Over Hoofdpijn

Nieuwe behandelrichtlijnen hoofdpijn

Emile Couturier

De American Academy of Neurology (AAN) is de Amerikaanse vereniging van neurologen die haar jaarvergadering meestal in mei organiseert. Dit jaar werd de 52ste vergadering georganiseerd in San Diego, Californië. Bijna 7000 neurologen, onder wie ongeveer 50 uit Nederland, kwamen bijeen. Ook veel Nederlandse neurologen zijn lid van de AAN, omdat onder meer vele kwalitatief zeer hoge nascholingsprogramma's kunnen worden gevolgd en veel research-nieuws te beluisteren valt.

Recente koppen in de New York Times en op CNN over de nieuwe hoofdpijn richtlijnen waren niet alleen goed nieuws voor de 28 miljoen Amerikanen die lijden aan migraine, maar ook voor hen in de rest van de wereld. Het nieuws concentreerde zich op de leidende rol van de AAN in het US Headache Consortium, zeven multidisciplinaire groepen *) die hebben samengewerkt om behandelrichtlijnen voor hoofdpijn, de zogenaamde US Headache Guidelines, te ontwikkelen. Deze richtlijnen zijn het meest complete overzicht ooit gemaakt aangaande de behandeling van hoofdpijn en zijn tot stand gekomen onder de leiding van Stephen Silberstein en Jay Rosenberg.

Hoofdpijn is in Amerika jaarlijks verantwoordelijk voor 10 miljoen doktersbezoeken, maar men schat dat 50 procent van de migrainepatiënten nooit een arts bezoekt. De richtlijnen achten migraine behandelbaar en te voorkomen. Zij raden meer mensen aan om een migrainespecialist of neuroloog te bezoeken. Het gebruik van deze richtlijnen in de dagelijkse praktijk zal artsen helpen topkwaliteit zorg aan migrainepatiënten te leveren. Via internet kan men toegang krijgen tot deze richtlijnen via de AAN homepage www.aan.com en dan door te klikken op Headache Guidelines. Dit is de eerste volledige online-publicatie van de AAN die in z'n geheel en exclusief op Internet is gepubliceerd. Daags na deze publicatie werd de internetsite van de AAN 9 keer vaker bezocht dan normaal. De richtlijnen belichten niet alleen de farmacologische (met medicijnen), maar ook gedragstherapeutische en fysische vormen van behandeling.

Tijdens het congres gaven vooraanstaande Amerikaanse en internationale onderzoekers lezingen over nieuwe inzichten in neurologische aandoeningen. Ook over hoofdpijn en migraine werden nieuwere inzichten en research-gegevens gepresenteerd, zoals over de pathofysiologie van hoofdpijn en migraine in het bijzonder, waarbij de genetica veel aandacht kreeg. Het calciumkanaal-a1A-gen op chromosoom 19 heeft bij migrainepatiënten mogelijk een verandering ondergaan. Daarnaast lieten verschillende onderzoekers nog eens duidelijk zien dat de triptanen heel specifiek alleen op de hersenvliesvaten inwerken en niet of nauwelijks op de bloedvaten in de hartspier. In verschillende studies bij adolescenten met migraine bleken de triptanen goede werkzaamheid te vertonen. Dit bleek vooral in een studie met sumatriptan neusspray.

Overbodig te vermelden dat ook de contacten en gesprekken met buitenlandse collega's vaak nuttig en vooral inspirerend zijn. De 53ste bijeenkomst van de American Academy of Neurology zal plaatsvinden van 5 tot 11 mei 2001 in Philadelphia.

*) Het US Headache Consortium bestaat uit de American Academy of Neurology, de American Headache Society, de American Academy of Family Physicians, de American College of Emergency Physicians, de American College of Physicians, de American Society of Internal Medicine, de American Osteopathic Association en de National Headache Foundation.

De heer E. Couturier is neuroloog te Amsterdam en lid van het Kindermigraine Advies College van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten.
Uit: Hoofdzaken 4, het blad van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, oktober 2000

Terug naar Medisch

Terug naar de Migrainerubriek