Claes Franckensz..


Hij was gehuwd met
Geertge Dircks.

Uit dit huwelijk:

INDEX