Over Migraine en Medicijnen

Magnesium kan heilzaam werken

Dat Internet een bron van informatie is, zal niemand meer verbazen. Maar soms is het ook een heelmeester. Tussen de duizenden medische sites vond Petra Hoetz er een over magnesium. Op grond daarvan is zij 300 mg magnesium per dag gaan slikken (6 mg per kg lichaamsgewicht). In dit artikel beschrijft ze haar bevindingen.

Petra Hoetz

Mijn migraine-aanvallen komen steevast gedurende de stopweek van de pil, plus één of twee keer tussendoor. De tussendoortjes zijn meestal te bestrijden met Cafergot of Imigran. De aanval tijdens de stopweek niet, dan stellen medicijnen de migraine slechts uit. In de stopweek kan ik dus goed zien of een preventief middel als magnesium geholpen heeft of niet. De ernst van de aanval in de stopweek varieert wel. Soms duurt die maar anderhalve dag, meestal drie dagen, maar altijd heb (had!) ik een periode van ca 8 uur frequent overgeven.

Dit patroon is sterk veranderd sinds ik magnesium ben gaan nemen. Er zijn weliswaar meer oorzaken te noemen waar de verbetering eventueel aan zou kunnen liggen, maar gezien de informatie, die ik over magnesium heb en vanwege het tijdstip van de verbetering meen ik, dat ik de verbetering aan de magnesium te danken heb. Maar misschien speelt het laten staan van koffie, thee, cola en andere cafeïnehoudende producten ook een rol.

Ik heb ca 7 weken moeten wachten voor de eerste verbetering (veel minder overgeven tijdens de stopweek) merkbaar was. Dat schijnt normaal te zijn. Vier weken later (tijdens de volgende stopweek) gaf ik al helemaal niet meer over en duurde de migraine maar anderhalve dag. Tijdens de daarop volgende stopweken nam de heftigheid van de aanvallen nog iets af, maar de duur nam dan weer toe. Ik denk dat het nu gestabiliseerd is.

Voor wie geïnteresseerd is en zelf wil experimenteren, volgt wat gedetailleerde informatie over magnesium. Magnesium kan het best verdeeld over de dag worden ingenomen. Het is laxerend en zou de opname van voedingsstoffen op die manier kunnen verslechteren. Voor wat betreft de soort magnesium spreken de verschillende informatieve websites elkaar nog wel eens tegen. Magnesiumrijk water (magnesium carbonaat opgelost in koolzuurhoudend water) is 30 % beter opneembaar dan magnesium in pil of voeding. In pilvorm wordt aangeraden 'chelated' magnesium (glycinaat, gluconaat, fumaraat of citraat) te gebruiken, omdat de magnesium dan het best wordt opgenomen en de maag niet irriteert. In een andere site wordt magnesium chloride aangeraden. In weer een andere site wordt magnesium hydroxide (wat bij mij niet hielp) juist wel aangeraden in combinatie met 'malic acid' (wat dat dan ook is).

Op www.readysoft.es/lifeplus/english/lp11p.html werd met PolyMagPlex geadverteerd, een magnesium complex, samengesteld uit meerdere magnesiumzouten, die alle goed opneembaar zouden zijn. Deze link werkt niet meer, maar via Google zijn andere leveranciers te vinden (f.a.) In een ingezonden brief in Hoofdzaken meldde iemand goed resultaat met Q 10 magnesium. Geïnjecteerd zou magnesium beter opgenomen worden, omdat dan de barrière in de vorm van darmwand en darminhoud geen probleem meer is. Die barrière wordt ook omzeild met vitaminesprays. De magnesium wordt dan via het mondslijmvlies opgenomen, wat 10x effectiever zou zijn. Magnesium kan misschien het beste in combinatie met een vrij hoge dosis vitamine B6 worden ingenomen, omdat magnesium voor zijn werking afhankelijk is van dit vitamine. Ik heb dit zelf nog niet geprobeerd. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan magnesium zijn onder meer: groenten (met name kool en bladgroenten: magnesium is deel van het chlorofyl), tomaten, fruit (met name bananen), zalm, noten en pinda's, volkoren granen en sojabonen.

Het is altijd verstandig met een arts te overleggen over de inname van magnesium, omdat het laxerend werkt en belastend kan zijn voor de nieren. Let vooral op dat laatste. De dosis, die ik neem (300 mg/dag) zit al bijna aan de maximum toegelaten hoeveelheid, maar ook hier spreken mijn informatiebronnen elkaar tegen.

Het schijnt dat -althans in de V.S.- de overgrote meerderheid van de bevolking een tekort heeft aan magnesium. Dit zou kunnen worden verklaard uit het feit, dat veel toegevoegde middelen aan de voeding stoffen bevatten die de opname van magnesium bemoeilijken. Ook sommige calciumpreparaten hebben deze eigenschap, met name wanneer deze calciumfosfaten bevatten. Fosfaten, die niet goed geabsorbeerd worden, binden de magnesium aan zich tot een onopneembaar zout. Ook zuivel als calciumbron kan dit effect hebben. Een liter magere melk bevat 1270 mg calcium, 135 mg magnesium en 1035 mg fosfor, wat dus de opname van magnesium beperkt. Vanwege de verhouding calcium : magnesium is zuivel niet eens zo'n goede calciumbron, tenzij extra magnesium, nodig voor de calciumopname, erbij wordt ingenomen. Doorgaans wordt de verhouding 2:1 = Ca:Mg aangeraden.

Verder hebben veel medicijnen een remmend effect op de opname van magnesium. Met name worden genoemd diuretica, verschillende medicijnen voor hart- en vaatziekten, chemotherapie voor kankerpatiënten en immuniteitsonderdrukkende medicijnen. Ook vlees en vetrijk voedsel bemoeilijken de opname van magnesium door de darmwand. Via het zweet gaat magnesium verloren. Het koken van voedsel doet het magnesiumgehalte met 40 % dalen.

Bovendien kun je gemakkelijk in een vicieuze cirkel terecht komen, als je eenmaal een gebrek aan magnesium hebt. Magnesium is nodig voor de vorming van ATP en ATP bevordert de opname van magnesium in de cellen. Vandaar waarschijnlijk, dat het langere tijd duurt voordat het innemen van magnesium effect sorteert. Hierdoor kan het ook zijn, dat het bloedserum voldoende magnesium lijkt te bevatten, maar er toch sprake is van een tekort in de cellen. Er wordt nadrukkelijk aangeraden het magnesiumgehalte niet in het serum, maar in de rode bloedcellen te laten bepalen. Heeft zelfs het serum een tekort aan magnesium, dan is dat tekort al in een vergevorderd stadium.

Magnesium beïnvloedt de werking van ruim 300 enzymen en heeft -behalve op migraine- dus een positieve invloed op een waslijst van kwalen, zoals hart- en vaatziekten (waarbij de medicijnen juist een tekort aan magnesium veroorzaken!), chronisch vermoeidheidssyndroom, astma, Alzheimer, suikerziekte (bijna alle diabetici zouden een tekort aan magnesium hebben), slapeloosheid, arthereosclerosis, psychische stoornissen (angsten, schizofrenie), depressie, premenstrueel syndroom, onvruchtbaarheid, enz.

Ik hoop dat u met deze informatie wat verder komt in het beteugelen van uw migraine-aanvallen of die van vrienden. Als u hier graag medische begeleiding bij heeft, dan raad ik aan een orthomoleculair arts te raadplegen. Het is hun specialisatie om vitamines, mineralen e.a. nutriënten in de behandeling te betrekken. Ook gaan zij veel serieuzer in op de relatie tussen ziektes en voedingsintoleranties. Een voedselintolerantie zou de oorzaak kunnen zijn van een gebrekkige magnesium-opname, maar kan ook de oorzaak van uw migraine zijn.

Het overgrote deel van deze informatie komt van de volgende websites:

http://www.execpc.com/~magnesum (de i in magnesum ontbreekt echt)
Deze site is van:
Paul Mason
P.O. Box 1199
Livermore, CA 94551
Hij verzoekt uw ervaring met magnesium aan hem door te geven, ook de ervaring dat het niet helpt.

Onderdelen van deze website:
http://www.execpc.com/~magnesum/articles.html (uitgebreid artikel over onderzoeken t.a.v. magnesium en migraine)
http://www.execpc.com/~magnesum/index.html (lijst van artikelen over magnesium en zeer veel verschillende ziektes)
http://www.execpc.com/~cc/dietary.html (de laatste aanbevelingen voor doseringen van Mg, Ca, P, en vit D d.d. 11 april 1999)

(Bovenstaande links werken niet meer, maar deze wel Paul Mason(f.a.))

Verder vond ik:

http://www.readysoft.es/lifeplus/english/lp11p.html (PolyMagPlex)
Encyclopedia of nutritional supplements, M.T. Murray, ISBN 0-7615-0410-9
Encyclopedia of Natural Medicine, M.T. Murray
(Deze link werkt ook niet meer, Google helpt!(f.a.))

Petra Hoetz

Uit: Hoofdzaken 5, het blad van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, december 1999

Terug naar Medisch

Terug naar de Migrainerubriek