COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION Study in cyberculture

Homepage 

CMC Home 

Wat is CMC? 

Wat is   
 cybercultuur?  

TICT  

Studies on   
 Cyberculture 

Psychology of  
 Cyberculture  

CyberReader

Als voorbeeld volgt hier een beschrijving van een cursus van de California State University. Aan de orde komen de volgende vragen: Hoe be´nvloedt cyberspace ons dagelijks leven?, Wie heeft er belang bij het ontwikkelen van een virtuele wereld? en Wat staat ons te wachten?  

De cursus, opgezet door het College of Arts, Media and Communication, is een combinatie van theorie en praktijk. Aan de hand van een  literatuurlijst worden wekelijks opdrachten gemaakt. Deze dienen de studenten een dieper inzicht te verschaffen in  het leven in en met een virtuele wereld. 

De volgende vragen komen daarbij aan de orde: 

 • What are the implications of "cyberspace" on human culture? 
 • Wha and where is "cyberspace"?
 • What issues in communication law and policy are raised by the Internet? 
 • What is the political economy of "cyberspace"? 
 • What implications does the internet have for issues of cultural and intellectual diversity? 
 • What are the political and social ramifications of the internet? 
 • Will the Internet radically transform human social and political institutions? 
 • Does the military history of the internet have any lasting impact on the structure and function of    cyberspace? 
 • What is "virtual reality"? 
 • In whose interest is it to declare the "information age" the newest revolution in consciousness? 
 • In what ways does the emergence of "cyberculture" problematize theories of race, gender, and sexuality? 
 • How does the notion of "virtual reality" transform our ideas of time, space, and matter? 
 • What are the implications of the information revolution for concerns of individual privacy and     freedom? 
 • Who benefits most from the new information technology? And whose ox is gored? 
 • What are the likely future impacts of computer technology on human communication? 

 
 

Links

About  
E-mail  Andere bronnen

Yahoo!

American Media Cultures 

Communication and Technology 

Cyberculture 

Cyberculture and Community 

Cyberpublishing and Cybercasting 

Cyborgs: Our Technology, Our Selves 

Hypertext Poetry and Fiction 

Information and Communication Revolution  

The Law in Cyberspace  

Social Implications of the Internet  

Writing to the World Wide Web