Gewone Imigran vervangen door Ftab

GlaxoSmithKline (GSK) voert sinds maandag 17 januari 2005 de gewone Imigran 50mg en 100mg tabletten niet langer in haar assortiment in Nederland. In sommige Europese landen is de gewone tablet dit jaar nog wel verkrijgbaar, dus misschien heeft een apotheek hier en daar nog een voorraadje via parallelimport. De reden is niet dat de Imigran tablet schadelijk zou zijn voor de gezondheid. GSK vervangt de gewone Imigran tabletten door de zgn. Imigran FTAB (verkrijgbaar in 50mg en 100mg), een tablet die volgens GSK voordelen biedt ten opzichte van de 'oude' Imigran. De zetpil, injectie en neusspray van Imigran blijven beschikbaar.

Over de Imigran FTAB hebben we in Hoofdzaken al eerder geschreven. De werkzame stof sumatriptan is dezelfde als bij de gewone 'oude' tabletten, alleen verschilt de Imigran FTAB wat betreft de klinische eigenschappen en de hulpstoffen. De pil werkt namelijk ook als de patiënt door de migraine maag- en darmbezwaren heeft. Hij lost sneller op in de maag, maar werkt niet sneller dan de gewone tablet. Er zijn althans geen direct vergelijkende studies uitgevoerd. De eventuele bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die van de oude Imigran en overige triptanen. De meest voorkomende klachten zijn: misselijkheid en braken, een drukkend gevoel op de borst en vermoeidheid, maar een verlaagd bewustzijn en een langdurige, zeer diepe slaap na inname zijn ook gemeld. In tegenstelling tot de gewone Imigran is de FTAB niet doormidden te breken. GSK beveelt het breken niet aan, vanwege de zgn. sub-optimale dosering. Dat kan, nog steeds volgens GSK, betekenen dat een migraine-aanval onvoldoende gecoupeerd wordt. De praktijk wijst echter uit dat er patiënten zijn die soms een halve, soms een hele tablet 'gewone' Imigran van 50 of 100mg innemen. Dat is met de FTAB dus niet meer mogelijk. De FTAB 50mg is iets duurder dan Maxalt 10mg, maar de FTAB 100mg is 2 keer zo duur als de Maxalt 10mg, terwijl de werking niet aantoonbaar beter is.

Triptanen verschillen onderling enigszins in werking en bijwerkingen. Wanneer een bepaalde triptan onvoldoende effect geeft, kan dit betekenen dat een andere triptan wél effectief is. Om dit te beoordelen is het van belang om gedurende minimaal drie aanvallen de triptan uit te proberen. Vervolgens kunt u in overleg met uw behandelaar beoordelen welk medicijn en toedieningsvorm het beste bij uw migraine past.

De redactie vindt het jammer door GSK pas in een laat stadium te zijn geïnformeerd over dit voor patiënten heel belangrijke onderwerp.

w.g. Redactie Hoofdzaken

Uit Hoofdzaken, het blad van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, 1/2005.

Terug naar Medisch

Terug naar de Migrainerubriek