Naar de site van de gemeente Borsele
Favorieten - Als startpagina - Contact  

Dorpsraad

a
Informatie van de Dorpsraad
Adresgegevens
Secretaris: Peter Michielsen
P/A Ring 13
4455 AC Nieuwdorp
tel: 0113 - 612366
e-mail: reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl
Website www.dorpsraadnieuwdorp.nl

Ontstaan Dorpsraad
Op 15 november 1975 werd er een dorpsvergadering belegd in het jeugdgebouw en snel bleek dat er het ongenoegen over een aantal aspecten in en om het dorp zo groot was dat besloten werd een dorpsraad in te stellen. De eerste dorpsraad in de gemeente Borsele was een feit. Deze dorpsraad bestond uit 23 personen. Op dit moment heeft de dorpsraad 11 leden.

Functie dorpsraad
De dorpsraad probeert een schakel te zijn om de algemene belangen van Nieuwdorp te behartigen. We proberen door overleg met instanties en bedrijven de leefbaarheid in Nieuwdorp te behouden en te verbeteren.

De dorpsraad is geen vooruitgeschoven post van de gemeente, maar een door Nieuwdorpers opgerichte raad die zich bezig houdt met zaken die het belang van Nieuwdorp dienen.
Uw inbreng is hiervoor onmisbaar.

Opbouw Dorpsraad per november 2002
Op de jaarlijkse algemene dorpsraad vergadering van 16 november 2002 zijn de volgende leden (ge/her)kozen als lid van de dorpsraad.
 • Jan Polderdijk (Voorzitter)
 • Peter Michielsen (secretaris)
 • Koos Hage (Algemeen Adjunct)
 • Jan Moerdijk (Penningmeester)
 • Griet Aarnoutse
 • Ko van de Weele
 • Franka Dijkhuizen
 • Yvonne van Dijke
 • Hans van Dam
 • Gert Harthoorn
 • Dies Hage
Indien u interesse heeft om zitting te nemen in de dorpsraad dan kunt u contact met de secretaris opnemen. De leden worden op de openbare vergadering gekozen voor een periode van 3 jaar. Hierna kan men aftreden of kan men zich herkiesbaar stellen.

a


Copyright 2003 Christie's Computer Support