Start
Griep uit Rilland
Genealogieen
Kwartierstaten
Stamreeksen
Voorouders
Kloetinge
Links

 

Stamreeks KLOOSTERMAN

 

De familienaam Kloosterman, oorspronkelijk op 't Clooster of van 't Clooster, is een adresnaam. De naam heeft betrekking op het voormalig klooster Jerusalem, gelegen ten oosten van Biezelinge. Dit klooster, gesticht rond 1250, is tegen het einde van de zestiende eeuw in onbruik geraakt. In die tijd was de stamvader van de familie Kloosterman, Cornelis Jans op 't Clooster, pachter van de landerijen waar het klooster zich bevond.
Hieronder een fragment van de kaart van Zuid-Beveland van Willem Blaeu, waarop de situatie van rond 1650. Hoewel de kaart nog een afbeelding van het voormalige klooster, gelegen ten zuiden van de Ambachtsherenwegeling (nu Dankerseweg), toont was het gebouw in werkelijkheid al rond 1578 afgebroken.  

De landerijen, begrensd door de Ambachtsherenwegeling in het noorden en de Breede Weg in het zuiden (nu Dankerseweg en Middenweg/Hoekseweg) worden ook in 1822 nog, als de eerste kadastrale kaart opgemeten wordt, de "Hoek daar het Klooster pleeg te staan" genoemd.
De plek waar het gebouw zelf stond ligt nu overigens vrijwel onder de spoorlijn Bergen op Zoom-Vlissingen.
In het westen van deze hoek stond boerderij "Kloosterhof". Deze boerderij (kadastraal bekend onder no. E 183) was in 1822 in bezit van Jacob Rottier, burgemeester van Kapelle, gehuwd met Janna van Liere. Hoogstwaarschijnlijk zal dit de plek zijn waar Cornelis Jans op 't Clooster rond het begin van de zeventiende eeuw zijn boerenbedrijf had.

Voor veel uitgebreidere gegevens betreffende de familie Kloosterman en zijn geschiedenis zie de website van Cees Kloosterman uit Dordrecht

Onderstaand de inschrijving van de doop (op 6 april 1597 te Biezelinge) van Matheus op 't Clooster, zoon van Cornelis Jans, op de eerste bladzijde van het oudste doopboek van Kapelle-Biezelinge.

 

 

den 6. april tot Bieseling
Ghedoopt t kindt van Corn[eli]s
Janss opt Clooster geprocr[eer]t
bij Cateline Matheus
het kindt wert genaemt
Matheus, getuygen / geen /Generatie I

 
128    Cornelis Jans op 't CLOOSTER (van 't Clooster).
Gehuwd met
129    Cateline Matheus.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mattheus Cornelis CLOOSTERMAN (op 't Clooster), gedoopt (NH) op 06-04-1597 te Biezelinge (zie 64).
   2.  Jan Cornelis CLOOSTERMAN (op 't Clooster), gedoopt (NH) op 17-01-1599 te Kapelle (getuige(n): Marinus Cornelisse de Vriesde, Vlaecke, Dierick Janse, Bieselinge, Mayken Pieters, Cruijningen).
Gehuwd met Lijsbeth LIPPENS.
   3.  Neelken Cornelis CLOOSTERMAN (op 't Clooster), gedoopt (NH) op 06-07-1600 te Biezelinge (getuige(n): Jan Cornelis, Capelle, Dignis Ingelse, Bieselinge, Neelken Jacobs Jops, Bieselinge), overleden na 1635.
Gehuwd met Willem Diericxs SCHIPPER.
   4.  Albregt Cornelis CLOOSTERMAN (op 't Clooster), gedoopt (NH) op 04-11-1601 te Kapelle, overleden circa 1643 te Kapelle.
Gehuwd met Lijsbeth Jans.
   5.  Lisbet, gedoopt (NH) op 11-06-1603 te Biezelinge, overleden voor 1604.
   6.  Lisbet Cornelis CLOOSTERMAN (op 't Clooster), gedoopt (NH) op 18-08-1604 te Biezelinge.
Gehuwd voor de kerk circa 1629 met Dignus Diericxs, schipper.
   7.  N.N. Gedoopt (NH) op 21-08-1605 te Biezelinge.
   8.  Cornelis, gedoopt (NH) op 06-05-1607 te Biezelinge (getuige(n): Cornelis de Ridder, Middelburg, Pieter Vriesde, Wemeldinge, Luencken, uxor Matthijs Janse, Bieselinge).
   9.  Jacob Cornelis CLOOSTERMAN (op 't Clooster), gedoopt (NH) op 23-11-1608 te Kapelle.
Ondertrouwd circa 1634 met Huybetjen Abrahams van den BERGE.
   10.  Marinis, gedoopt (NH) op 16-12-1609 te Kapelle (getuige(n): Grijtken Goossens, j.d. Bieselinge).

Generatie II

 
64    Mattheus Cornelis CLOOSTERMAN (op 't Clooster), schepen van Kapelle, gezworene van de Breede Watering bewesten Yerseke, gedoopt (NH) op 06-04-1597 te Biezelinge, geneomd in RAZE 2060 (153, 1632).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1623 met Adriaene Meertens, overleden voor 1639.
Ondertrouwd (2) op 03-09-1639 te Yerseke, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 08-10-1639 te Yerseke (NH) met Neeltje Dignis, geboren te Yerseke, overleden voor 1645.
Ondertrouwd (3) op 17-06-1645 te Yerseke, gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 23-07-1645 te Yerseke (NH) met Jacobmijnken Marinis KOOLE (zie 65).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cathelijnken, gedoopt (NH) op 14-08-1624 te Kapelle (getuige(n): Marinis Cornelis Vogel, Neeltgen Cornelis), overleden voor 1630.
   2.  Cornelis, gedoopt (NH) op 30-11-1625 te Kapelle (getuige(n): Foort Cornelis, Cornelis Pieters Boer, Lijsbeth Lippens, Lijsbeth Dambrinus), begraven op 21-01-1631 te Biezelinge op 5-jarige leeftijd.
   3.  Marten Mattheusz, gedoopt (NH) op 14-03-1627 te Kapelle (getuige(n): Lijsbeth Cornelis, sijn suster, moye van 't kint).
Ondertrouwd op 28-01-1656 te Kapelle met Crijntje Antonis, geboren te Biezelinge.
   4.  Maycken, gedoopt (NH) op 26-11-1628 te Kapelle (getuige(n): Willem Diericxs, Lijsbeth Marinis).
   5.  Cathelina, gedoopt (NH) op 14-07-1630 te Kapelle (getuige(n): Anthony Jaspers, Willem Willems de Jonghe, Hans Hoboke en Lijsbeth Jans).
   6.  Cornelis, gedoopt (NH) op 28-03-1632 te Kapelle (getuige(n): Jan Adriaens Spaete, Jacob Jacobs, Aechtken Mertens).
   7.  Adriaen, gedoopt (NH) op 18-12-1633 te Kapelle (getuige(n): Dignus Diericxs, Adriaentjen Marinis).
   8.  Gabrieltje, gedoopt (NH) op 05-12-1635 te Biezelinge (getuige(n): Cornelis Jasperse, Neeltje Willems).
   9.  Jacob, gedoopt (NH) op 16-01-1639 te Biezelinge (getuige(n): Dignis Dircks, Huybetjen Abrahams).
Uit het tweede huwelijk:
   10.  Dingnis, gedoopt (NH) op 15-07-1640 te Kapelle (getuige(n): Macharis Willems, Jan Willems, Martijntje Foorts, Neeltje Jops), overleden voor 1646.
   11.  Jop, gedoopt (NH) op 26-01-1642 te Kapelle (getuige(n): Jan Abrahams, Lijsbeth Cornelis Cloosterman, Jan Cornelis).
Uit het derde huwelijk:
   12.  Dignis Mattheusz, gedoopt (NH) op 06-05-1646 te Biezelinge (getuige(n): Huijbetje Abrahams).
Ondertrouwd op 13-05-1672 te Kapelle met Tanneken Gabrielse POPPE, gedoopt (NH) ---12-1651 te Kruiningen (getuige(n): Tanneken Dingenisse), dochter van Gabriel POPPE en Neelken Dingenisse.
   13.  Jan Mattheusse, gedoopt (NH) op 04-12-1647 te Kapelle (zie 32).
   14.  Marinis, gedoopt (NH) op 18-04-1649 te Biezelinge (getuige(n): Maeycken Marinis).
   15.  Cornelia, gedoopt (NH) op 18-12-1650 te Kapelle (getuige(n): Marinus Foortsen Cole, Catharina Jans).
65    Jacobmijnken Marinis KOOLE, geboren te Yerseke.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 64).
 
Generatie III

 
32    Jan Mattheusse CLOOSTERMAN, schepen (1682-1715), diaken en ouderling te Heinkenszand, gedoopt (NH) op 04-12-1647 te Kapelle (getuige(n): Cornelis Jacobs, schout van Schoore, Willem Marinissen, tot Iersicke, Cathelijna Willems), lidmatenregister Heinkenszand: 02-07-1678 aangenomen als lidmaat, inkomend van ?; 1694: Jan Kloosterman en Janneke Dignisse, zijn huijsvrouw.
Ondertrouwd op 11-09-1667 te 's-Heer Arendskerke met
33    Janneke Dignusse van OOSTEN, geboren te Heinkenszand.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Janse KLOOSTERMAN, geboren circa 1690 te Heinkenszand (zie 16).
   2.  Antonijntje Jans KLOOSTERMAN, overleden circa 1728.
Ondertrouwd (1) voor 1705 met Jasper KROMBEEN, overleden circa 1718 te Kapelle.
Ondertrouwd (2) circa 1708 met Lambrecht SINKE, geboren te Biezelinge, overleden circa 1733 te Kapelle, testeert met zijn echtgenote Antonijntje Kloosterman voor Z. van der Bilt 31-08-1718, zoon van Nicolaas (Claas) Marinusse SINKE en Maria Lambrechts.

Generatie IV

 
16    Jacob Janse KLOOSTERMAN, schepen van Heinkenszand (1721-1736), geboren circa 1690 te Heinkenszand, overleden circa 1759 te Heinkenszand, lidmatenregister Heinkenszand: aangenomen tot lidmaat 02-04-1718; weeskamer Heinkenszand (RAZE 2840, fol 192): Jannes Corn. Maet heeft de voogdij aangenomen van de drie minderjarige wezen van Marthina Corn. Maet genaamd Cornelia, Jan en Cornelis Cloosterman. De vader Jacob Cloosterman zal zijn wezen geven 25 elk bij volwassenheid of trouwen.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1718 met Martina Cornelisse MAET (zie 17).
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1729 met Matie Marinusse DAMME, overleden na 1759.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren circa 1720 te Heinkenszand.
   2.  Jan Jacobse, landbouwer, schepen van Heinkenszand (1754-1762, 1790-1794), geboren circa 1722 te Heinkenszand, overleden na 1794, weeskamer Heinkenszand (RAZE 2840) 02-10-1758: Jan Cloosterman weduwnaar van Bastiaentje Vroonlant met de voogd Jacobus Westveer belooft zijn kinderen Jacob 9, Leijn 8, Grietie 5 en Geeraert oud 3 jaar ieder te geven voor hun moederlijk goed 25 bij volwassenheid of trouwen of bij overlijden 100 onder de in leven zijnde; hij zal ze onderhouden zijn leven lang . Hypotheek zijn hofstede en landen in deze heerlijkheid.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1748 met Bastiaantje Legierse VROLANT, overleden circa 1758 te Heinkenszand.
Ondertrouwd (2) op 25-10-1758 te Heinkenszand met Elisabeth BEENHAKKER, rentenierster (1811), geboren circa 1734, overleden op 19-04-1811 te Heinkenszand.
   3.  Cornelis, geboren circa 1725 te Heinkenszand (zie 8).
17    Martina Cornelisse MAET, gedoopt (NH) op 25-02-1691 te Borssele, overleden circa 1727 te Heinkenszand.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 16).
 
Generatie V

 
8    Cornelis KLOOSTERMAN, landbouwer te Biezelinge, diaken, kerkmeester en schepen aldaar, geboren circa 1725 te Heinkenszand, lidmatenregister Biezelinge: vertrekt op 11-03-1776 met attestatie naar Nisse Ondertrouwd (1) op 19-10-1753 te Biezelinge, "van wegens den Bruidegom is schriftelijke toestemminge door zijn vader Cornelis [sic] Kloosterman en van wegens de Bruid, door hare voogden de Heer Jan de Coo en Hendrik de Jager"; de bruidegom is "j.m. geboren te Heindjeszand en woonende op het Nieuwe dorp onder 's-Heerenhoek" met Jacomijna Lambrechts SINKE, 22 jaar oud, gedoopt (NH) op 22-04-1731 te Biezelinge (getuige(n): Adriaan Cornelisse van Noorden, Janna Jaspers Krombeen), overleden voor 1763, dochter van Lambrecht SINKE en Leuntie Deumisse de MAKER.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1762 met Anna Geerardse KOOLE (zie 9).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Martina, gedoopt (NH) op 28-09-1754 te Biezelinge (getuige(n): Jan Kloosterman en Bastijaantje Vrolant), overleden voor 1756 te Biezelinge.
   2.  Lambregt, gedoopt (NH) op 07-09-1755 te Biezelinge (getuige(n): Henderik de Jager).
   3.  Martina, gedoopt (NH) op 07-11-1756 te Biezelinge (getuige(n): Jan Kloosterman en Bastijaantje Vrolant), overleden voor 1759 te Biezelinge.
   4.  Leuntje, gedoopt (NH) op 18-12-1757 te Biezelinge (getuige(n): Marinus Sinke en Adriaantje Arnoutse), overleden voor 1760 te Biezelinge.
   5.  Martina, gedoopt (NH) op 25-02-1759 te Biezelinge (getuige(n): Jan Jacobse Kloosterman en zijn huysvrouw Elizabeth Janse Beenhakker), overleden voor 1768 te Biezelinge.
   6.  Leuntje Cornelisse, boerenmeid (1788), landbouwster te Nisse, gedoopt (NH) op 16-03-1760 te Biezelinge (getuige(n): Marinus Sinke en Adriaantje Versluijs), overleden op 16-07-1819 te Nisse op 59-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 01-05-1789 te Nisse, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 20-05-1789 te Nisse (NH) met Jan Bastiaanse op 't HOF, 32 jaar oud, arbeider (1788), landbouwer te Nisse, geboren op 24-11-1756 te Nisse, gedoopt (NH) op 27-11-1756 te Nisse (getuige(n): Jan op 't Hof en Jannetje Cornelisse), overleden op 22-12-1833 te Nisse op 77-jarige leeftijd, zoon van Bastiaan op 't HOF en Machalijntie de RUITER.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Tona, winkelierster te Borssele, gedoopt (NH) op 30-10-1763 te Biezelinge (getuige(n): Tona Jillisse Bestran), overleden op 12-10-1843 te Borssele op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd met Willem STEKETEE, winkelier te Borssele, geboren op 03-01-1766 te Borssele, overleden op 22-11-1815 te Borssele op 49-jarige leeftijd, zoon van Andries Janse STEKETEE en Pieternella van der BLIEK.
   8.  Jacoba, arbeidster, gedoopt (NH) op 18-11-1764 te Biezelinge, overleden op 16-04-1813 te Nisse op 48-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 13-03-1784 te Nisse met Adriaan Pieterse HOOGESTEGER, 27 jaar oud, arbeider, gedoopt (NH) op 19-12-1756 te Nisse (getuige(n): Saertje Adriaense Wijge), overleden op 26-09-1815 te Nisse op 58-jarige leeftijd, zoon van Pieter Janusse HOOGESTEGER en Martijntje QUINTE.
   9.  Gerard, gedoopt (NH) op 01-12-1765 te Biezelinge (getuige(n): Jan Koole en zijn huysvrouw Elizabeth van Atten, ledematen te Capelle), overleden op 16-02-1810 te Nisse op 44-jarige leeftijd, datum aangifte.
Gehuwd met Neeltje Marinusse van de VREDE, landbouwster te Nisse, geboren op 02-09-1756 te Ovezande, gedoopt (NH) op 05-09-1756 te Ovezande (getuige(n): Bastiaan van Doorn, Johanna Verburgh), overleden op 19-08-1828 te Nisse op 71-jarige leeftijd, volkstelling Nisse 1811: in gemeente sinds 1780, dochter van Marinus van de VREDE en Maatje Arijsze van DOORN.
   10.  Jacob, landbouwer te Nisse, gemeenteraadslid aldaar (1812), gedoopt (NH) op 14-12-1766 te Biezelinge (getuige(n): Jan Kloosterman, Elisabeth Beenhakker, lidmaten te Heinkenszand), overleden op 06-02-1848 te Nisse op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd met Geertruid van NOPPEN, geboren op 11-02-1783 te 's-Gravenpolder, gedoopt (NH) op 16-02-1783 te 's-Gravenpolder (getuige(n): Leendert van Noppen & Maria Meulbok), overleden op 26-04-1812 te Nisse op 29-jarige leeftijd, volkstelling Nisse 1811: in gemeente sinds 1804, inkomend van 's-Gravenpolder Dochter van Cornelis van NOPPEN en Josijna DUIJN.
   11.  Martina Cornelisse, gedoopt (NH) op 31-01-1768 te Biezelinge (getuige(n): Jannetje Gerardse Koole, lidmaat te Yerseke), overleden op 18-01-1807 te Nisse op 38-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 04-04-1794 te Nisse, betaling trouwgeld 04-04-1794 Nisse, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 21-04-1794 te Nisse (NH), betaling trougeld 04-04-1794 Nisse met Klaas FIERLOOS, 28 jaar oud, boerenknecht (1794), arbeider, schaapherder (1817), geboren op 01-10-1765 te Nisse, gedoopt (NH) op 06-10-1765 te Nisse (getuige(n): Klaas Vierloos en Maria Polet), overleden op 06-01-1830 te Nisse op 64-jarige leeftijd, zoon van Jacobus VIERLOOS en Maria HOSEE.
   12.  Jan, gedoopt (NH) op 24-05-1770 te Biezelinge (getuige(n): Adriaan Koole en Janna van der Pluyms, lidmaten te Waarde), overleden voor 1775 te Biezelinge.
   13.  Cornelis, geboren op 17-03-1773 te Biezelinge, gedoopt (NH) op 23-03-1773 te Biezelinge (getuige(n): Pieter Cornelisse, Cornelia Hendrikse Jager).
   14.  Jan, geboren op 04-03-1775 te Biezelinge (zie 4).
   15.  Jannetje, geboren op 17-03-1776 om 13.00 uur te Nisse, gedoopt (NH) op 23-03-1776 te Nisse (getuige(n): Grietje Jansse Kloosterman).
9    Anna Geerardse KOOLE, overleden op 29-01-1807 te Nisse.
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder 8).
 
Generatie VI

 
4    Jan KLOOSTERMAN, landbouwer te Eversdijk, gemeenteraadslid en kerkmeester aldaar, geboren op 04-03-1775 te Biezelinge, gedoopt (NH) op 12-03-1775 te Biezelinge (getuige(n): de vader), overleden op 15-09-1833 te Eversdijk op 58-jarige leeftijd. RAZE 2642 (132): koopt op 11 zomermaand 1809 van Jan Sinke "een woonhuis, schuur en verdere getimmerte, staande en gelegen op ambachtsheren vroone binnen de Heerlijkheid van Eversdijk in 't Geldambacht bewesten de kerk"; bevolkingsregister Eversdijk 1811: in gemeente sinds 01-03-1809, inkomend van Nisse.
Ondertrouwd op 21-07-1804 te 's-Heer Abtskerke, betaling trouwgeld 20-07-1804 Nisse/24-07-1804 's-Heer Abtskerke, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 09-08-1804 te 's-Heer Abtskerke (NH) met de 26-jarige
5    Antonina EVERSE, geboren op 25-04-1778 te Sinoutskerke, geboren in "t Hooch Huijs" aldaar, gedoopt (NH) op 03-05-1778 te 's-Heer Abtskerke, overleden op 27-11-1848 te Eversdijk op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis, geboren op 14-03-1805 te Nisse (zie 2).
   2.  Tannetje, geboren op 14-08-1806 om 00.30 uur te Nisse, gedoopt (NH) op 17-08-1806 te Nisse (getuige(n): Christiaan Eversen, Tannetje Verheulen), overleden op 01-09-1806 te Nisse, 18 dagen oud, datum aangifte.
   3.  Christiaan, landbouwer te Eversdijk, geboren op 07-02-1808 om 23.30 uur te Nisse, gedoopt (NH) te Nisse (getuige(n): Christiaan Eversen, Tannetje Verheul), overleden op 06-04-1850 te Eversdijk op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-02-1835 te Wemeldinge met Adriana de SCHIPPER, landbouwster (1835), geboren circa 1815 te Wemeldinge, overleden op 22-02-1881 te Kapelle, dochter van Jan Dirkse de SCHIPPER, landbouwer te Wemeldinge, en Cornelia Willemse TRAAS, landbouwster (1835).
   4.  Johannes, landbouwer te Eversdijk, geboren op 11-11-1810 te Eversdijk, overleden op 08-10-1880 te Kapelle op 69-jarige leeftijd, dienstplicht 1836 (schutter).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19-11-1841 te Kapelle met Barbera BOSMAN, boerenmeid, geboren circa 1819 te Rilland, overleden op 18-02-1902 te Kapelle, dochter van Jan BOSMAN, broodbakker, en Leuntje ZOUTENDAM, broodbakster (1850).
   5.  Tannetje, landbouwster, geboren circa 1813 te Eversdijk, overleden te U.S.A. kerkgenootschap: Christelijk Afgescheidenen; vertrekt met haar echtgenoot en elf kinderen in 1849 vanuit Borssele naar de U.S.A.
Gehuwd (1) op 03-03-1831 te Kapelle met Johannes de ROO, landbouwer te Biezelinge, geboren circa 1801 te Krabbendijke, overleden op 11-12-1835 te Biezelinge, zoon van Jan (Jan) Janse de ROO en Dina van den BOOMGAARD, landbouwster (1820).
Gehuwd (2) op 21-10-1836 te Kapelle met Jan SMALLEGANGE, 38 jaar oud, koopman, gedoopt (NH) op 31-10-1797 te Borssele, overleden te U.S.A. Zoon van Dirk Willemse SMALLEGANGE, koopman en winkelier te Borssele, en Apolonia STEKETEE, winkelierster.
   6.  Leuntje, landbouwster, geboren circa 1815 te Eversdijk, overleden op 30-08-1881 te Baarland.
Gehuwd op 20-04-1838 te Kapelle met Lourus TRAAS, landbouwer te Baarland, geboren circa 1815 te Baarland, overleden op 07-08-1888 te Baarland, zoon van Cornelis TRAAS, landbouwer, en Janna BOOGAARD.
   7.  Anna, geboren op 27-02-1817 te Kapelle (Eversdijk), overleden op 28-04-1819 te Kapelle op 2-jarige leeftijd.
   8.  Jacob, geboren op 18-09-1818 te Kapelle (Eversdijk), overleden op 25-11-1818 te Eversdijk, 68 dagen oud.
   9.  Anna, boerenmeid (1838), huishoudster (1851), geboren op 17-10-1821 te Kapelle (Eversdijk), overleden op 30-11-1851 te Biezelinge op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 21-09-1838 te Kapelle met Hendrik SLABBEKOORN, koopman te Kapelle, geboren circa 1813 te Kapelle, overleden op 29-05-1894 te Kapelle, zoon van Willem SLABBEKOORN, koopman, en Maria NAGELKERKE.

Generatie VII

 
2    Cornelis KLOOSTERMAN, landbouwer te Kattendijke, later te Ovezande, geboren op 14-03-1805 te Nisse, gedoopt (NH) op 17-03-1805 te Nisse (getuige(n): Geerard Kloosterman, Anna Koole), overleden op 04-04-1879 om 09.30 uur te 's-Heer Abtskerke op 74-jarige leeftijd, aangegeven door Laurus de Jonge, 34 jr., landbouwer, schoonzoon van de overledene, en Jan Sinke, 63 jr., veldwachter. Als beroep wordt "rentenier" opgegeven.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-02-1829 te Kapelle met de 19-jarige
3    Catharina BEENHAKKER, landbouwster, geboren op 13-11-1809 te Kapelle, gedoopt (NH) op 19-11-1809 te Kapelle, overleden op 18-04-1875 om 13.00 uur te Ovezande op 65-jarige leeftijd, aangegeven door Johannes Kloosterman, 32 jr., boerenknecht, zoon van de overledene, en door Marinus Rijk, 31 jr., wagenmaker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, boerenknecht (1857), landbouwer te Nisse, geboren circa 1829 te Kapelle, overleden te U.S.A. emigreert in 1882 met vijf kinderen vanuit Nisse naar de U.S.A.
Gehuwd op 18-02-1857 te Nisse met Cornelia op 't HOFF, landbouwster, geboren circa 1828 te Nisse, overleden op 04-12-1880 te Nisse, dochter van Cornelis op 't HOFF en Jozina KLOOSTERMAN, landbouwster.
   2.  Agatha, boerenmeid (1850), geboren op 04-10-1830 te Kattendijke, overleden op 22-05-1896 te Kapelle op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-12-1850 te Borssele met Marinis BRUIJNOOGE, boerenknecht (1850), landbouwer te Kapelle, geboren circa 1828 te Borssele, overleden op 25-10-1887 te Kapelle, zoon van Andries BRUIJNOOGE, landbouwer te Borssele, en Maatje MOL.
   3.  Antonina, boerenmeid (1852), landbouwster te Borssele, geboren op 18-03-1832 te Kattendijke, overleden op 17-07-1886 te Borssele op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-08-1852 te Borssele met Adriaan BRUIJNOOGE, boerenknecht (1852), landbouwer te Borssele, geboren circa 1826 te Borssele, overleden op 10-03-1908 te Driewegen, zoon van Andries BRUIJNOOGE, landbouwer te Borssele, en Maatje MOL.
   4.  Tannetje, boerenmeid (1860), geboren op 08-12-1833 te Kattendijke, overleden op 03-03-1891 te Ovezande op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 22-06-1860 te Ovezande met Jacobus van BOVEN, 22 jaar oud, timmerman, geboren op 25-10-1837 te Krabbendijke, overleden op 25-03-1861 te Baarland op 23-jarige leeftijd, zoon van Jan van BOVEN, timmerman, en Cornelia KRIJGER.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 04-03-1864 te Ovezande met Adriaan BEVELANDER, broodbakker, geboren circa 1841 te 's-Heerenhoek, zoon van Gerard BEVELANDER en Anna PANNIJ.
   5.  Jacob, landmansknecht (1868), vrachtrijder (1881), landbouwer (1885), geboren op 30-06-1835 te Kattendijke, overleden te U.S.A. emigreert in 1892 met echtgenote en vijf kinderen vanuit Kapelle naar de U.S.A.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-12-1868 te Kortgene met Prientje BOOT, geboren circa 1850 te Kortgene, dochter van Cornelis BOOT, landbouwer, en Lena van der MAAS, landbouwster.
   6.  Christiaan, geboren op 28-09-1836 te Kattendijke, overleden op 25-09-1837 te Kattendijke, 362 dagen oud.
   7.  Maatje, boerenmeid (1861), geboren op 18-10-1837 te Kattendijke, overleden op 10-01-1896 te Vlissingen op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-05-1861 te Ovezande met Gillis ALBREGTS, 25 jaar oud, timmerman, geboren op 27-03-1836 te Oost- en West-Souburg, zoon van Aarnout ALBREGTS, winkelier, en Magdalena Elisabeth VISSER.
   8.  Christiaan, boerenknecht (1862), landbouwer, geboren op 14-11-1838 te Kattendijke, overleden op 11-01-1934 te Goes op 95-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-03-1862 te Heinkenszand met Neeltje BRAAMSE, dienstmeid (1862), geboren circa 1842 te Heinkenszand, overleden op 22-01-1917 te 's-Heer Abtskerke, dochter van Pieter BRAAMSE en Josina ORANJE, winkelierster.
   9.  Cornelia, geboren op 27-01-1840 te Kattendijke, overleden op 20-06-1840 te Kattendijke, 145 dagen oud.
   10.  Cornelis, broodbakker te Kapelle, geboren op 18-06-1841 te Kattendijke, overleden op 13-08-1911 te Kapelle op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-05-1871 te Kapelle met Anna van den BOOMGAARD, geboren circa 1852 te Kapelle, overleden op 29-03-1914 te Kapelle, dochter van Cornelis van den BOOMGAARD en Francina de DREU.
   11.  Johannes (Jan), boerenknecht (1882), landbouwer te 's-Heer Abtskerke, geboren op 12-04-1843 te Kattendijke, overleden op 23-12-1920 te 's-Heer Abtskerke op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 03-03-1882 te Kapelle met Magdalena STAAL, geboren circa 1854 te Kapelle, overleden op 07-06-1937 te 's-Heer Abtskerke, dochter van Frans STAAL, landbouwer te Kapelle, en Geertruida de KORNE.
   12.  Adriana, geboren circa 1845 te Ovezande, overleden op 07-04-1850 te Ovezande.
   13.  Leuntje, geboren op 27-10-1846 te Ovezande (zie 1).
   14.  Adriaan, geboren circa 1848 te Ovezande.
Gehuwd op 08-06-1871 te Pernis met Maria JONGEJAN, geboren circa 1854 te Pernis, dochter van Willem JONGEJAN en Lijntje den HOLLANDER.

Generatie VIII

 
1    Leuntje KLOOSTERMAN, geboren op 27-10-1846 om 09.00 uur te Ovezande. Huis wijk D no. 13, overleden op 14-08-1906 om 02.30 uur te 's-Heer Abtskerke op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-09-1868 te Ovezande (getuige(n): Domus de Jonge, Marinus de Jonge (broers), Jan Kloosterman (broer) en Adriaan Bruinooge (zwager)) met Louweris de JONGE, 24 jaar oud, landbouwer te 's-Heer Abtskerke, geboren op 24-08-1844 om 12.00 uur te Kapelle. Huis wijk A no. 118, overleden op 03-10-1907 om 16.00 uur te 's-Heer Abtskerke op 63-jarige leeftijd, zoon van Jan de JONGE, landbouwer te Kapelle, en Johanna VERMET, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op 24-12-1868 te Ovezande, overleden op 14-06-1869 te Ovezande, 172 dagen oud.
   2.  Cornelis, geboren op 10-12-1869 te Ovezande, overleden op 10-12-1869 te Ovezande, 0 dagen oud.
   3.  Jan, geboren op 06-01-1871 te Ovezande, overleden op 08-01-1871 te Ovezande, 2 dagen oud.
   4.  Cornelis, geboren op 24-11-1871 te Ovezande, overleden op 30-11-1871 te Ovezande, 6 dagen oud.
   5.  Johanna, geboren op 19-11-1872 te Ovezande, overleden op 06-09-1913 te 's-Heer Abtskerke op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-01-1894 te 's-Heer Abtskerke met Jan TOLHOEK, 22 jaar oud, landbouwer te 's-Heer Abtskerke, geboren op 24-02-1871 te Wolfaartsdijk, overleden op 12-12-1940 te 's-Heer Abtskerke op 69-jarige leeftijd, zoon van Jan TOLHOEK, landbouwer, en Suzanna KALLEMEIN.
   6.  Cornelis, geboren op 02-02-1874 te Ovezande, overleden op 12-02-1874 te Ovezande, 10 dagen oud.
   7.  Catharina, winkelierster (1935), geboren op 20-03-1875 te Ovezande, overleden op 17-12-1935 te 's-Gravenpolder op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-05-1896 te 's-Heer Abtskerke met Johannis ECKHARDT, 29 jaar oud, timmerman, geboren op 13-04-1867 te 's-Gravenpolder, zoon van Johannis ECKHARDT en Leuntje BOSMAN.
   8.  Jan, geboren op 01-09-1876 te Ovezande, overleden op 17-12-1876 te Ovezande, 107 dagen oud.
   9.  Maatje, geboren op 21-03-1879 te 's-Heer Abtskerke, overleden op 08-09-1880 te 's-Heer Abtskerke op 1-jarige leeftijd.
   10.  Cornelis, geboren op 19-05-1880 te 's-Heer Abtskerke, overleden op 24-11-1880 te 's-Heer Abtskerke, 189 dagen oud.
   11.  Maatje, geboren op 28-09-1881 te 's-Heer Abtskerke, overleden op 24-10-1881 te 's-Heer Abtskerke, 26 dagen oud.
   12.  Jan, landbouwer te 's-Heer Abtskerke, geboren op 22-01-1883 om 22.00 uur te 's-Heer Abtskerke, huis no. 7.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-01-1908 te Kloetinge met Catharina ALLEMEKINDERS, 26 jaar oud, geboren op 12-03-1881 te Kloetinge, dochter van Pieter ALLEMEKINDERS, boerenknecht (1868), koopman, en Adriana OELE, boerenmeid (1868).
   13.  Cornelia (Keetje), geboren op 19-05-1884 om 11.00 uur te 's-Heer Abtskerke, overleden op 12-09-1962 te Bilthoven op 78-jarige leeftijd, begraven op 15-09-1962 te Goes.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-10-1907 te 's-Heer Abtskerke met Adriaan de GRAAG, 26 jaar oud, bakker in de Wilhelminapolder, autobusondernemer, geboren op 14-07-1881 te 's-Heerenhoek, overleden op 12-09-1939 te Goes op 58-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Johannes de GRAAG, koopman en winkelier te 's-Heerenhoek, en Laurina LOUS.
   14.  Maatje, geboren op 15-08-1886 om 11.00 uur te 's-Heer Abtskerke. Huis no. 7, overleden op 24-01-1955 te Goes op 68-jarige leeftijd, begraven op 28-01-1959 te Goes.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-03-1909 te 's-Heer Abtskerke met Johannes de GRAAG, 23 jaar oud, koopman, winkelier te Goes, geboren op 21-08-1885 om 06.30 uur te 's-Heerenhoek, huis no. 49, overleden op 02-02-1960 te Goes op 74-jarige leeftijd, begraven op 05-03-1960 te Goes, zoon van Gerrit Johannes de GRAAG, koopman en winkelier te 's-Heerenhoek, en Laurina LOUS.
   15.  Agatha, geboren op 08-12-1890 om 02.00 uur te 's-Heer Abtskerke, huis no. 7, overleden op 23-05-1897 te 's-Heer Abtskerke op 6-jarige leeftijd.

Homepage | E-mail

gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie la Carte' software


Deze pagina  is voor het laatst gewijzigd op 29 januari 2010. C. Griep