varieerde van 70-76%. Uit onderzoeken bleek ook dat Zomig de meeste gebruikers niet alleen verlichting geeft van de hoofdpijn maar ook van de begeleidende symptomen als misselijkheid, braken, overgevoeligheid voor licht en geluid. Kortom: de algehele toestand van de patiënt verbeterde.

De werking van Zomig hangt niet af van de verschillende subtypen migraine, zoals migraine met aura, migraine bij het opstaan, menstruele migraine, enz. Ook maakt het niet uit of de patiënt Zomig slikt binnen vier uur na het begin van de pijn of later. Het wordt wel aangeraden het medicijn in te nemen zo spoedig mogelijk na het begin van een migraine-aanval maar nà eventuele aura. Geslacht, leeftijd, gewicht, ernst van de aanval, gebruik van medicijnen-ter-voorkoming-van of het gebruik van de anticonceptiepil hebben geen invloed op de werking en het effect van Zomig. Overigens is Zomig niet bedoeld als geneesmiddel ter voorkoming van migraine.

Zomig is nu dus ook verkrijgbaar als smelttablet van 2,5 mg, evenals de 'gewone' tablet alleen op recept. De normale dosering is, zoals gezegd, één tablet van 2,5 mg. Een nieuwe dosis mag niet eerder ingenomen worden dan 2 uur na het eerste gebruik. De maximale dosis is 10 mg per 24 uur en ... (???) mg per week.

Waarom een smelttablet? Zomig ZIP 2,5 heeft een aangename smaak en lost binnen enkele seconden op in de mond. Je slikt je speeksel weg. Water is niet nodig, dus voor patiënten die last hebben van misselijkheid en geen slok water kunnen verdragen, is de smelttablet een uitkomst. Voor het antwoord op de vraag 'waarom als smelttablet' moet je ook een beetje fantasie hebben. Je bent migrainepatiënt en wandelt na een drukke werkweek ontspannen over de uitgestrekte, verlaten vlakte van een breed strand. Plotseling, 't is niet waar hè, een blinde vlek voor de ogen, een snelle hartslag, je kent je pappenheimer-bloedvaten, een migraine-aanval. Geen water in de wijde omtrek, geen spriet schaduw als beschermengel en geen mens om tegen te klagen. En dan je Zomig smelttablet.

Degenen die geïnteresseerd zijn in de onderzoeksliteratuur over Zomig ZIP-2,5 kunnen contact opnemen met de redactie van Hoofdzaken .

Dick de Scally

Uit: Hoofdzaken 3, het blad van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, juli 2000

Terug naar Medisch

Terug naar Informatie

Terug naar de Migrainerubriek