Geertge Dircks.


Zij was gehuwd met
Claes Franckensz..

Uit dit huwelijk:

INDEX