<<terug naar de startpagina
DE PERMALOOG BESTURING

Op deze pagina staan de schema's van de besturing voor het Permaloog systeem.

PERMALOOG
pagina 1, Inleiding
pagina 2, Besturingsschema's
pagina 3, Praktische uitwerking
Een artikel over Permaloog staat in Rail Magazine nummer 208 van oktober 2003


Klik in het blokschema om direct naar het betreffende deelschema te gaan. blokschema naar schema voeding naar schema pulsgever naar schema oscillator naar schema mixer naar schema booster BLOKSCHEMA
De hoofdelementen van de schakeling zijn:
*De voeding, die uit de netspanning van 230V drie gelijkspanningen maakt voor de voeding van de elektronica.
*De pulsgever, deze vormt de rijpulsen voor de locmotor.
*De HF oscillator, deze maakt een blokvormige spanning van ca. 20kHz.
*De mixer, hierin worden de signalen van de pulsgever en de HF oscillator samengevoegd.
*De booster, die versterkt het uitgangssignaal van de mixer zodat er voldoende vermogen ontstaat om de locmotor en de verlichting in de trein te laten werken.
Voor de toegepaste IC's, zie helemaal onderaan de pagina.


Hierna worden de schema's van de verschillende onderdelen verder uitgewerkt.
DE VOEDING
De schakeling wordt gevoed uit een trafo die ca. 14V wisselspanning levert. Dit kan b.v. de 14V wisselspanningsuitgang van een gewone treintrafo zijn. Via diodes en elco's ontstaan hieruit een positieve en een negatieve spanning van ca. 20V.
D.m.v. spanningsstabilistoren worden hieruit de spanningen +15V en -15V gemaakt voor de booster en +12V voor de besturingselektronica.
(schema aangepast 4.11.2002, condensatorwaarden gewijzigd)

terug naar blokschema


DE PULSGEVER
Variant 1
Dit is in feite een standaard schema voor een blokpulsgenerator. Door het verdraaien van de potmeter wordt de verhouding tussen pulslengte en pauzelengte b´nvloed. De weerstand van 25k tussen de loper en de onderkant van de potmeter zorgt er voor dat bij het opregelen tevens de frekwentie hoger wordt. De frekwentie variŰert van ca. 20Hz tot ca. 100Hz. De uitgang van de pulsgever is ge´nverteerd, d.w.z. uitgang laag is puls, uitgang hoog is pauze. In de mixer wordt dit omgekeerd.

terug naar blokschema


DE PULSGEVER
Variant 2
Deze pulsgever is een variant van de regelaar die is gepubliceerd in Rail Hobby nr. 10 van oktober 1984.
(ontwerp Marten Weistra)
De frekwentie van de pulsen neemt toe bij het opregelen, van ca. 20Hz bij lage snelheden tot ca. 100Hz bij volle snelheid. Deze regelaar vertoont een zeer strak rijgedrag waarbij zeer lage snelheden mogelijk zijn. Bij deze variant wordt het optrekken en afremmen gestuurd door de spanningsgestuurde ingangen 'afremmen' en 'stoppen', daardoor is deze regelaar zeer geschikt voor een geautomatiseerd bedrijf.
terug naar blokschema

DE HF OSCILLATOR
De HF oscillator is een teruggekoppelde op-amp met een blokvormig uitgangssignaal. Met de potmeter kan het uitgangssignaal gesymmetreerd worden zodat de positieve en de negatieve pulsen even lang zijn.

terug naar blokschema


DE MIXER
In de mixer komen de puls van de pulsgever (P') en de uitgang van de oscillator (X') binnen. Deze signalen worden eerst ge´nverteerd. De richtingschakelaar stuurt een flip-flop waardoor een dendervrije omschakeling ontstaat. Als de richtingschakelaar "vooruit"staat en er is een puls, dan gaat de uitgang hoog. Als de richtingschakelaar "achteruit" staat en er komt een puls, dan gaat de uitgang laag. Als er geen puls is staat het HF signaal op de uitgang. De waarheidstabel verduidelijkt een en ander.

terug naar blokschema
Er zijn ook nog twee one-shots toegevoegd. Als de richtingschakelaar b.v. op vooruit wordt gezet gaat het signaal V hoog. Via de weerstand van 100k en de transistor wordt dan de condensator van 15nF geladen. De laadstroom laat de transistor kort geleiden waardoor signaal K even laag wordt. Daardoor ontstaat op de uitgang een korte positieve puls die in de trein de flip-flop van de verlichting omschakelt.
Als de richtingschakelaar op achteruit wordt gezet gebeurt iets dergelijks, maar dan ontstaat op de uitgang een korte negatieve puls.


DE BOOSTER
De schakeling van de booster is een vereenvoudigde versie van de EdiTS Pro booster.
Het signaal uit de mixer komt binnen in de booster en wordt daar versterkt tot een vermogen dat voldoende is om de trein te voeden. Tevens vindt een spanningsomzetting plaats: de mixeruitgang schakelt tussen 0 volt en +12 volt, terwijl de boosteruitgang schakelt tussen -15 volt en +15 volt. De werkelijke spanning aan de rails is iets lager omdat in de uitgangstransistoren ca. 2 volt verloren gaat.

terug naar blokschema


DE GEBRUIKTE IC'S
In de Permaloogschakelingen worden twee typen IC gebruikt. De 4093 is een CMOS schakeling die 4 NAND-poorten bevat. Elke uitgang is alleen 0 als beide ingangen 1 zijn. In alle andere gevallen is de uitgang 1.
De 1458 is een dubbele op-amp. Een op-amp is een versterkerschakeling met een zeer hoge versterkingsfactor. De uitgang gaat hoog als de + ingang hoger is dan de - ingang. De uitgang gaat laag als de + ingang lager is dan de - ingang.
De IC's zijn getekend in bovenaanzicht. De plaats van pin 1 kun je als volgt herkennen:
Aan de stip bij pin 1, aan de inham tussen pin 1 en de laatste pin, aan de afgeschuinde hoek bij pin 1 of aan een combinatie van deze dingen.
Als de tekst op het IC rechtop staat is pin 1 altijd linksonder.

terug naar blokschema

<<terug naar de startpagina
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30 augustus 2003