Meldpunt Medicijnen

Op 11 mei jl. is het Meldpunt Medicijnen van start gegaan. Bij dit digitale meldpunt www.meldpuntmedicijnen.nl kunnen gebruikers van medicijnen al hun ervaringen met medicijnen melden. Het Meldpunt Medicijnen is een initiatief van DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, de Consumentenbond en een aantal patiëntenorganisaties. Ook de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten doet mee. Voor hoofdpijnpatiënten staat een speciaal meldformulier op de site.

Het Meldpunt Medicijnen verzamelt allerlei meldingen van medicijngebruikers en heeft een signalerende functie. Alle meldingen bij elkaar kunnen belangrijke signalen afgeven, positief of negatief. Die signalen kunnen verder worden onderzocht (bijvoorbeeld op bijwerkingen) of zij worden neergelegd bij overheid of fabrikant. Ook kunnen patiëntenorganisaties deze informatie gebruiken bij voorlichting aan hun patiënten. Als u dus iets te melden heeft over een medicijn dat u gebruikt, maak dan van dit meldpunt gebruik. Melders krijgen geen individuele reactie op hun melding. (AM)

Uit Hoofdzaken 4 - 2004

Terug naar Medisch

Terug naar de Migrainerubriek