Mailinglijst Hoofdpijnpatiënten

De Mailinglijst Hoofdpijnpatiënten is een bron van informatie en herkenning, van lering en vermaak. De 'lijsters' snijden allerlei onderwerpen aan die met hoofdpijn en migraine hebben te maken. In de meeste gevallen putten zij uit eigen ervaring. Zij zijn bij uitstek de ervaringsdeskundigen.

Aanmeldingen mailinglijst
Iedereen kan zich aanmelden voor de Mailinglijst Hoofdpijnpatiënten, een soort gespreksforum waarin allerlei onderwerpen die betrekking hebben op alle vormen van hoofdpijn aan de orde komen. Het is niet verplicht mee te schrijven, maar 'even voorstellen' wordt zeer op prijs gesteld. Voor aanmeldingen bij de Mailinglijst Hoofdpijnpatiënten gebruikt u het formulier op de website: http://migraine.mailinglist.nu Informatie en mailinglijstbeheer: migraine-owner@mailinglist.nu

Uit Hoofdzaken, het blad van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten

Terug naar Medisch

Terug naar de Migrainerubriek