Over Medicijnen

Anti-migrainemiddel: Migrafin

Uit 'Hoofdzaken' januari 1997

In een artikel van neuroloog L. Mulder, voorzitter van ons Medisch Advies College (Hoofdzaken 96/1 blz. 13) hebt u de resultaten van een aantal onderzoeken naar alternatieven voor Imigran kunnen lezen: een gewone pijnstiller in combinatie met een anti-braakmiddel, bijvoorbeeld met metoclopramide, werkt vaak net zo goed als sumatriptan (de stofnaam voor Imigran), maar geeft veel minder bijwerkingen. Jeannette de Kort legt uit.

In het onderzoek is de werking van sumatriptan (uitsluitend de Imigrantabletten) en die van de combinatie van verschillende vormen van aspirine en metoclopramide vergeleken met die van een placebo. Ongeveer 55% van de patiënten had baat bij beide behandelingen, maar de patiënten meldden na sumatriptan aanmerkelijk meer bijwerkingen, zoals misselijkheid, een vermoeid gevoel en pijn op de borst. Ongeveer de helft van de migrainepatiënten is goed te behandelen met een combinatie van een anti-misselijkheidsmiddel en een pijnstiller. Let op: alleen de werking van de tabletten Imigran is vergeleken met de werking van Migrafin. Het staat vast dat de Imigran-injecties effectiever zijn en veel sneller werken dan de Imigrantabletten.

Vanaf 1 december 1996 is het combinatiemiddel Migrafin op recept verkrijgbaar. Migrafin bevat als anti-misselijkheidsmiddel de stof metoclopramide (primperan) en als pijnstiller lysine-acetylsalicylaat, een zeer goed oplosbare vorm van aspirine met een snellere werking. De pijnstillende werking van Migrafin is te vergelijken met een dubbele dosis (900 mg) aspirine. Uit onderzoek blijkt dat het even effectief is als Imigrantabletten. Migrafin kan een acute migraine-aanval couperen, is aanzienlijk goedkoper ( 3,58 per sachet) dan de Imigrantablet ( 21,35) en heeft minder kans op bijwerkingen. Niet bij iedereen kan een migraine-aanval behandeld worden met Imigran. Uit internationaal onderzoek door 20 artsen, waarvan zes in Nederland, bleek dat voor een deel van de migrainepatiënten Migrafin een alternatief is. Minister Borst heeft daarom besloten Migrafin volledig te vergoeden. Het kostenplaatje van Migrafin heeft hier uiteraard aan bijgedragen.

Migrafin is uitsluitend in één toedieningsvorm verkrijgbaar: een sachet gevuld met heel fijn poeder dat in heel weinig water snel oplost. Eén doosje bevat 6 sachets gevuld met poeder. In Frankrijk is Migrafin reeds langere tijd in gebruik onder de naam Migpriv.

Het is in overweging te nemen om dit middel eens te proberen. U moet dit wel eerst met uw arts overleggen en de bijsluiter goed lezen.

Jeannette de Kort

Terug naar Medisch

Terug naar Informatie

Terug naar de Migrainerubriek