Wat voor wedstrijden worden er gespeeld bij Schijf '83

 

Sjoelvereniging Schijf '83 worden meerder wedstrijden gespeeld. Zo is op iedere donderdagavond een clubcompetitie. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een opentoernooi gehouden en doen sommige leden van Schijf '83 mee aan wedstrijdsjoelen. Hieronder zal een toelichting gegeven worden op deze drie onderdelen. Je kunt ook direct naar de pagina gaan de verschillende wedstrijden. Hier vindt je uitslagen en tussenstanden van de verschillende wedstrijden.

Ga naar de pagina van de clubcompetie
Ga naar de pagina van de open toernooien
Ga naar de pagina van het wedstrijdsjoelen

Clubcompetitie
Iedere donderdagavond wordt er gespeeld voor de clubcompetitie. Hierin spelen alle leden mee in de verschillende klasse zodat iedere speler evenveel kans heeft. In de clubcompetitie worden een drietal competities gespeeld welke gewoon worden gespeeld tijdens het spelen van de tien bakken. De drie competities waarin wordt gespeeld zijn:
- Gemiddelde
- Punten
- Variatiebakken

Het gemiddelde het gemiddelde van alle scores die je over een heel seizoen hebt gegooid. De puntencompetie wordt gespeeld aan de hand van je gemiddelde. Iedere tien keer dat je hebt gespeeld krijg je een nieuw gemiddelde toegewezen. Als je bijvoorbeeld op 120,53 staat krijg je het gemiddelde 120 toegewezen. Iedere avond gooi je tien bakken voor het punten klassement. Je krijgt punten toegezen als je een bak 120 of meer gooit. Voor iedere beurt die je 120 of meer gooit krijg je 2 punten. Als na tien bakken blijkt dat je meer dan 1.200 hebt gegooid krijg je nog eens vijf extra bonuspunten. Het totaal aantal punten dat je kunt behalen is daarom 10 x 2 = 20 + 5 bonuspunten = 25 punten per avond.
De laatste competitie die wordt gespeeld op de club is die van de variatiebakken. Ieder seizoen liggen er vier variatiebakken. Variatiebakken zijn geen normale bakken maar waarmee iets aan de hand is. De punten die je bij elkaar gooit op deze bakken tellen mee voor de clubcompetite.
Voor het gemiddelde geldt dat je minimaal twintig series van tien bakken gegooid moet hebben voordat je in de eindstand wordt opgenomen. Voor de variatiebakken en punten geldt dat je minimaal twintig keer gegooid moet halen. Aangezien er ruim veertig competitieavonden zijn is dit geen probleem.

Open toernooi
Ieder seizoen worden er door Schijf '83 twee wedstrijden georganiseerd. In het voorjaar wordt altijd het open toernooi libre georganiseerd. Op deze dag sjoel je altijd twee keer tien bakken in je eigen klasse. Er komen ook sjoelers van andere sjoelverenigingen waardoor er een echte wedstrijd ontstaat. Bijna alle sjoelers van Schijf '83 doen hier aan mee. Daarnaast wordt er in het najaar een koppeltoernooi georganiseerd. Dit koppeltoernooi is heel anders van opzet. Je speelt hier met een ander persoon (vaak een clubgenoot). Je speelt hierbij maar twee onderbeurtten. Één speler gooit voor (de eerste onderbeurt) en één speler gooit af (de laatste onderbeurt. Deze twee onderbeurten samen geven een score. In plaats van twee keer tien bakken speel je hier drie keer tien bakken.

Wedstrijdsjoelen
Sommige leden doen mee aan de verschillende wedstrijden. Er zijn veel verschillende soorten wedstrijden. De belangrijkste wedstrijden worden hier genoemd. Allereerst zijn er de regionale selectiewedstrijden die in Oosterhout (Noord-Brabant) worden gespeeld. Op deze wedstrijden kun je je kwalifceren voor het Nederlands Kampioenschap in Barneveld. Verder wordt er vaak gespeeld bij andere sjoelvereniging. Hierin zijn vele verschillende toernooivormen. De twee meest gespeelde toernooivormen zijn het libre (2 x 10 bakken) en het koppelen (3 x 10 bakken). Verder doet een select groepje sjoelers mee aan de nationale bekerwedstrijden. Hier komen de beste sjoelers uit Nederland om het zes keer per jaar tegen elkaar op te nemen om zo te bepalen wie de beste bekersjoeler van Nederland is.