COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION  Wat is cybercultuur?

Homepage 

CMC Home 

Wat is CMC? 

Wat is  
 cybercultuur?  

TICT  

Studies on   
 Cyberculture  

Psychology of  
 Cyberculture  

CyberReader

Van wat cybercultuur is, valt geen sluitende definitie te geven.  

Om toch een benadering van het begrip te geven worden hieronder een aantal karakteristieken van cybercultuur besproken. 

Cybercultuur is breed. Het bestaat op het hele Internet, het wereldwijde, computergebaseerde ´netwerk der netwerken´ dat in de jaren ´60 door het Amerikaanse Ministerie van Defensie is geconstrueerd. Hoewel cybercultuur door kabels, servers en terminals mogelijk wordt gemaakt, bestaat het bij de gratie van het gebruik van die faciliteiten door mensen. De op deze manier tot stand gebrachte on-line sociale interacties zijn zeer verschillend van karakter en vorm. Het merendeel van de interacties vindt echter plaats via e-mail, niewsgroepen, listservs, bulletin boards, IRC en chatrooms. 

Cybercultuur is diep. Hoewel het zo simpel als een onbeantwoord e-mailtje kan zijn, is het een produkt van samenwerkende technische systemen die los van tijd en plaats staan. Hierdoor wordt het mogelijk om via bijvoorbeeld gespecialiseerde websites en listservs kwalitatief hoogstaande dynamische interacties, sociale netwerken en  politieke discussies op te zetten. Net zoals in het echte leven ontstaan er kleine dorpjes die elk hun eigen dorpsgek, dorpswijze, idealist, stadhuis en café kennen. 

Cybercultuur is constant onderhevig aan verandering. Wat wij vandaag cybercultuur noemen, kan morgen al weer verdwenen zijn. De techniek waarop de cultuur gebaseerd is, verandert en verbetert constant op een hoog tempo. Dat is één van de redenen waarom het begrip (nog) niet duidelijk gedefinieerd kan worden. Steeds meer mensen gaan het Internet op en passen het in hun dagelijks leven. Twintig jaar geleden werd er alleen nog maar e-mail verstuurd, tien jaar geleden werd de basis voor het world wide web gelegd en nog geen vijf jaar geleden ontstond het Internet. Ongetwijfeld zetten deze technische ontwikkelingen zich in een sneltreinvaart door. 

Definitie van cybercultuur. Voor een werkbare definitie van cybercultuur verwijs ik naar David Silver. Hij geeft de volgende omschrijving: 

  • "Cyberculture is a collection of cultures and cultural products that exist on and/or are made possible by the Internet, along with the stories told about these cultures and cultural products".
Links

About  
E-mail