Slikken zonder vergoeding

Dick de Scally

Het is begin februari 2004. De berichten over de vergoeding van medicijnen-op-recept vliegen je om de oren. Wel of niet vergoed? We horen het in de loop van 2004. Wat de medicijnen-zonder-recept betreft, ligt de zaak nu duidelijker. Een aantal geneesmiddelen wordt met ingang van 1 januari 2004 niet meer vergoed. Als u deze middelen bij uw apotheek afhaalt, moet u ze contant afrekenen, ook als uw arts ze heeft voorgeschreven. Voor 1 januari 2004 werden deze middelen wel vergoed als u ze -op recept- langer dan drie maanden gebruikte. Deze laatste voorwaarde is komen te vervallen. Reden voor deze ingreep is volgens het ministerie van VWS de enorm gestegen kosten in de gezondheidszorg. Voor de belangrijkste medicijnen die voor hoofdpijn relevant zijn: zie Pijnstillers.

Toch vergoed?

Sommige verzekeraars geven aan bepaalde geneesmiddelen via de aanvullende verzekering te blijven vergoeden. Om erachter te komen of uw verzekeraar bij die groep hoort, kunt u contact met hem opnemen. Voor particulier verzekerden gelden andere regels; die kunnen per verzekeraar verschillen. Een schrale troost is dat de overheid chronisch zieken en gehandicapten en ouderen met een laag inkomen en relatief hoge medische kosten via de belasting enigszins compenseert. De fiscale regeling Tegemoetkoming Buitengewone uitgaven verandert per 1 januari 2004. Zie daarvoor de 'bijsluiter' van het hoofdbestuur bij deze uitgave van Hoofdzaken.

Enkele tips:

Zorg ervoor goed op de hoogte te zijn van de merknamen en stofnamen (generieke namen) van de geneesmiddelen die u gebruikt.
Zoek in lijsten wat niet meer vergoed wordt en zoek naar een ander middel met dezelfde werkzaamheid dat wel vergoed wordt (zie websites hieronder).
Controleer dat bij uw apotheek, vraag dan tevens naar de prijs van hun goedkoopste variant, per welke hoeveelheid en of ze een vervangend middel kennen dat wel vergoed wordt.
Controleer bij de eigen verzekering de vergoedbaarheid. Vraag of er voor uw medicijnen vervangende medicijnen zijn die wel vergoed worden.
Als u vervangende medicijnen gevonden hebt, overleg dan met de huisarts of die medisch gewenst zijn.
Als u geen enkel alternatief voor een middel kunt vinden, ga dan op zoek naar de goedkoopste variant.
Haal al uw geneesmiddelen bij dezelfde apotheek. De apotheek beschikt over een geavanceerd computersysteem, dat niet-wenselijke combinaties van geneesmiddelen signaleert.
Vraag een gespecificeerde rekening op naam en bewaar die in verband met de Tegemoetkoming Buitengewone uitgaven.

Nadere informatie:
http://www.apotheek.nl - informatie over een groot aantal geneesmiddelen, zowel vrij verkrijgbare als de receptplichtige
http://www.sal.nl/spoorwijk/nieuws.htm (Apothekersgroep SAL) - informatie over medicijnvergoeding
http://www.achmeahealth.nl - elementaire informatie over medicijnen.
http://www.knmp.nl - overzicht niet-vergoede medicijnen
http://www.cg-raad.nl/volksgezondheid/zelfzorgmedicijnen.pdf - overzicht niet-vergoede medicijnen. Met gelegenheid tot commentaar.

Pijnstillers: Advil (stofnaam ibuprofen) in dragees en liquid capsules Aleve tablet 220mg (naproxen) Ascal sachets Brufen (ibuprofen) in dragees, siroop en tabletten Femapirin 200 mg (ibuprofen) Femex tablet (naproxen) Hedex (paracetamol) Ibuprofen in alle sterktes en toedieningsvormen Kinderfinimal Kinderparacetamol Naprovite (naproxen) Naproxen Naproxennatrium Nurofen (ibuprofen) Panadol in alle sterktes en toedieningsvormen Paracetamol in alle sterktes en toedieningsvormen Relian tablet (ibuprofen) Sinaspril paracetamol Zafen granulaat (ibuprofen)

Middelen tegen misselijkheid:
Domperidon in alle sterktes en toedieningsvormen
Momentum (domperidon)
Motilium (domperidon) 

N.B.:
Haal al uw geneesmiddelen bij dezelfde apotheek

Uit Hoofdzaken, het blad van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten

Terug naar Medisch

Terug naar de Migrainerubriek