Claes Adriaens, zoon van Adriaen Claesz. en Aeghjen van Crooswijck.


Hij was gehuwd (1) met
Belij Simons.

Hij was gehuwd (2) met
Machtelt Claes Franckensdr., dochter van Claes Franckensz. en Geertge Dircks.

Uit dit huwelijk:

INDEX