Sjoelvereniging Schijf '83

Sjoelvereniging Schijf '83 bestaat ongeveer uit 35 leden. Hierbij is een mix aanwezige van jongere spelers en oudere spelers. Het verhaal dat sjoelen alleen voor oudere mensen is gaat niet op. Iedere donderdagavond (met uitzondering van de schoolvakanties) is er een clubavond. De avond start omstreeks 19:30 uur waarbij de avond om ongeveer 23:00 uur eindigd. Op iedere avond worden twee rondes gespeeld van ieder tien bakken. De eerste ronde is opgedeeld in twee delen van vijf bakken. Hiertussen is een pauze van ongeveer een vijftien minuten.

Nadat de sjoelers tien bakken hebben gespeeld bestaat er de mogelijkheid om nog tien bakken te spelen of naar huis toe te gaan. Ook bestaat er de mogelijkheid om pas de tweede ronde te spelen in verband met andere verplichtingen. Ook tussen de eerste en tweede ronde is er pauze van ongeveer vijftien minuten. Afwijkend van de eerste ronde wordt er in de tweede ronde tien bakken achter elkaar gespeeld. De avond komt dan ongeveer om 23:00 uur ten einde.

Sjoelvereniging Schijf '83 is een hechte sjoelvereniging en is ook de één van de grootste van Zeeland. De sjoelveniging doet mee aan lokale, regionale en nationale wedstrijden. Deelname hieraan is geheel vrijblijvend. Er zijn leden op de vereniging die alleen de clubavonden bezoeken maar ook leden die deelnemen aan wedstrijden. De regionale wedstrijden worden gehouden in Ossendrecht. In Ossendrecht is er de mogelijkheid om je te plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap te Barneveld.

U kunt natuurlijk ook zelf een keertje kennis maken met het sjoelen. U zult zien dat sjoelen voor jong en oud is. Schijf '83 komt uit Oost-Souburg, en speelt daar in de wijkcentrum "De Zwaan". Dus wilt u een keertje komen sjoelen dan kan dat altijd. Neem alvorens u komt even contact op met de wedstrijdleider van onze club. De contributie op onze club is voor jeugdspelers € 4,00 per maand en voor volwassen bedraagt de contributie € 8,00 per maand. Uiteraard kunt u vrijblijvend kennismaken met onze club zonder enige verplichting. Het adres van de clubavonden is te vinden links in het kader van deze website.

Logo sjoelvereniging schijf '83