Informatie

Over migraine, clusterhoofdpijn, aangezichtspijn, hoofdpijn en spierspanningshoofdpijn

Inleiding

Onder de titel "Hoofdbrekens en kopzorgen" wil ik verschillende soorten hoofdpijn bijeenbrengen: migraine, clusterhoofdpijn, aangezichtspijn en spierspanningshoofdpijn. Gemakshalve onder de noemer: Migrainerubriek.
Mijn doel is meer bekendheid te geven aan bovengenoemde ziektebeelden door het aanbieden van zoveel mogelijk informatie, zowel vanuit het gezichtspunt van de patiënt als door middel van medische artikelen en dergelijke.
Zelf heb ik migraine, een helaas door buitenstaanders vaak onderschatte en onbegrepen ziekte. Met deze rubriek probeer ik een steentje bij te dragen om aan niet-migrainelijders duidelijk te maken wat het is om migraine te hebben. In het algemeen ontmoeten migrainepatiënten weinig begrip van hun omgeving. Meestal wordt er gedacht dat ze zich aanstellen of dat ze overdrijven. Een migrainepatiënt "op z'n ergst" ziet men immers zelden, zodat vaak alleen de naaste familie enig idee heeft van de manier waarop deze ziekte een leven kan ontwrichten. Ditzelfde geldt ook voor bovengenoemde aanverwante hoofdpijnen. Vandaar deze rubriek.
Ik wil graag deze rubriek tot een succes te maken, dus.... wie schrijft ook een stukje of artikel?
E-mail het dan naar: vdwindt@zeelandnet.nl
Ook een reactie zou ik erg op prijs stellen!

Elfrieda C. F. van der Windt-Dijselijnck


Informatie

Sinds enkele jaren bestaat er een succesvolle mailinglist over migraine en aanverwante hoofdpijnen: u kunt vragen stellen en discussiëren over hoofdpijn (deelname is gratis). Hier kunt u er meer over lezen. De mailinglist heeft ook een eigen homepage, waar u alle informatie kunt vinden.

Ook de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP), voorheen de Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten, heeft zich als belangrijkste taak gesteld: bekend maken wat migraine eigenlijk precies is.

De NVvHP geeft ook brochures uit: over Migraine, Migraine bij kinderen, Aangezichtspijn, Clusterhoofdpijn en Spierspanningshoofdpijn.
Nadere informatie is bij de uitgaven te vinden, ook het adres van het secretariaat.

Marianne Putter schreef de Brochure aangezichtspijn.

De Werkgroep Aangezichtspijn behartigt de belangen van aangezichtspijnpatiënten. Zij doet dit door het geven van informatie, het met elkaar in contact brengen van aangezichtspijnpatiënten en het onderhouden van contacten met beleidsmakers en medici. De Werkgroep wordt gerund door aangezichtspijnpatiënten zelf.
Kontaktadres: Mw E. Lever, van Heemstralaan 33, 6814 KB Arnhem 026-4454527 (vr. 19.00 - 20.30 uur).

Inmiddels zijn er, naast Imigran, veel nieuwe medicijnen tegen migraine op de markt
Bij de rubriek Medisch vindt u hierover informatie. Ook over gember,`moederkruid en melatonine b.v.

Een site met informatie over clusterhoofdpijn vindt u hier!

Een artikel over een andere site over hoofdpijn, het initiatief van vijf huisartsen, vindt u bij PCN.

Een advies: word lid van de NVvHP. (Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten)
De vereniging kan uw contributie goed gebruiken. Zij heeft zich o.a. ingezet voor de vergoeding van de Imigrantabletten! De vereniging heeft ook een eigen homepage.
Bovendien krijgt u dan vijf maal per jaar het blad van de vereniging "Hoofdzaken" in de bus.


(M.C. Escher - Omhulsel)
M.C. Escher- "Omhulsel"

Terug naar de Migrainerubriek