Over Medicijnen

Naramig kan uitkomst bieden

Naramig, vanaf januari 1998 op de markt, bevat de werkzame stof naratriptan. Het middel hoort in het rijtje van de triptanen, d.w.z. bij Imigran (producent: GlaxoWellcome), Zomig (Zeneca) en Maxalt (MSD). Naramig is speciaal ontwikkeld voor het afbreken van migraine-aanvallen met of zonder aura. Eén tablet per aanval is in de meeste gevallen voldoende. Naramig is uitgebreid getest bij 8000 patiënten die samen ruim 24.000 aanvallen doormaakten. Effectiviteit en veiligheid van Naramig zijn eveneens uitgebreid onderzocht. Het middel heeft weinig bijwerkingen.

Hoewel nog steeds niet precies bekend is hoe en waardoor migraine ontstaat, is inmiddels wel duidelijk dat de specifieke 5HT-1 receptor op de hersenbloedvaten, die gevoelig zijn voor serotonine (een chemische stof die vrijkomt uit de zenuwen), een centrale rol speelt bij het ontstaan van een migraine-aanval. Imigran werkt (net als serotonine) specifiek op de 5HT-1 receptor. De behoefte aan meer specifieke antimigrainemiddelen, zeker voor patiënten die met hun huidige medicatie niet uitkomen heeft bij GlaxoWellcome geleid tot de ontwikkeling van Naramig.

Bij een migraine-aanval neemt de hoeveelheid serotonine in de hersenen af. Daardoor treedt een verwijding op van de bloedvaten in de hersenen. Tegelijkertijd wordt een van de hersenzenuwen (de trigeminus) geactiveerd. Als gevolg daarvan komt een aantal stoffen (eiwitten) vrij die op hun beurt een plaatselijke ontsteking veroorzaken rondom de bewuste bloedvaten. Deze ontsteking geeft pijnprikkels die via de zenuw naar de hersenen gaan en de hoofdpijn in gang zetten. Naast de hoofdpijn ontstaan ook andere verschijnselen als misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht en geluid. Voorafgaand aan de hoofdpijnfase hebben patiënten last van een veranderde stemming, van eetlust, vermoeidheid of juist een verhoogde activiteit, van aura (flikkeringen, zwarte vlekken of flitsen), vaak gepaard gaand met een abnormale reuk of smaak. Zelfs kunnen bij bepaalde soorten migraine kleine verlammingen aan armen of benen optreden.

Naramig behoort, net als Imigran en Zomig, tot de groep van de 5HT-1 agonisten. Die middelen bootsen de specifieke werking van serotonine na en laten daardoor de bloedvaten samentrekken tot normale afmetingen. Ook het vrijkomen van de ontstekingseiwitten stopt. Pijnprikkels worden afgeremd. De hoofdpijn verdwijnt.

Net als Imigran en Zomig dienen patiënten Naramig in te nemen vanaf het moment dat de hoofdpijn begint. Het heeft geen zin om ze al vóór de eigenlijke hoofdpijnfase in te nemen, omdat er dan nog geen veranderingen in de bloedvaten zijn opgetreden. Uit klinische studies blijkt dat Naramig al na één uur hoofdpijnverlichting kan geven. Tweederde van de patiënten heeft na 2 uur zijn bezigheden hervat. Driekwart van hen geeft aan dat ze 4 uur na inname nauwelijks of geen hinder meer ondervinden van de migraine-aanval. Naramig neemt niet alleen de hoofdpijn weg maar ook de begeleidende verschijnselen (misselijkheid en braken, overgevoeligheid voor licht en geluid). Heel bekend bij de anti-migraine middelen en pijnstillers is het later weer terugkomen (recurrence) van de hoofdpijn, waardoor nieuwe doseringen gebruikt moeten worden. Uit studies met Naramig blijkt dat bij een relatief laag percentage patiënten de hoofdpijn terugkomt en dat 1 tablet van 2,5 mg bijna altijd voldoende is om het gewenste effect te bereiken.

Naramig blijkt een lange werkingsduur te hebben. Bij langduriger gebruik (meerdere maanden) bleek het effect nog hetzelfde te zijn en bij minder dan 15% van de aanvallen was uiteindelijk maar een tweede tablet nodig om de teruggekomen hoofdpijn blijvend te bestrijden. Dosering: 1 tablet van 2,5 mg. Bij terugkerende hoofdpijn mag een tweede tablet genomen worden, maar tussen inname van eerste en tweede tablet moet 4 uur zitten. Het maximum is 2 tabletten per 24 uur. Als de eerste tablet Naramig niet werkt, heeft inname van een tweede tablet voor dezelfde aanval, geen zin.

Zowel bij kort als langdurig gebruik blijkt in de studies dat Naramig weinig bijwerkingen en klachten geeft. Dit is vergeleken met een groep patiënten die een nep-medicijn (placebo) kreeg toegediend. Klachten als misselijkheid, zwaar gevoel in lichaam, tintelingen en warmtesensaties worden bij Naramig opvallend weinig gemeld. Alle bijwerkingen zijn licht tot matig en van voorbijgaande aard. Ze verdwijnen zonder verdere behandeling. Net als de andere specifieke 5HT-1 agonisten mag Naramig niet gebruikt worden door patiënten met hartklachten, hoge bloeddruk of een doorgemaakte beroerte.

Patiënten die onvoldoende baat hebben bij eenvoudige pinstiller als paracetamol, aspirine en Migrafin“, eventueel in combinatie met een anti-misselijkheidsmiddel, kunnen overstappen op meer specifieke antimigrainemiddelen zoals Naramig. Door pijnstillers te blijven gebruiken ondanks onvoldoende resultaat, kan een medicijn-afhankelijke hoofdpijn optreden. Het resultaat is: elke dag hoofdpijn en een steeds hogere dosis pijnstillers. In geval van afhankelijkheid moet zo snel mogelijk, in overleg met de behandelend arts, gestopt worden met het gebruik van alle pijnstillers. Hierna kan bekeken worden of Naramig uitkomst biedt.

Jeannette de Kort
uit: Hoofdzaken nr 3 1998

Terug naar Medisch

Terug naar Informatie

Terug naar de Migrainerubriek