Start
Griep uit Rilland
Genealogieen
Kwartierstaten
Stamreeksen
Voorouders
Kloetinge
Links

 

Cornelis GRIEP (1737-1797)
Schipper te Hoedekenskerke

 

 

Cornelis Griep wordt geboren op 2 september 1737 te Hoedekenskerke, als derde zoon van de schipper Abraham Griep en van Johanna de Bats. Zijn grootvader en naamgever, Cornelis de Bats en zijn grootmoeder Machelijntje van den Broeke zijn getuige als hij op 8 september wordt gedoopt in de Nederlands Hervormde kerk van Hoedekenskerke.
Zijn oudste zus, Cornelia, is tien jaar ouder . Dan volgen zijn oudere broers Jan en Adriaan, en na hem worden nog twee zusters, Machelijntje en Jannetje, en een broer, Pieter, geboren.

 

De Kerkstraat te Hoedekenskerke, met op de achtergrond de Nederlands Hervormde kerk
Een van de huisjes aan de linkerzijde moet toebehoord hebben aan Cornelis Griep.
(potloodtekening toegeschreven aan J. Gardenier Visscher, 18e eeuw)

 

Kadastrale kaart van Hoedekenskerke, 1830
Het huis van Cornelis Griep zal tussen de beide straatnamen
in gelegen hebben
( uit: Hoedekenskerke, dorp tussen zeedijk en zaaidijk, van J. de Ruiter)

 

EEN NIEUW HUIS

Op 2 april 1762 koopt Cornelis Griep het huis van Paulus Cydoor te Hoedekenskerke (RAZE 2850).
De levering van het pand vindt plaats op 23 april, en om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen sluit Cornelis een lening af voor 16 ponden Vlaams. Het geld wordt beschikbaar gesteld door Jacob Wilhelm Benselen, de baljuw van Hoedekenskerke, Pieter Haverhoek en Maarten van de Guchte, tegen een rente van vier procent per jaar. (RAZE 2864)

Als hypotheek dient het woonhuis van Cornelis Griep, en uit de beschrijving kunnen we opmaken waar zijn woning heeft gestaan:"zijn woonhuis staende alhier in de kerkstraete b.d.g. oost den achterweg, z. de schoole, w. de straete & n. Anthoni van d'Gugte"
(b.d.g. = binnen deze gemerken)

 

Als hij 25 jaar oud is, op 11 juni 1763, gaat hij te Hoedekenskerke in ondertrouw met de acht jaar oudere Jacoba Steketee. Jacoba is dan weduwe van Leendert Janse Pikkaard. Ze is afkomstig van Borssele, alwaar ze op 15 april 1730 is gedoopt als dochter van Jan Steketee, schepen en armmeester te Borssele, en van Maria Vermet. Ze komt op 21 december 1756 met attestatie van Borssele naar Hoedekenskerke.
Cornelis en Jacoba treden op 30 juni 1763 in de Nederlands Hervormde Kerk van Hoedekenskerke in het huwelijk.

 

VAN HOEDEKENSKERKE NAAR HANSWEERT

Ze laten te Hoedekenskerke drie kinderen dopen: Abraham (1764), Marinus (1765) en Janus (1769).


Op 17 maart 1770 krijgt het gezin attestatie van dominee Abraham Lankhorst om naar Kruiningen te vertrekken. Daar wordt in 1771 de jongste zoon geboren: Jacob.
Alle vier de jongens houden vast aan de familietraditie, en gaan werken als schippersknecht.

Dat Cornelis ook als handelaar optreedt blijkt uit de rekening van de boedel van DaniŽl Janse van Cruiningen, op 9 maart 1786. Hierin staat vermeld dat Cornelis Griep £ 18-1-2 ontvangt voor 70 zakken haver, a £ -5-2 de zak (RAZE 3312 s).

In december 1793 komt hun zoon Janus Griep, nog ongehuwd, op 24-jarige leeftijd te overlijden.

Hiernaast een gedeelte van de kaart het eiland Zuid-Beveland, van de gebroeders Hattinga. De kaart is opgemeten in de jaren 1746-1748.
Hierop is zichtbaar dat de buurtschap Hansweert fungeerde als haven van het dorp en de Heerlijkheid Kruiningen.

 

 

"ZIG ZELVEN OMT LEVEN GEBRAGT"

De conditie van Jacoba neemt af, reden om een testament op de langstlevende te laten opstellen. Op 1 augustus 1795 compareren Cornelis en Jacoba in hun woonhuis voor Marinus Jacobus van Steveninck, de secretaris van de Ambachtsheerlijkheid Kruiningen. De comparante "zijnde ziek dog egter beneffens den comparant haar verstand zinnen en memorie ten vollen magtig en gebruikende".
Op 8 januari 1797 testeren ze opnieuw. In verband met de verslechterende toestand van Jacoba is er haast bij, en de secretaris M.J. van Steveninck en zijn schepenen worden "des 's avonds om 7 uuren" nog in het woonhuis van de familie Griep verzocht. Hierbij wordt het testament in die zin aangepast dat alle (vijf) kinderen uit beide huwelijken van Jacoba na haar overlijden een som van £ 100 vls. zullen ontvangen. Jacoba is zo verzwakt dat ze de acte slechts met een kruis kan ondertekenen. Daags daarop komt ze te overlijden (RAZE 3301, no. 119 en 138, voor de volledige teksten klik hier).  

In het begraafboek van Kruiningen wordt begin 1797 het overlijden van Jacoba Steketee bijgeschreven. Er zijn dan ook nog twee kinderen uit haar huwelijk met Leendert Pikkaard in leven.

Blijkbaar heeft Cornelis het overlijden van zijn echtgenote niet kunnen verwerken, want drie maanden na haar dood beneemt hij zichzelf van het leven.
Hij is 59 jaar oud geworden.

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 12 maart 2005. © C. Griep.