Over Medicijnen

Maxalt, de jongste triptaan

door Dick de Scally

Maxalt van de Amerikaanse firma Merck Sharp & Dohme is de jongste loot aan de boom die 'triptaan' heet. Het middel is in februari 1998 officieel geregistreerd. Sinds mei j.l. is het beschikbaar voor de Nederlandse markt. Dat betekent dat iedere migrainepatiënt het kan vragen en het, uiteraard na overleg met de huisarts, voorgeschreven kan krijgen. Maxalt behoort tot de groep geneesmiddelen met de ingewikkelde naam 5-HT-1B1D agonisten. Daarmee is het een van de aangewezen middelen voor de acute behandeling van de hoofdpijnfase van migraine-aanvallen met of zonder aura. De naam van de werkzame stof is 'rizatriptan'. Maxalt is verkrijgbaar in tabletten en smelttabletten van 5 en 10 mg. Het middel kan werkzaam zijn vanaf 30 minuten na inname.

Om te zien wat Maxalt doet, moeten we eerst kijken naar het mechanisme van migraine. In het kort: Een migraine-aanval bestaat uit een aantal fasen: de waarschuwingsfase, de aurafase en de hoofdpijnfase. Hoewel de oorzaak of oorzaken van migraine ten dele onbekend zijn, kent men wel het mechanisme. Als de aanval eenmaal aangezwengeld is, krijgt een patiënt pijn, niet in de hersenen, die zijn gevoelloos, maar in de bloedvaten van de hersenvliezen die zich buiten de schedel bevinden. Die bloedvaten zijn tijdens die fase verwijd en dat veroorzaakt de pijn. Maxalt zorgt ervoor dat de bloedvaten weer vernauwd worden. De zenuwen die bij deze pijn betrokken zijn worden tijdelijk geblokkeerd. Het gevolg is dat je geen pijn meer voelt. Maxalt neemt dus niet de (onbekende) oorzaak van migraine weg, maar bestrijdt de symptomen.

De werkzaamheid van Maxalt-tabletten is vastgesteld in vier zgn. placebo-gecontroleerde onderzoeken. Dat betekent dat noch de artsen noch de patiënten wisten of zij het 'echte' Maxalt toedienden c.q. slikten of een zgn. nep-medicijn dat wel op Maxalt lijkt, maar dat geen werkzame stof bevat. Meer dan 2000 patiënten (van alle ras, geslacht en leeftijd) kregen 5 of 10 mg Maxalt toegediend. Al na 30 minuten trad bij een aantal patiënten verlichting van de hoofdpijn op. Twee uur na inname werd gemeten of de hoofdpijn verminderd was van matig/ernstige tot geen/lichte hoofdpijn. De uitkomsten gaven het volgende beeld:

Maxalt 10 mg: vermindering bij 67-77 % van de patiënten Maxalt 5 mg: vermindering bij 61-63 % van de patiënten Placebo: vermindering bij 23-40 % van de patiënten

Maxalt gaf eveneens verlichting van misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en geluid. Heel belangrijk was ook dat Maxalt het normale functioneren bevorderde, d.w.z. het functioneren op het werk en tijdens de sociale contacten.

De standaard aanbevolen dosering is 10 mg. De werkzaamheid van Maxalt wordt niet beïnvloed door gelijktijdig gebruik van 'de pil' of van middelen die dagelijks geslikt worden ter voorkoming van een migraine-aanval. Een uitzondering hierop vormt het gebruik van propranolol (Inderal). Patiënten die dat gebruiken wordt aangeraden Maxalt 5 mg te gebruiken. Patiënten met lichte of matige lever- en/of nierproblemen kunnen ook beter de 5 mg tablet nemen. Als die problemen ernstig zijn, is overleg met de huisarts de aangewezen weg. Trouwens, in alle gevallen ligt de keuze van het medicijn bij u en bij uw behandelaar. De werking en de bijwerkingen zijn in bijna alle gevallen individueel bepaald.

Omdat Maxalt ook verkrijgbaar is in de vorm van een smelttablet, is de inname in tijden van nood heel gemakkelijk. Die smelttablet (van 5 en 10 mg) vind ik een vondst. Heel veel patiënten voelen zich te beroerd om zelfs een glas water te verdragen, laat staan om met een injectie in de slag te gaan. Dan is de smelttablet de aangewezen weg. De tablet heeft gevriesdroogde wafelstructuur, die na aanraking met speeksel oplost. Innemen 'onder de tong', waar slijmvliezen zitten, is niet nodig en zelfs onmogelijk.

Maxalt is een geregistreerd geneesmiddel en kan, afhankelijk van het vergelijkingsmateriaal binnen de triptanen, goedkoper zijn dan andere triptanen. Alle doseringen worden -evenals alle andere triptanen- volledig door het ziekenfonds of de ziektekostenverzekeraar (minus eigen risico) vergoed. Voor alle doseringen geldt: voor een doosje met 3 tabletten betaalt u 41,07 en voor de verpakking van 6 tabletten 82,14. Let wel: als Hoofdzaken verschijnt, kunnen de prijzen enigszins gewijzigd zijn.

De vraag is waarom MSD Maxalt heeft ontwikkeld. In het rijtje van de triptanen wordt sumatriptan (Imigran) als de standaard beschouwd. Dus heeft MSD onderzoek gedaan naar de verschillen tussen Maxalt en Imigran. De wetenschappelijke publicaties van de resultaten laten nog even op zich wachten. Zodra die verschenen zijn komt Hoofdzaken op het vergelijkende onderzoek terug. Uit voorinzage concludeer ik dat:

Voor medische vragen over Maxalt kunt u bellen naar de Medische afdeling van Merck Sharp & Dohme, tel. 023-5153336.

Uit: Hoofdzaken 4, het blad van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, 1998

Terug naar Medisch

Terug naar Informatie

Terug naar de Migrainerubriek